Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

On Safari, Warszawa, Poland, 2016-09-24/25 (back/powrót)

CATALOG FINALS FULL RESULTS
  SATURDAY SUNDAY
 VB
AB
BB
AB
JML
AB
AB
LH
AB
SH
SC
AB
VB
BG I
JML
BG II
SC
BG III
VB
AB
BB
AB
JML
AB
AB
AB
SC
LH
SC
SH
 KITTENS
1. 13 84 1 1 58 84 84 84 84 84 84 84 58 21 84
2. 84 69 18 23 52 13 58 58 69 13 2 1 1 13 69
3. 58 13 84 18 88 12 85 83 85 58 13 18 18 2 85
4. 2 1 11 12 89 21 62 56 52 85 21 11 11 18 91
5. 1 54 58 17 93 2 82 57 79 21 69 58 84 12 88
6. 85 11 17 83 18 79 81 64 2 11 88 88 52
7. 21 2 2 84 11 69 78 54 1 54 90 79 79
8. 11 20 90 79 1 54 85 56 11 1 91 13 89
9. 23 79 88 92 91 57 87 83 8 88 2 2 83
10. 88 88 91 69 85 74 54 87 92 91 17 85 64
count 55 56 55 20 36 56 34 34 34 49 45 49 47 17 30
 CATS
1. 204 217 101 117 233 204 204 231 204 101 217 112 233 101 204
2. 101 117 112 101 219 112 231 217 216 204 105 204 117 112 233
3. 231 105 217 113 202 101 209 204 228 217 117 101 217 105 217
4. 109 101 231 103 235 233 219 216 221 202 240 217 112 117 236
5. 239 112 117 110 226 228 226 203 229 209 226 202 101 108 209
6. 110 226 241 119 209 235 223 219 210 109 101 241 239 241
7. 113 235 235 241 241 217 228 110 209 233 108 240
8. 202 240 233 240 105 211 229 113 202 109 240 228
9. 118 109 120 238 117 212 225 108 122 103 103 202
10. 240 202 109 231 240 226 117 233 117 202 239
count 56 53 53 21 31 55 24 27 21 45 45 45 45 19 25
 ALTERS
1. 308 304 308 305 352 303 352 352 352 304 304 304 305 303 356
2. 307 352 304 308 356 352 354 355 355 356 303 303 307 305 357
3. 352 307 303 303 357 305 356 353 353 305 356 652 652 307
4. 305 355 352 307 355 307 355 356 351 652 306 306 303 306
5. 304 303 306 306 357 353 351 356 306 305 301 356 652
6.
7.
8.
9.
10.
count 11 11 11 7 4 11 6 6 6 9 9 9 9 7 2
 HHP KITTENS
1. 451 451 451 451 451       451 451 451 451 451
count 1 1 1 0 1 1       1 1 1 1 0 1
 HOUSEHOLD PETS
1. 452 452 452 452 452       452 452 452 452 452
2. 453 453 453 453 453       453 453 453 453 453
count 2 2 2 0 2 2       2 2 2 2 0 2
 ADVANCED NEW BREEDS
1. 551 551 551 551 551       551 551 551 551 551
count 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1
 NEW TRAITS
1. 61 61 61 61 61       61 61 61 61
count 1 1 1 1 1       1 1 1 1 0