Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Snow Show, Łódź, Poland, 2015-02-07/08 (back/powrót)

CATALOG FINALS FULL RESULTS

Legenda/Legend:
C - kolor/color, D - grupa kolorystyczna/division, B - rasa/breed, F - finał/final, AB - wszystkie rasy/all breed, SP - tylko rasy długo- albo krótkowłose/specialty
Przykład/Example:
1C, 1D, 2B, 6F(AB) - pierwsze miejsce w kolorze i w grupie kolorystycznej, drugie miejsce w rasie, szóste miejsce w finale wszystkich ras / first place in color and division, second place in breed, sixth place in an all breed final

  SATURDAY am SATURDAY pm SUNDAY  
  MP PR PH JA MP PR PH JA MP PR PH JA  
LONGHAIR KITTENS
1 YOU ARE SO BEAUTIFUL OF MARVELLOUS CHOICE/WC (BL) 1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 160
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 215
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 138
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 204
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
score: 126
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 170
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
score: 137
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 170
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 156
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 200
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 167
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 178
TOTAL
score: 2021
2 GAISSA GULLVEIG (NF) 1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 0
TOTAL
score: 4
3 GAISSA GJALARHORN OF AGPAMIS (NF) 1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
TOTAL
score: 8
4 CLOE VOM BEEKHALF*DE (NF) 1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 215
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 204
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 171
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 193
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 170
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 159
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
score: 126
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
score: 137
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 211
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 222
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 178
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 189
TOTAL
score: 2175
LONGHAIR CATS
5 ENRICO VON LACMAN (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 168
1C, 2D
points: 45
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 4
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 181
1C, 2D
points: 45
score: 1
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 149
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 235
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 190
TOTAL
points: 1320
score: 929
LONGHAIR KITTENS
6 ALMATHEA ALL ABOUT ME (PS) 1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 171
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 182
1C, 1D, 2B, 4F(AB)
score: 193
1C, 1D, 2B, 8F(AB)
score: 149
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
score: 148
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
score: 137
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 1
--- --- --- --- TOTAL
score: 982
7 AGARO PERS OMENA OF CYNDER (PS) 1C, 1D, 2B, 9F(AB)
score: 138
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
TOTAL
score: 140
8 STUNNING EYE GENTLEMEN (PS) 1C, 1D, 3B, 10F(AB)
score: 127
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 215
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 182
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
score: 148
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
score: 148
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 189
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 200
TOTAL
score: 1212
9 DARLINLILDOLS RAYVON OF HOVICASTLE (RD) 1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 4
1C, 1D, 2B
score: 5
1C, 1D, 3B
score: 4
1C, 1D, 3B
score: 4
1C, 1D, 2B
score: 5
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 2B, 8F(AB)
score: 145
1C, 1D, 2B, 7F(AB)
score: 156
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 156
TOTAL
score: 479
10 MIRUMKITTY JASMINE (RD) 2C
score: 2
2C
score: 2
1C, 2D, 2B, 8F(AB)
score: 149
2C, 2D, 3B
score: 4
1C, 3D
score: 3
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
score: 148
1C, 2D, 3B
score: 4
2C
score: 2
2C
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 178
1C, 2D, 3B
score: 2
1C, 1D, 2B
score: 3
TOTAL
score: 497
11 RONALDO KOCI EDEN*PL (RD) 4C
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 193
3C
score: 1
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 160
4C
score: 0
4C
score: 0
2C, 3D
score: 3
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
score: 126
--- --- --- --- TOTAL
score: 483
12 S*FYRPIHL S TYRION OF THE THRONES (RD) 3C
score: 1
3C
score: 1
2C, 3D
score: 3
3C
score: 1
3C
score: 1
2C
score: 2
3C
score: 1
3C
score: 1
1C, 3D, 3B
score: 2
2C, 2D, 3B
score: 2
2C
score: 0
2C
score: 0
TOTAL
score: 15
13 HAKER MYBOO*PL (RD) 1C, 3D, 3B
score: 4
4C
score: 0
4C
score: 0
4C
score: 0
2C
score: 2
3C
score: 1
4C
score: 0
4C
score: 0
--- --- --- --- TOTAL
score: 7
14 ROCKNRAGGIES BALLOOTO (RD) 1C, 2D, 2B
score: 5
1C, 2D, 2B, 9F(AB)
score: 138
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 204
1C
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 5
1C, 2D, 2B
score: 5
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 170
1C, 3D, 3B
score: 4
1C, 2D, 2B
score: 3
1C
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 211
1C, 3D
score: 1
TOTAL
score: 746
15 DE*SOLENZARA'S VICTORIA SECRET (RD) 1C, 1D, 1B
score: 6
1C, 3D, 3B
score: 4
1C
score: 0
1C, 3D
score: 3
1C, 1D, 1B
score: 6
1C, 3D
score: 3
1C
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 5
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 145
1C, 3D
score: 1
1C, 3D
score: 1
1C, 2D, 3B
score: 2
TOTAL
score: 176
16 MELIRI CHICA (SFL) 1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 204
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 171
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 226
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 226
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 159
1C, 1D, 1B, 6F(SP)
score: 115
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 159
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 159
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 200
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 189
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 222
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 222
TOTAL
score: 2252
17 AGATHA KHALEESI DELIA OF ZIMOWYLAS (SB) 1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 193
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 3
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 127
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
score: 137
1C, 1D, 3B
score: 2
1C, 1D, 2B
score: 3
1C, 1D, 2B
score: 3
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 167
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 3
1C, 1D, 3B
score: 2
TOTAL
score: 640
18 GREY CONTENTUS OF ZIMOWYLAS (SB) 1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 4
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
TOTAL
score: 4
19 FINI ŚNIEZNA MAGNOLIA (SB) 1C, 1D, 2B
score: 3
1C, 1D, 3B
score: 2
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 127
1C, 1D, 2B
score: 3
1C, 1D, 2B
score: 3
1C, 1D, 1B
score: 4
1C, 1D, 1B
score: 4
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 3
1C, 1D, 2B
score: 3
1C, 1D, 1B
score: 4
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 145
TOTAL
score: 301
20 CASSIOPEIA NEVANKERS*PL (SB) 1C, 1D, 3B
score: 2
2C, 2D, 2B
score: 3
2C, 2D
score: 0
2C, 2D
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 2
2C, 2D
score: 0
2C, 2D
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 2
2C, 2D
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 4
2C, 2D
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 3
TOTAL
score: 16
21 CHARA NEVANKERS*PL (SB) 2C, 2D
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 4
1C, 1D, 3B
score: 2
1C, 1D, 3B
score: 2
2C, 2D
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 3
1C, 1D, 3B
score: 2
2C, 2D
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 2
2C, 2D, 3B
score: 2
1C, 1D, 3B
score: 2
2C, 2D
score: 0
TOTAL
score: 19
22 DUSHARA BACK TO THE FUTURE (SO) 1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 149
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 149
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 138
1C, 1D, 1B, 6F(SP)
score: 115
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
score: 126
1C, 1D, 1B, 6F(SP)
score: 115
1C, 1D, 1B, 6F(SP)
score: 115
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 178
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 167
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 167
TOTAL
score: 1419
SHORTHAIR KITTENS
51 GOLDEN MILLENIUM SINDERELLA (BS) 1C
score: 0
1C
score: 0
1C, 3D, 3B
score: 1
1C, 3D, 3B
score: 1
1C
score: 0
1C
score: 0
1C
score: 0
1C, 2D, 2B, 3F(SP)
score: 93
1C, 3D, 3B
score: 0
1C, 3D, 3B
score: 0
1C, 3D, 3B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 2
TOTAL
score: 97
52 QUATTRO VON DEN LIPPWIESEN (BS) 2C, 3D, 3B
score: 1
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 160
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 182
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 171
2C, 3D, 3B, 4F(SP)
score: 82
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 104
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 115
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 104
--- --- --- --- TOTAL
score: 919
53 A DAY AT THE RACES GENESIS (BS) 1C, 2D, 2B
score: 2
2C, 3D, 3B
score: 1
2C, 2D, 2B
score: 2
2C
score: 0
1C, 2D, 2B, 3F(SP)
score: 93
2C, 2D, 2B, 3F(SP)
score: 93
2C, 2D, 2B, 3F(SP)
score: 93
2C
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 189
1C, 2D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 145
1C, 3D, 3B
score: 0
TOTAL
score: 619
54 MARKUS BURSZTYNOWY GRYF (BS) 1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 182
1C, 2D, 2B, 10F(AB)
score: 127
1C
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 2
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 104
1C, 3D, 3B, 4F(SP)
score: 82
1C, 3D, 3B, 5F(SP)
score: 71
1C, 3D, 3B, 5F(SP)
score: 71
1C, 2D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 156
1C, 2D, 2B
score: 1
1C, 2D, 2B
score: 1
TOTAL
score: 798
55 STANLEY HAPPYMIAU (DR) 1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 226
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 226
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 160
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 215
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 115
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 115
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 104
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 115
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 222
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 211
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 200
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 211
TOTAL
score: 2120
56 PLESKAVA DOMINO (ES) 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
score: 71
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
score: 71
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
score: 82
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
score: 82
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
TOTAL
score: 306
LONGHAIR CATS
101 JALI GREY SHADOW (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 3
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 600
score: 3
102 VERSUS BALLON OF VESPERTINE (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B, 3F(SP)
points: 180
score: 160
--- --- --- --- TOTAL
points: 530
score: 174
103 CHEYENNE CONN OF MAGALI*PL (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 400
score: 0
104 RED GATES ALLIGATOR (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 223
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 223
1C, 2D, 2B, 7F(AB)
points: 185
score: 179
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 223
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 171
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 3
1C, 2D, 2B, 4F(SP)
points: 165
score: 150
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 171
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 223
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 224
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 213
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 223
TOTAL
points: 2415
score: 2226
105 TIPTOP MAINE UMI OF VESPERTINE/FI (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 3
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 245
1C, 2D, 2B, 6F(AB)
points: 195
score: 190
1C, 2D, 2B, 10F(SP)
points: 105
score: 83
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 148
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 183
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 2
--- --- --- --- TOTAL
points: 1055
score: 854
106 THUNDER DUSZEK LASU*PL (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 157
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 6F(SP)
points: 150
score: 128
1C, 1D
points: 50
score: 0
--- --- --- --- TOTAL
points: 620
score: 289
107 ESTRILDA ANAGARD (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 2
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 3
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 3
1C, 1D, 1B, 9F(SP)
points: 120
score: 94
1C, 2D, 2B, 7F(SP)
points: 135
score: 115
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 3
--- --- --- --- TOTAL
points: 535
score: 224
108 S*ZYGOT'S IRIS (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 3
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 2
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 2
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 136
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
TOTAL
points: 635
score: 144
109 DARLING GOLD KITAJEC*PL (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 4
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 3
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 3
1C, 1D
points: 50
score: 0
--- --- --- --- TOTAL
points: 400
score: 15
110 CYNDER ANGELA (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
--- --- --- --- --- --- --- --- AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 0
score: 0
111 A HEAVEN SENT TRUE BLUE (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 8F(AB)
points: 180
score: 168
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
--- --- --- --- TOTAL
points: 530
score: 168
112 PANDA PERS LILLY OF CYNDER (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 234
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 3
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 160
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B, 5F(SP)
points: 160
score: 139
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 201
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 1200
score: 747
113 MILAGRO SZARIWARI*PL (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 245
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 223
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 245
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 159
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 161
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 182
--- --- --- --- TOTAL
points: 1390
score: 1219
114 SUGARCUBES ROCO (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 2
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B, 9F(SP)
points: 115
score: 93
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 10F(AB)
points: 160
score: 135
TOTAL
points: 740
score: 231
115 PL*JANTAR MISS BETTY BOOP (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 3
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 3
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B, 8F(SP)
points: 130
score: 105
1C, 1D, 2B, 9F(AB)
points: 170
score: 146
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 169
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 212
TOTAL
points: 1120
score: 644
116 DSJEWELS DARTH VADER (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
1C, 3D
points: 40
score: 8
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 10
2C
points: 20
score: 0
1C
points: 25
score: 0
1C, 2D, 2B, 9F(AB)
points: 165
score: 147
1C, 2D, 2B, 5F(AB)
points: 205
score: 191
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 9
TOTAL
points: 640
score: 365
117 LOVELY’STORY PARIS (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 3D
points: 40
score: 8
1C
points: 25
score: 1
2C
points: 20
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 11
1C
points: 25
score: 1
1C
points: 25
score: 1
2C
points: 20
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 10
--- --- --- --- TOTAL
points: 245
score: 32
118 DARLINLILDOLS SHAGGY OF HOVICASTLE (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C
points: 20
score: 1
3C
points: 15
score: 0
3C
points: 15
score: 0
3C
points: 15
score: 0
2C
points: 20
score: 1
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 1
2C
points: 20
score: 0
3C
points: 15
score: 0
3C
points: 15
score: 0
3C
points: 15
score: 0
2C
points: 20
score: 0
TOTAL
points: 210
score: 3
119 GAROU MOJE LALECZKI*PL (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
3C
points: 15
score: 0
2C
points: 20
score: 1
2C
points: 20
score: 1
2C
points: 20
score: 1
3C
points: 15
score: 0
AB
points: 0
score: 0
3C
points: 15
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 105
score: 3
120 TENNESSEE NITORIS*PL (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 190
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 234
1C
points: 25
score: 2
1C
points: 25
score: 2
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 138
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 170
1C
points: 25
score: 2
1C
points: 25
score: 1
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 157
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 169
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 9
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 1300
score: 1074
121 RONALDO KOCI EDEN*PL (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
--- --- --- --- --- --- --- --- 2C, 3D, 3B
points: 35
score: 9
2C
points: 20
score: 1
2C
points: 20
score: 1
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 8
TOTAL
points: 115
score: 19
122 REBEKAH MULAN CAT*PL (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C
points: 20
score: 0
1C
points: 25
score: 1
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
1C
points: 25
score: 1
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
1C
points: 25
score: 1
2C
points: 20
score: 0
1C
points: 25
score: 1
TOTAL
points: 260
score: 4
123 HOVICASTLE PRINCE MICHAEL (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C
points: 25
score: 1
2C
points: 20
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 11
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 10
1C
points: 25
score: 1
2C
points: 20
score: 0
1C, 2D, 2B, 7F(SP)
points: 135
score: 117
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 9
1C
points: 25
score: 1
2C
points: 20
score: 0
1C
points: 25
score: 1
2C
points: 20
score: 0
TOTAL
points: 440
score: 151
124 DAISY PRZYTULANKA*PL (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D, 2B, 9F(AB)
points: 165
score: 157
3C
points: 15
score: 1
3C
points: 15
score: 1
2C
points: 20
score: 2
1C, 2D, 2B, 7F(SP)
points: 135
score: 116
4C
points: 10
score: 0
2C
points: 20
score: 2
2C
points: 20
score: 2
1C, 2D, 2B, 10F(AB)
points: 155
score: 135
3C
points: 15
score: 1
2C
points: 20
score: 2
2C
points: 20
score: 2
TOTAL
points: 610
score: 421
125 USA DS JEWELS HAN SOLO (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C
points: 20
score: 2
1C, 2D, 2B, 10F(AB)
points: 155
score: 146
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 212
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 201
2C, 3D, 3B, 8F(SP)
points: 115
score: 105
2C, 3D
points: 35
score: 7
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 172
1C, 1D, 1B, 6F(SP)
points: 150
score: 127
3C
points: 15
score: 1
2C
points: 20
score: 2
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 224
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 179
TOTAL
points: 1570
score: 1378
126 RITERAGS BLUEOFNILE (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
4C
points: 10
score: 0
4C
points: 10
score: 0
4C
points: 10
score: 0
3C
points: 15
score: 1
3C
points: 15
score: 1
1C, 2D, 3B, 8F(SP)
points: 125
score: 104
4C
points: 10
score: 0
4C
points: 10
score: 0
2C
points: 20
score: 2
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 9
4C
points: 10
score: 0
4C
points: 10
score: 0
TOTAL
points: 285
score: 117
127 HOVICASTLE KESHA (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
3C
points: 15
score: 1
2C, 3D
points: 35
score: 8
2C
points: 20
score: 2
4C
points: 10
score: 0
4C
points: 10
score: 0
3C
points: 15
score: 1
3C
points: 15
score: 1
3C
points: 15
score: 1
4C
points: 10
score: 0
4C
points: 10
score: 0
3C
points: 15
score: 1
3C
points: 15
score: 1
TOTAL
points: 185
score: 16
128 GAJA GLOBAL HOUSE*PL (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 10F(SP)
points: 110
score: 82
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 660
score: 82
129 MALAGA PAPI CAT*PL (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 10
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 10
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 10
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 5F(SP)
points: 160
score: 137
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 710
score: 167
130 VERONA Z ZIMOWEGO LASU (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 600
score: 5
131 HEDRICK SIBERIAN SQUILLS (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 6F(SP)
points: 150
score: 127
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 700
score: 138
132 OTHALAN SŁOŃCE SAJAN*PL (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 9F(SP)
points: 120
score: 95
1C, 1D, 1B, 10F(SP)
points: 110
score: 83
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
TOTAL
points: 730
score: 192
133 DUSHARA ROAD TO GUNDAGAI (SO)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 157
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(SP)
points: 150
score: 126
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 7F(SP)
points: 140
score: 116
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 168
TOTAL
points: 950
score: 569
134 SKEMEEN SILVER KNIGHT (SO)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 146
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 149
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(SP)
points: 130
score: 106
1C, 1D, 2B, 9F(SP)
points: 120
score: 94
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 168
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 158
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 147
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 1320
score: 968
135 LADAKEDI LANCELOT DU LAC (TA)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 245
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 212
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 234
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 234
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 234
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 213
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 235
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 234
TOTAL
points: 1930
score: 1841
136 LADAKEDI PRINCE HARALD (TA)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D, 2B, 4F(AB)
points: 210
score: 212
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 182
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(SP)
points: 110
score: 84
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 138
2C, 2D, 2B, 3F(AB)
points: 220
score: 212
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
TOTAL
points: 1190
score: 830
137 JOLIE DE LA MER DE MARMARA (TA)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
--- --- --- --- --- --- --- --- 1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 200
score: 1
SHORTHAIR CATS
201 BATIFOLEURS WILD MAGIC (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 600
score: 2
202 JUNGLECOVE WARRIOR OF ILENDRI (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 146
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 116
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 127
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 180
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 158
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 1220
score: 732
203 JERA ROGNEDA (BO)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 201
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 201
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 160
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 116
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 116
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 190
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 202
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 146
TOTAL
points: 1740
score: 1332
204 NIKKOLE VAN TER HEIDE (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
--- --- --- --- TOTAL
points: 0
score: 0
205 HU*FAIRY BEAR'S DUGGY (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 201
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 127
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 149
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 127
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 202
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 1310
score: 810
206 FERRARI EDELWEISS (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 400
score: 0
207 LU-LU HAPPYMIAU (DR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 179
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 179
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 149
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 149
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 179
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 191
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 1470
score: 1026
208 CH EGYPTSILA HATHOR (EM)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 157
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 116
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 830
score: 273
209 PLESKAVA CHERNIKA (ES)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 127
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 138
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 136
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 960
score: 401
210 SAMSON SAKHALINSKIY OF RUSSICATS (KB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 212
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 160
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 201
TOTAL
points: 1090
score: 573
211 DIANA DAJATERA*PL (RB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
--- --- --- --- TOTAL
points: 0
score: 0
212 CATERA AMERICAN DREAM (RB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 168
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 190
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 190
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 179
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 138
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 160
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 160
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 149
--- --- --- --- TOTAL
points: 1540
score: 1334
213 JAINA VON MILADEN (SG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 168
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 146
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 138
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 138
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 180
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 157
TOTAL
points: 1380
score: 927
214 DIEFESCHELOLA SUSAN ANTHONY (TH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 0
score: 0
LONGHAIR ALTERS
301 HONEY CUTIE OF MARVELLOUS CHOICE/WC (BL)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 193
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 215
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 193
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 182
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 164
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 151
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 142
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 153
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 188
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 210
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 188
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 210
TOTAL
points: 2650
score: 2189
302 BIANKA DAIMON FREY (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
--- --- --- --- --- --- --- --- 1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 5F(AB)
points: 210
score: 166
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 360
score: 167
303 CATFELLOW'S NESTOR OF VESPERTINE/FI (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
1C, 1D
points: 50
score: 0
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
--- --- --- --- TOTAL
points: 350
score: 13
304 ISANA GREY SHADOW*PL (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 182
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 2B, 5F(SP)
points: 160
score: 120
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 2
1C, 1D, 2B, 5F(SP)
points: 160
score: 120
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
1C, 1D, 2B, 4F(AB)
points: 220
score: 177
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 188
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
TOTAL
points: 1335
score: 807
305 LAVI GREY SHADOW*PL (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 1
1C, 2D
points: 45
score: 1
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 1D, 2B, 5F(SP)
points: 160
score: 118
1C, 2D
points: 45
score: 1
1C, 2D
points: 45
score: 1
--- --- --- --- TOTAL
points: 460
score: 122
306 ZYGA COONI-GAJ (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 3
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 1
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 3
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 1
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
TOTAL
points: 515
score: 9
307 RED GATES DREAMCOON TANK T-34 (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B, 5F(AB)
points: 210
score: 171
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 182
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 204
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 5
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 131
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 140
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 164
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 120
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 199
1C, 1D, 2B, 4F(AB)
points: 220
score: 177
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 199
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 177
TOTAL
points: 2350
score: 1869
308 VERSUS HENIO JR OF VESPERTINE (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
--- --- --- --- TOTAL
points: 400
score: 3
309 KRAINYASGARDU DUKE OF ZIMOWYLAS (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 204
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 204
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 153
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 1
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 210
1C, 1D, 2B, 5F(AB)
points: 210
score: 166
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 177
1C, 1D, 2B, 5F(AB)
points: 210
score: 166
TOTAL
points: 1805
score: 1288
310 METANIRA AB-CAT*PL (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 1
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
TOTAL
points: 545
score: 6
311 KACHIKO LEŚNY CHOCHLIK (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 171
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 215
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 162
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 131
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 142
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 199
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 188
TOTAL
points: 1730
score: 1216
312 FARRAH FAWCET AGPAMIS (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
DQp
points: 0
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
--- --- --- --- TOTAL
points: 300
score: 2
313 NIMBUS SZARIWARI*PL (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 215
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 193
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 193
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 142
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 164
--- --- --- --- TOTAL
points: 1240
score: 907
314 CARLOS COLOUR FOOT*PL (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 166
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 760
score: 167
315 PEPERONIA KOCIA EMINENCJA*PL (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 129
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 720
score: 138
316 DUSHARA THE WAY YOU LOOK TONIGHT (SO)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 171
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 215
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 204
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 153
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 131
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 210
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 199
TOTAL
points: 1800
score: 1283
SHORTHAIR ALTERS
351 DONGALAS GLITNE (KT)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 182
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 171
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 60
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 60
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 60
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 60
--- --- --- --- TOTAL
points: 1330
score: 593
LONGHAIR HHP
401 NIUNIEK (HH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 132
1C, 1D, 4F(AB)
points: 220
score: 121
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 132
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 143
1C, 1D, 1F(SP)
points: 200
score: 60
1C, 1D, 1F(SP)
points: 200
score: 60
1C, 1D, 1F(SP)
points: 200
score: 60
1C, 1D, 1F(SP)
points: 200
score: 60
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 132
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 154
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 143
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 143
TOTAL
points: 2700
score: 1340
SHORTHAIR HHP
451 MAD RADEK (HH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 5F(AB)
points: 210
score: 110
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 5F(AB)
points: 210
score: 110
1C, 1D, 1F(SP)
points: 200
score: 60
1C, 1D, 1F(SP)
points: 200
score: 60
1C, 1D, 1F(SP)
points: 200
score: 60
1C, 1D, 1F(SP)
points: 200
score: 60
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 1220
score: 460
452 MANIA (HH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
--- --- --- --- --- --- --- --- 1C, 1D, 4F(AB)
points: 220
score: 121
1C, 1D, 5F(AB)
points: 210
score: 110
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 132
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 132
TOTAL
points: 890
score: 495
453 KRECIK (HH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 4F(AB)
points: 220
score: 110
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 132
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 121
1C, 1D, 4F(AB)
points: 220
score: 121
--- --- --- --- 1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 154
1C, 1D, 4F(AB)
points: 220
score: 121
1C, 1D, 4F(AB)
points: 220
score: 121
1C, 1D, 5F(AB)
points: 210
score: 110
TOTAL
points: 1800
score: 990
454 SATINI (HH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 121
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 143
1C, 1D, 4F(AB)
points: 220
score: 110
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 132
--- --- --- --- 1C, 1D, 5F(AB)
points: 210
score: 110
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 132
1C, 1D, 5F(AB)
points: 210
score: 110
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 154
TOTAL
points: 1820
score: 1012
455 FILIP (HH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 143
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 154
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 143
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 154
--- --- --- --- 1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 143
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 143
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 154
1C, 1D, 4F(AB)
points: 220
score: 121
TOTAL
points: 1950
score: 1155