Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Tea and Tulips, Poznań, Poland, 2013-09-28/29 (back/powrót)

CATALOG FINALS FULL RESULTS
  SATURDAY SUNDAY
 IvB
AB
PH
AB
SHJ
LH
SHJ
SH
JA
LH
JA
SH
VD
LH
VD
SH
IvB
AB
PH
AB
SHJ
LH
SHJ
SH
JA
LH
JA
SH
VD
LH
VD
SH
 KITTENS
1. 15 61 22 61 15 56 22 63 61 61 22 61 15 61 22 54
2. 55 22 17 57 16 61 15 54 15 16 21 57 22 56 15 52
3. 61 3 21 51 13 52 16 52 55 22 17 52 16 52 16 61
4. 17 51 15 52 22 57 11 62 17 62 3 59 13 60 21 55
5. 51 16 3 60 14 62 21 57 4 12 15 60 14 57 3 64
6. 22 55 22 57
7. 21 62 52 5
8. 52 57 57 52
9. 57 52 62 3
10. 3 12 21 60
count 30 30 17 13 17 13 17 13 30 30 17 13 17 13 17 13
 CATS
1. 210 125 112 217 114 210 125 215 210 125 112 215 101 210 112 215
2. 119 210 123 203 101 204 114 204 203 210 101 217 114 215 125 204
3. 203 215 102 214 103 217 101 217 125 215 102 203 125 217 101 214
4. 215 101 121 212 121 203 102 212 119 114 123 214 103 203 108 217
5. 114 213 115 215 125 215 112 214 215 101 120 212 110 213 121 212
6. 125 108 108 110 121 212 213 117 108 117
7. 101 203 110 120 124 108 203 125 121 123
8. 112 217 125 108 118 101 108 110 112 111
9. 202 110 112 103 114 110 103 120 114
10. 115 121 112 217
count 41 41 23 17 24 17 24 17 40 39 24 17 24 17 24 17
 ALTERS
1. 352 301 307 353 301 351 305 353 352 301 305 353 301 353 301 353
2. 301 351 301 352 306 353 307 355 301 305 307 352 307 352 306 352
3. 307 305 305 355 307 352 301 351 307 307 301 354 305 354 305 355
4. 353 307 304 351 305 355 306 352 305 355 304 355 306 355 307 354
5. 306 355 302 354 302 354 302 354 355 306 302 304 302
6.
7.
8.
9.
10.
count 12 12 7 5 7 5 7 5 11 11 7 4 7 4 7 4
 HOUSEHOLD PETS
1. 452 452 401 453 401 454 401 452 452 452 401 452 401 452 401 452
2. 401 454 452 452 453 401 454 454 454 451
3. 454 401 454 453 454 454 401 451 451 455
4. 453 453 451 455 455 451 451 455 455 454
5. 455 455 455 451 451 455 455
6. 451 451
7.
count 6 6 1 5 1 5 1 5 5 5 1 4 1 4 1 4