Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Color Power, Warszawa, Poland, 2015-04-11/12 (back/powrót)

CATALOG FINALS FULL RESULTS
  SATURDAY SUNDAY
 GB
AB
MDL
AB
BB
AB
SHJ
AB
NFR
LH
NFR
SH
MDL
AB I Congress
BB
AB II Congress
GB
AB
MDL
AB
BB
AB
SHJ
AB
NFR
LH
NFR
SH
 KITTENS
1. 13 59 7 60 9 59     1 7 59 55 1 59
2. 15 11 53 55 1 55     7 59 7 60 18 55
3. 7 55 11 9 11 53     12 1 1 7 15 53
4. 59 7 60 7 4 54     59 9 60 59 7 54
5. 1 17 59 54 15 56     15 18 17 54 9 60
6. 60 52 55 59     18 11 54 10
7.     60 17 55 1
8.     52 56 18 56
9.    
10.    
count 21 21 21 21 13 8     23 23 23 23 15 8
 CATS
1. 202 107 101 201 126 201 202 209 107 202 108 111 111 202
2. 111 202 202 112 111 202 127 127 202 107 202 204 126 204
3. 107 111 127 131 132 211 117 202 201 111 101 130 108 211
4. 211 113 211 204 108 204 113 108 111 127 209 201 131 205
5. 117 125 108 130 101 212 204 124 211 201 127 116 113 209
6. 127 117 112 127 113 109 102 209 113 211 131 132
7. 201 201 209 101 130 209 113 127 211 201 101 127
8. 115 127 205 115 112 108 112 122 209 111 127 116
9. 209 211 121 125 127 125 204 205 117 113 106 101
10. 204 209 113 106 124 112 210 113 101 117 203A 130
count 42 42 42 42 30 12 34 34 41 41 40 41 28 12
 ALTERS
1. 301 307 308 313 313 357     301 307 301 313 313 357
2. 307 356 301 308 308 359     354 357 357 303 301 353
3. 354 313 311 352 310 354     307 308 307 357 308 356
4. 313 357 354 303 301 356     313 354 354 352 303 359
5. 308 354 359 354 312 353     312 313 355 356 302 352
6. 311 308 313 312     357 305 310 301
7.    
8.    
9.    
10.    
count 21 21 21 21 13 8     21 21 21 21 13 7
 HOUSEHOLD PETS
1. 452 401 452 452 401 452     452 452 401 401 401 452
2. 401 452 401 401     401 401 452 452
3.    
count 2 2 2 2 1 1     2 2 2 2 1 1
 ADVANCED NEW BREEDS
1. 551 551 551 551 551    
count 1 1 1 1 1     0 0 0 0 0
 NEW TRAITS
1. 601 601 601 601 601    
count 1 1 1 1 1     0 0 0 0 0