Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Jubilee Show, Poznań, Poland, 2016-02-20/21 (back/powrót)

CATALOG FINALS FULL RESULTS

Legenda/Legend:
C - kolor/color, D - grupa kolorystyczna/division, B - rasa/breed, F - finał/final, AB - wszystkie rasy/all breed, SP - tylko rasy długo- albo krótkowłose/specialty
Przykład/Example:
1C, 1D, 2B, 6F(AB) - pierwsze miejsce w kolorze i w grupie kolorystycznej, drugie miejsce w rasie, szóste miejsce w finale wszystkich ras / first place in color and division, second place in breed, sixth place in an all breed final

  SATURDAY SUNDAY  
  MP FG JA SHJ NFR JA
Male Congress
MP FG JA SHJ NFR FG
Female Congress
 
LONGHAIR KITTENS
1 ISHCUS STREET CRY OF SILVERFERN (MC) 1C, 1D, 2B, 3F(AB)
score: 204
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 182
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 215
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 215
1C, 1D, 2B
score: 0
--- 1C, 1D, 2B, 3F(AB)
score: 206
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 184
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 205
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 217
1C, 1D, 2B
score: 0
--- TOTAL
score: 1628
2 MAINELYNX GWENELDA (MC) 1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 215
1C, 1D, 2B, 8F(AB)
score: 149
1C, 1D, 2B, 5F(AB)
score: 182
1C, 1D, 2B, 4F(AB)
score: 193
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
score: 144
--- 1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 217
1C, 1D, 2B, 7F(AB)
score: 162
1C, 1D, 2B, 7F(AB)
score: 161
1C, 1D, 2B, 4F(AB)
score: 195
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 153
--- TOTAL
score: 1771
3 PL*NORDRASILL YOE (NF) 1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 182
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 193
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 193
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 226
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 166
--- 1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 184
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 217
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 227
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 228
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 164
--- TOTAL
score: 1980
4 CYNDER SNOW QUEEN (PS) 1C, 2D
score: 0
1C, 2D, 3B
score: 1
1C, 2D, 3B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 2
1C, 2D
score: 0
--- 1C, 2D, 3B
score: 0
1C, 2D, 3B
score: 0
1C, 2D, 3B
score: 0
1C, 2D, 3B
score: 0
1C, 2D, 3B
score: 0
--- TOTAL
score: 4
5 ALMATHEA ENCORE ENCORE (PS) 1C, 1D, 2B
score: 2
1C, 1D, 2B, 9F(AB)
score: 138
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 204
1C, 2D, 3B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 2
--- 1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 173
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 151
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 194
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 140
1C, 1D, 2B
score: 1
--- TOTAL
score: 1006
6 MIGHTY MAGIC SZARIWARI*PL (PS) 1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 149
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 1
--- --- --- --- --- --- --- TOTAL
score: 150
7 CYNDER SHERGAR (PS) 1C, 1D, 3B
score: 1
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 171
1C, 1D, 2B
score: 2
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 171
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
score: 122
--- 1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
score: 120
--- TOTAL
score: 591
8 PL YOURCAT PACORABANE (RD) 2C
score: 0
1C, 2D, 2B, 10F(AB)
score: 127
1C, 2D, 2B
score: 3
1C, 1D, 1B
score: 4
2C
score: 0
--- 2C
score: 0
1C, 3D, 3B
score: 3
1C, 3D, 3B
score: 3
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 129
2C
score: 0
--- TOTAL
score: 269
9 HEJ KOTKU WENUS (RD) 1C, 2D, 2B
score: 3
2C
score: 0
2C
score: 0
2C
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 3
--- 1C, 3D, 3B
score: 3
2C
score: 0
2C
score: 0
2C
score: 0
1C, 3D, 3B
score: 3
--- TOTAL
score: 12
10 RAGMAGIC SWEETEST PROMISE (RD) AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
--- AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
--- TOTAL
score: 0
11 RAGMAGIC JUST A KISS AWAY (RD) AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
--- AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
--- TOTAL
score: 0
12 SKYDOLLS ANNABELLA (RD) --- --- --- --- --- --- 2C
score: 0
2C
score: 0
2C
score: 0
2C, 3D, 3B
score: 3
2C
score: 0
--- TOTAL
score: 3
13 HOVICASTLE ADMIRAL FREEBEE (RD) 1C, 3D, 3B
score: 2
1C, 3D, 3B
score: 2
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 171
1C, 2D, 2B
score: 3
1C
score: 0
--- 1C, 2D, 2B, 9F(AB)
score: 140
1C, 2D, 2B
score: 4
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 139
1C, 2D, 2B
score: 4
1C
score: 1
--- TOTAL
score: 466
14 OMALLEY DDOLLS ASHER OF RAGS2RICHES (RD) 1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 138
2C
score: 0
1C, 3D, 3B
score: 2
1C, 3D, 3B
score: 2
2C, 3D, 3B
score: 2
--- 1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 151
2C
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 4
1C
score: 1
2C, 2D, 2B
score: 4
--- TOTAL
score: 304
15 OMALLEY DIAMOND DOLLS SILKY ANGEL (RD) 2C
score: 0
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 160
2C
score: 0
2C
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 4
--- 2C
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 173
2C
score: 0
2C
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
score: 131
--- TOTAL
score: 468
16 HURMA COBALT (SFL) 1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 226
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 204
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 127
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 149
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 155
--- 1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 228
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 195
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 172
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 173
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
score: 142
--- TOTAL
score: 1771
17 JELLY BEAN TAIGA STAR OF NEVA ANGELS (SB) 1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
--- 1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
--- TOTAL
score: 2
18 LIBRA Z ALTAJU*PL (SB) 1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 2B, 7F(AB)
score: 160
1C, 1D, 3B
score: 0
--- --- --- --- --- --- --- TOTAL
score: 162
19 VOEVODA ONIX GLORIA*RU (SB) 1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 171
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 226
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 226
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 204
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
score: 133
--- 1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 162
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 206
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 216
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 206
1C, 1D, 1B
score: 1
--- TOTAL
score: 1751
20 AMADEUSZ ASZIRA (TA) 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
--- --- --- --- --- --- --- TOTAL
score: 0
SHORTHAIR KITTENS
51 IDAHO LA NIOMANA (AB) 1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 160
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 215
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 160
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 138
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 148
--- 1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 195
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 228
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 183
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 162
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
score: 141
--- TOTAL
score: 1730
52 PALNIHILLS AZJA (BG) 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
DQp
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
--- --- --- --- --- --- --- TOTAL
score: 0
53 PATOS BERKANO*PL (BG) --- --- --- --- --- --- 1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
--- TOTAL
score: 2
54 PARAMIS BERKANO*PL (BG) --- --- --- --- --- --- 1C, 2D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 2D, 2B
score: 1
--- TOTAL
score: 8
55 PORTOS BERKANO*PL (BG) --- --- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B
score: 2
5C
score: 0
1C, 2D, 3B
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 2
--- TOTAL
score: 5
56 KITTYKATKIDS NALANI MALEA (BS) --- --- --- --- --- --- 1C, 2D, 3B
score: 1
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 129
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 150
1C, 2D, 2B
score: 2
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 163
--- TOTAL
score: 445
57 TOMMY BURSZTYNOWY GRYF*PL (BS) --- --- --- --- --- --- 1C, 1D, 2B
score: 2
1C, 2D, 2B
score: 2
1C, 2D, 3B
score: 1
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 184
1C, 2D, 2B, 4F(SP)
score: 130
--- TOTAL
score: 319
58 LADY ZORA VOM ARADOSEE (BS) 1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 138
1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 0
--- 1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 129
1C, 2D
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 2
1C, 2D
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 1
--- TOTAL
score: 271
59 LADY SANSA VOM ARADOSEE (BS) 1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
score: 115
--- 1C, 2D
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 1
1C, 2D
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 1
1C, 2D
score: 0
--- TOTAL
score: 119
60 PL*CHOISY LE ROI VIVIENNE (DR) 1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
--- 1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
AB
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
--- TOTAL
score: 0
61 WHISKAS HAPPYMIAU PL (DR) 1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 193
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 182
1C, 2D, 2B, 4F(SP)
score: 126
--- 1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 151
1C, 1D, 2B, 5F(SP)
score: 119
--- TOTAL
score: 778
62 VICTORIA PL*CHOISY LE ROI (DR) 1C, 2D, 2B, 10F(AB)
score: 127
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 159
--- 1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 152
--- TOTAL
score: 446
63 CYNDER LOUIS VUITTON (ES) 1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 127
1C, 1D, 2B
score: 0
--- 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 128
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
--- TOTAL
score: 255
64 SWEET LUCK TIFFANY (ES) 1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 149
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
score: 137
--- --- --- --- --- --- --- TOTAL
score: 288
65 KITTYKATKIDS SMOKE ON THE WATER (SI) --- --- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 140
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
--- TOTAL
score: 140
66 PL*CAROLINEJULIETTA ADELE (SX) 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
--- 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
--- TOTAL
score: 0
67 AMELLE ANTRACYT*PL (SX) AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
--- --- --- --- --- --- --- TOTAL
score: 0
68 AMBER ANTRACYT*PL (SX) --- --- --- --- --- --- AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
--- TOTAL
score: 0
LONGHAIR CATS
101 KITTYKATKIDS LOOPING LOUI (BL)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
--- --- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 173
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0

points: 0
TOTAL
points: 380
score: 173
102 MAGIC MOMENT PATI-MARRO*PL (HI)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 193
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 227
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 227
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(SP)
points: 110
score: 85

points: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 153
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 228
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 252
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(SP)
points: 150
score: 131
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
TOTAL
points: 1910
score: 1496
103 SILVERFERN'S ICON (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 204
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 238
1C, 1D, 3B, 9F(AB)
points: 170
score: 161
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 237
1C, 1D, 2B, 5F(SP)
points: 160
score: 140

points: 0
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 230
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 250
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 251
AB
points: 0
score: 0

points: 0
TOTAL
points: 1800
score: 1712
104 HEAVEN SEVENTH MERCEDES COON *PL (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D
points: 50
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0

points: 0
TOTAL
points: 505
score: 0
105 WIONA GREY CLAWS (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D
points: 40
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 8
1C, 1D
points: 50
score: 1
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0

points: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 1D
points: 50
score: 1
2C, 2D
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
TOTAL
points: 660
score: 12
106 MAISONMAGIQUE DAUPHIN (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 1
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 6
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 1D
points: 50
1C, 1D
points: 50
score: 1
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 1

points: 0
TOTAL
points: 500
score: 10
107 VERSUS BALLON OF VESPERTINE (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 7
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 2D, 2B, 6F(AB)
points: 195
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 7
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0

points: 0
TOTAL
points: 655
score: 15
108 WILDBEAUTYCOON'S ORO D'AMORE (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D, 2B, 6F(AB)
points: 200
score: 194
1C, 1D, 2B, 9F(AB)
points: 170
score: 160
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 7
1C, 1D, 2B, 10F(AB)
points: 160
score: 151
1C, 1D, 2B, 5F(AB)
points: 210
score: 208
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 6
1C, 1D, 2B, 7F(SP)
points: 140
score: 120

points: 0
TOTAL
points: 1350
score: 847
109 CHEROKEE HAMMAMET YASMINE*SK (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 6
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 6
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0

points: 0
TOTAL
points: 505
score: 12
110 SHOGUN BELLAMOONDO*PL (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 7
1C, 1D, 3B
points: 50
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 7
1C, 1D
points: 50
score: 1

points: 0
TOTAL
points: 540
score: 20
111 MAINEFIELD'S VIOLET NOIRE (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 2D
points: 45
score: 0
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 162

points: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 175

points: 0
TOTAL
points: 510
score: 338
112 TIPTOP MAINE UMI OF VESPERTINE/FI (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 7
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 238
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0

points: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 6
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 230
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 6

points: 0
TOTAL
points: 855
score: 487
113 IC ELFIK ANAGARD*PL (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 194
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 216
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 248
1C, 1D, 2B, 6F(SP)
points: 150
score: 129
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 186
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 217
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 219
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 240
1C, 1D, 2B, 5F(SP)
points: 160
score: 142

points: 0
TOTAL
points: 2150
score: 1791
114 YASPAR KOCIE ZAKAMARKI*PL (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 226
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B, 9F(SP)
points: 120
score: 96
1C, 1D, 2B, 7F(AB)
points: 190
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 2D
points: 45
score: 0

points: 0
TOTAL
points: 935
score: 330
115 IC OMNIA LEŚNY CHOCHLIK*PL (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
--- --- --- --- --- --- 1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
TOTAL
points: 280
score: 1
116 KRAINYASGARDU FRINGE (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B, 9F(AB)
points: 170
score: 160
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 3F(AB)
points: 230
score: 226
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 173
1C, 1D, 3B
points: 50
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B, 4F(AB)
points: 220
score: 218
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 186

points: 0
TOTAL
points: 1310
score: 967
117 AVENTURINE MANHATTAN OF ALMATHEA, JW (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 248
1C, 2D, 2B, 10F(AB)
points: 155
score: 150
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 249
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 7
1C, 1D, 2B, 7F(SP)
points: 140
score: 118
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 252
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 206
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 241
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 163
1C, 1D, 2B, 8F(SP)
points: 130
score: 109

points: 0
TOTAL
points: 2085
score: 1743
118 ALMATHEA ALL ABOUT ME (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D, 2B, 2F(AB)
points: 235
score: 237
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 205
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 7
1C, 2D
points: 45
score: 2
3C
points: 15
score: 0
1C, 2D, 3B, 9F(AB)
points: 165
1C, 2D, 2B, 2F(AB)
points: 235
score: 241
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 6
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 6
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 6
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 5

points: 0
TOTAL
points: 1130
score: 715
119 ARI-AL NADINE OF ALMATHEA (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 3D
points: 35
score: 1
2C, 3D
points: 35
score: 1
2C, 3D
points: 35
score: 1
2C, 3D
points: 35
score: 1
1C, 2D
points: 45
score: 2

points: 0
2C, 3D
points: 35
score: 1
2C, 3D, 3B
points: 35
score: 5
2C, 3D
points: 35
score: 1
2C, 3D
points: 35
score: 1
2C, 3D
points: 35
score: 1
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
TOTAL
points: 550
score: 15
120 PANDA PERS RED DRAGON OF CYNDER (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
3C
points: 15
score: 0
3C
points: 15
score: 0
3C
points: 15
score: 0
3C
points: 15
score: 0
2C, 3D
points: 35
score: 1
2C, 3D
points: 35
3C
points: 15
score: 0
3C
points: 15
score: 0
3C
points: 15
score: 0
3C
points: 15
score: 0
3C
points: 15
score: 0

points: 0
TOTAL
points: 205
score: 1
121 MILAGRO SZARIWARI*PL (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 6
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 6
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 182
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 6
1C, 1D, 2B, 8F(AB)
points: 180
--- --- --- --- --- --- TOTAL
points: 565
score: 201
122 SUGARCUBES ROCO (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 151
1C, 2D
points: 45
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 5
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 153

points: 0
TOTAL
points: 765
score: 309
123 VELVETKIST KING OF AGARO PERS (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 6
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 1D
points: 50
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 5
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 1

points: 0
TOTAL
points: 535
score: 16
124 ARCHIDUX ERNEST 100 (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 6
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 5
1C, 2D
points: 45
score: 0

points: 0
TOTAL
points: 510
score: 12
125 ARCHIDUX TIMMOTEA ZALL (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0

points: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
TOTAL
points: 550
score: 0
126 DARLINLILDOLS RAYVON OF HOVICASTLE (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 6
1C, 1D, 2B, 9F(AB)
points: 170
score: 161
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 7
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 7
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 6

points: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 8
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 8
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 8
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 9
1C, 1D
points: 50
score: 0

points: 0
TOTAL
points: 620
score: 220
127 WANDERDUENE FEELY (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C
points: 25
score: 0
1C
points: 25
score: 0
1C, 3D
points: 40
score: 4
1C
points: 25
score: 0
1C
points: 25
score: 0

points: 0
1C
points: 25
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 7
1C, 3D
points: 40
score: 6
1C
points: 25
score: 0
1C
points: 25
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
TOTAL
points: 345
score: 17
128 POTSDAMROYALS SWEETEST GIFT (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0

points: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
TOTAL
points: 0
score: 0
129 ADONIS UNREAL RAGDOLLS*ES (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 7
2C, 3D
points: 35
score: 4
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 172
3C
points: 15
score: 0
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 184
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
2C, 3D
points: 35
score: 6
4C
points: 10
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 197
3C
points: 15
score: 1
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 164

points: 0
TOTAL
points: 1070
score: 735
130 ADORABLEDOLLS THOR (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 149
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 183
2C
points: 20
score: 1
2C
points: 20
score: 1
2C
points: 20
score: 1
2C
points: 20
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 219
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 184
3C
points: 15
score: 1
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 8
3C
points: 15
score: 1

points: 0
TOTAL
points: 915
score: 748
131 O'HELLA HEJ KOTKU*PL (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
3C
points: 15
score: 0
3C
points: 15
score: 0
3C
points: 15
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 6
3C
points: 15
score: 0

points: 0
3C
points: 15
score: 1
3C
points: 15
score: 1
2C
points: 20
score: 2
2C, 3D
points: 35
score: 6
2C
points: 20
score: 2
2C
points: 20
TOTAL
points: 230
score: 18
132 OLYMPODOLLS FREYA VENEZIA (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
--- --- --- --- --- --- 4C
points: 10
score: 0
2C
points: 20
score: 2
4C
points: 10
score: 0
4C
points: 10
score: 0
4C
points: 10
score: 0
1C, 3D, 3B
points: 40
TOTAL
points: 100
score: 2
133 METHODIUS AMBER OF SKYDOLLS (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
--- --- --- --- --- --- 1C
points: 25
score: 1
1C
points: 25
score: 1
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
TOTAL
points: 340
score: 2
134 PL*MULAN CAT KISS ME (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C
points: 25
score: 0
1C
points: 25
score: 0
1C
points: 25
score: 0
1C, 3D
points: 40
score: 4
1C
points: 25
score: 0

points: 0
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
1C
points: 25
score: 1
1C
points: 25
score: 1
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 8
2C
points: 20
TOTAL
points: 290
score: 14
135 US DS JEWELS HAN SOLO (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 6
2C
points: 20
score: 0
2C, 3D
points: 35
score: 4
2C, 3D, 3B
points: 35
2C
points: 20
score: 0
AB
points: 0
score: 0
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0

points: 0
TOTAL
points: 255
score: 10
136 O'MALLEY DIAMOND DOLLS ADAMO JR. (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 3D
points: 40
score: 4
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 6
2C
points: 20
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 171
1C, 2D, 2B, 8F(SP)
points: 125
score: 107
1C, 2D, 2B
points: 45
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 9
1C, 3D
points: 40
score: 5
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 9
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 185
1C, 2D, 2B, 9F(SP)
points: 115
score: 98

points: 0
TOTAL
points: 890
score: 594
137 CALIPH OF MY SOUL DOLL TO ALL (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0

points: 0
TOTAL
points: 550
score: 0
138 SHERILL CZAR POLNOCY*PL (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
TOTAL
points: 470
score: 3
139 VERONA Z ZIMOWEGO LASU (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1

points: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 174
1C, 1D, 1B, 10F(SP)
points: 110
score: 87
1C, 1D, 1B
points: 50
TOTAL
points: 710
score: 266
140 CATIKA'S CASHMERE MIST OF FRYGA/ID (SO)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 204
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0

points: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 175
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 153
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 207
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
TOTAL
points: 1110
score: 739
SHORTHAIR CATS
201 MADE IN BELARUS LA NIOMANA (AB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 249
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 205
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 164
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 239
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 186
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 143

points: 0
TOTAL
points: 1690
score: 1190
202 GATOBELO'S GIZMO (AB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0

points: 0
TOTAL
points: 260
score: 3
203 GATOBELO'S JAMIE (AB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 0
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1

points: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
TOTAL
points: 210
score: 2
204 WILLI LUXURY CATS (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
2C, 3D, 3B
points: 35
score: 0
2C, 3D, 3B
points: 35
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
2C, 3D, 3B
points: 35
score: 0

points: 0
TOTAL
points: 465
score: 2
205 GLITTERGLAM LIGHTNING STROKE (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
--- --- --- --- --- --- 2C, 3D, 3B
points: 35
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
2C, 3D, 3B
points: 35
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1

points: 0
TOTAL
points: 205
score: 3
206 ILENDRI KATOOMBA (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 216
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 183
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 215
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 153
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 195
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 164
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 196
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 154

points: 0
TOTAL
points: 1890
score: 1479
207 JERA ROGNEDA (BO)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0

points: 0
TOTAL
points: 350
score: 0
208 KITTYKATKIDS MY LITTLE SUNSHINE (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
--- --- --- --- --- --- AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
1C, 2D
points: 45
TOTAL
points: 45
score: 0
209 INKA DIAMILAND*PL (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
--- --- --- --- --- --- 1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
TOTAL
points: 300
score: 6
210 ENYA WINTERROSE OF KITTYKATKIDS (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
--- --- --- --- --- --- 1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 165
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
TOTAL
points: 640
score: 167
211 MIRA VOM ARADOSEE (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 131

points: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 164
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 229
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
TOTAL
points: 970
score: 525
212 BURMALEUS PRADA (BU)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 172
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 150
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 162
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
TOTAL
points: 1080
score: 484
213 PL*CHOISY LE ROI LOLLIPOP II (DR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 171
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 149
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0

points: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 197
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 175
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
TOTAL
points: 1220
score: 692
214 EGYPTSILA HATHOR (EM)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0

points: 0
TOTAL
points: 550
score: 0
215 PLESKAVA CHERNIKA (ES)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0

points: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
TOTAL
points: 0
score: 0
216 CYNDER MARQUS (ES)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 120
1C, 1D, 1B
points: 50
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 152
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 132

points: 0
TOTAL
points: 890
score: 404
217 BAJKA VILANOVA (SG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0

points: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
TOTAL
points: 460
score: 1
218 PL*GREGORIUS-CAT LOLA-LU (SG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 193
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
TOTAL
points: 680
score: 201
219 AGNAR ELF'S CHILD*PL (SX)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 215
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 208
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0

points: 0
TOTAL
points: 880
score: 426
220 BAST ANGEL ESMERALDA (SX)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B, 7F(AB)
points: 190
score: 182
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 142

points: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 121
1C, 1D, 1B
points: 50
TOTAL
points: 930
score: 448
LONGHAIR ALTERS
301 LAVI GREY SHADOW*PL (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 2B, 4F(AB)
points: 215
score: 176
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 176
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
--- 1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 188
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 166
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
--- TOTAL
points: 1155
score: 710
302 ZYGA COONI-GAJ (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 198
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
--- 1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
--- TOTAL
points: 665
score: 206
303 VERSUS HENIO JR OF VESPERTINE (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 165
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 137
--- 1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 176
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 127
--- TOTAL
points: 1090
score: 606
304 KARINYASGARDU DUKE OF ZIMOWYLAS (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B, 4F(AB)
points: 220
score: 176
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 187
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 209
1C, 1D, 2B, 5F(AB)
points: 210
score: 165
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
--- 1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 210
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 198
1C, 1D, 2B, 4F(AB)
points: 220
score: 177
1C, 1D, 2B, 2F(SP)
points: 190
score: 149
--- TOTAL
points: 1910
score: 1471
305 INFINITY Z KRAINY ASGARDU (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 198
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 148
--- 1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 166
1C, 1D, 2B, 3F(AB)
points: 230
score: 187
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 199
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 160
--- TOTAL
points: 1520
score: 1058
306 YASHA KOCIE ZAKAMARKI*PL (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 209
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B, 3F(AB)
points: 230
score: 187
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 3F(SP)
points: 180
score: 126
--- 1C, 1D, 2B, 2F(AB)
points: 240
score: 199
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
--- TOTAL
points: 1200
score: 723
307 NW LV*DZINTARAZVAIGZNE PERSILS, JW (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
--- --- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 199
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 209
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 188
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 116
--- TOTAL
points: 930
score: 712
308 OLYMPODOLLS FAMA MAY (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
--- --- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 177
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
--- TOTAL
points: 420
score: 177
309 ZIMOWYLAS RITA (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 209
1C, 1D, 2B, 5F(SP)
points: 160
score: 104
--- 1C, 1D, 3B, 5F(AB)
points: 210
score: 166
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 165
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 210
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 138
--- TOTAL
points: 1460
score: 994
310 ELISEY VEROOKA (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B, 3F(AB)
points: 230
score: 187
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 209
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
--- 1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 188
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 210
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
--- TOTAL
points: 1260
score: 797
311 FINI SNIEZNA MAGNOLIA*PL (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 198
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 176
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 115
--- 1C, 1D, 2B, 4F(AB)
points: 220
score: 177
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
--- TOTAL
points: 1100
score: 667
SHORTHAIR ALTERS
351 CEREX RAMSES WALHALLA (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 165
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 165
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 198
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 187
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 60
--- --- --- --- --- --- --- TOTAL
points: 1090
score: 775
LONGHAIR HHP
401 NIUNIEK (HH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 121
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 121
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 121
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 132
1C, 1D, 1F(SP)
points: 200
score: 60
--- 1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 132
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 110
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 121
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 132
1C, 1D, 1F(SP)
points: 200
score: 60
--- TOTAL
points: 2340
score: 1110
SHORTHAIR HHP
451 DIMA (HH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D, 3F(AB)
points: 225
score: 110
1C, 2D, 3F(AB)
points: 225
score: 110
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 132
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 121
1C, 1D, 1F(SP)
points: 200
score: 71
--- 1C, 2D, 3F(AB)
points: 225
score: 110
1C, 2D, 2F(AB)
points: 235
score: 121
1C, 2D, 3F(AB)
points: 225
score: 110
1C, 2D, 3F(AB)
points: 225
score: 110
1C, 2D, 2F(SP)
points: 185
score: 60
--- TOTAL
points: 2235
score: 1055
452 KRECIK (HH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 132
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 132
1C, 2D, 3F(AB)
points: 225
score: 110
1C, 2D, 3F(AB)
points: 225
score: 110
1C, 2D, 2F(SP)
points: 185
score: 60
--- 1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 121
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 132
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 132
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 121
1C, 1D, 1F(SP)
points: 200
score: 71
--- TOTAL
points: 2315
score: 1121