Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Goodbye, Summer, Warszawa, Poland, 2015-09-26/27 (back/powrót)

CATALOG FINALS FULL RESULTS
  SATURDAY SUNDAY
 MDL
AB
MD
AB
IvB
AB
PR
AB
JA
LH
JA
SH
MD
AB I Congress
IvB
AB II Congress
MDL
AB
MD
AB
IvB
AB
PR
LH
PR
SH
JA
AB
 KITTENS
1. 62 61 53 17 11 62     9 62 62 11 62 62
2. 9 62 15 11 17 65     62 61 53 17 65 11
3. 61 53 51 61 13 61     53 53 15 9 52 13
4. 23 60 62 62 15 53     15 60 51 23 54 53
5. 52 11 12 9 23 60     23 11 9 19 51 17
6. 15 56 23 53 6     60 56 12 3 61
7. 11 16 56 23     11 13 5 15 15
8. 51 10 9 3     13 16 61 54
9. 5 1 61 54     5 10 23 65
10. 13 13 65 65     56 1 65 6
count 36 36 36 36 21 15     36 35 36 22 15 36
 CATS
1. 208 109 119 208 106 203 109 106 119 119 208 109 208 109
2. 109 202 208 109 109 208 208 208 208 109 106 120 203 106
3. 203 214 203 120 116 215 116 119 203 214 119 113 213 208
4. 120 106 106 202 105 211 106 203 109 202 203 116 202 203
5. 119 119 211 113 119 214 206 109 120 106 116 119 206 105
6. 107 201 116 211 120 213 211 209 112 109 116
7. 112 206 109 105 203 115 116 213 213 211
8. 105 113 213 119 204 105 105 203 120 119
9. 211 213 120 116 113 201 107 208 211 215
10. 214 208 214 203 210 206 206 116 214 207
count 35 35 35 36 21 15 33 30 32 33 32 18 14 32
 ALTERS
1. 308 305 303 305 304 353     308 353 305 305 353 305
2. 352 353 352 352 305 352     305 352 353 303 352 302
3. 304 352 305 303 302     352 305 303 302 308
4. 305 302 309 353 309     304 302 352 309 304
5. 302 309 353 309 301     353 307 307 304 352
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
count 10 10 10 10 8 2     10 10 10 8 2 10
 HOUSEHOLD PETS
1. 451 451 451 401 401 451     401 451 451 401 451 451
2. 401 401 401 451     451 401 401 401
count 2 2 2 2 1 1     2 2 2 1 1 2
 NEW TRAITS
1. 601 601 601 601 601    
count 2 2 2 2 2     0 0 0 0 0