Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Jubilee Show, Poznań, Poland, 2016-02-20/21 (back/powrót)

CATALOG FINALS FULL RESULTS
  SATURDAY SUNDAY
 MP
AB
FG
AB
JA
AB
SHJ
AB
NFR
LH
NFR
SH
JA
Male Congress
MP
AB
FG
AB
JA
AB
SHJ
AB
NFR
LH
NFR
SH
FG
Female Congress
 KITTENS
1. 16 19 19 3 3 62   16 51 3 3 3 56  
2. 2 51 1 1 16 51   2 3 19 1 2 62  
3. 1 16 5 19 2 64   1 19 1 19 16 51  
4. 61 3 3 2 19 61   51 16 5 2 15 57  
5. 3 1 2 61 7 59   3 1 51 57 7 61  
6. 19 7 13 7   5 15 16 16  
7. 51 15 51 18   19 2 2 51  
8. 6 2 64 16   14 5 56 61  
9. 14 5 58 51   13 65 13 5  
10. 62 8 16 63   58 56 63 8  
count 27 27 27 27 17 10   29 29 28 29 15 14  
 CATS
1. 117 201 117 113 129 201 113 117 103 102 103 116 210 102
2. 118 103 112 103 116 206 117 118 201 117 113 111 206 210
3. 114 102 102 116 111 220 108 103 102 112 211 129 201 133
4. 219 206 113 206 122 211 201 130 113 113 116 122 216 212
5. 103 118 201 140 103 216 206 219 117 108 140 113 220 105
6. 102 113 108 218 113 107 213 206 129 206 102 213
7. 220 130 206 121 117 114 113 130 201 136 108 119
8. 213 212 129 136 136 121 140 101 213 139 117
9. 116 126 103 108 114 118 211 212 206 117 136
10. 130 117 212 213 102 129 102 108 140 216 139
count 49 50 50 49 35 15 28 53 51 53 52 37 16 22
 ALTERS
1. 306 310 304 309 305 351   304 310 307 309 305  
2. 311 302 351 305 303   306 307 304 305 304  
3. 310 304 306 351 306   310 301 305 307 309  
4. 304 301 311 301 311   311 308 303 304 303  
5. 351 351 303 304 309   309 305 309 301 307  
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
count 10 10 10 10 9 1   11 11 10 11 11 0  
 HOUSEHOLD PETS
1. 452 452 451 401 401 451   401 452 452 401 401 452  
2. 401 401 401 451 452   452 451 401 452 451  
3. 451 451 452 452   451 401 451 451  
count 3 3 3 3 1 2   3 3 3 3 1 2