Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

On Safari, Warszawa, Poland, 2016-09-24/25 (back/powrót)

CATALOG FINALS FULL RESULTS

Legenda/Legend:
C - kolor/color, D - grupa kolorystyczna/division, B - rasa/breed, F - finał/final, AB - wszystkie rasy/all breed, SP - tylko rasy długo- albo krótkowłose/specialty
Przykład/Example:
1C, 1D, 2B, 6F(AB) - pierwsze miejsce w kolorze i w grupie kolorystycznej, drugie miejsce w rasie, szóste miejsce w finale wszystkich ras / first place in color and division, second place in breed, sixth place in an all breed final

  SATURDAY SUNDAY  
  VB BB JML AB SC VB
BG I
JML
BG II
SC
BG III
VB BB JML AB SC  
LONGHAIR KITTENS
1 BULLAMOOR BEAUJANGLES OF AMISTI (BI) 1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 210
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 222
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 254
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 169
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 178
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 182
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 167
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 237
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 235
1C, 1D, 1B
score: 0
TOTAL
score: 1854
2 AMISTI PUMBAA (KBL) 1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 221
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 189
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 188
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 211
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 193
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 233
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 160
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 158
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
score: 144
TOTAL
score: 1697
3 RAFAEL SNOWCATS VILLAGE*PL (MC) AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 0
4 MAISONMAGIQUE FILOU (MC) 1C, 2D
score: 4
1C, 1D, 2B
score: 7
2C
score: 2
2C, 2D
score: 4
1C, 1D, 3B
score: 6
2C, 3D
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 3
2C, 3D
score: 1
2C, 2D
score: 2
1C, 1D, 3B
score: 3
TOTAL
score: 33
5 MAISONMAGIQUE GRIBOUILLE (MC) 2C, 3D
score: 3
4C
score: 0
4C
score: 0
4C
score: 0
3C
score: 1
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 4
6 MAISONMAGIQUE FRÉDÉRIQUE (MC) 3C
score: 1
3C
score: 1
1C, 2D
score: 4
3C
score: 1
2C, 2D
score: 4
1C, 2D
score: 2
2C, 2D
score: 2
1C, 2D
score: 2
3C
score: 0
2C, 2D
score: 2
TOTAL
score: 19
7 HARMONY KOCURRO*PL (MC) 4C
score: 0
2C, 2D
score: 4
3C
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 7
4C
score: 0
3C
score: 0
3C
score: 0
3C
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 3
3C
score: 0
TOTAL
score: 15
8 MAINELYNX WITCHCRAFT (MC) 1C, 1D, 3B
score: 6
1C
score: 0
1C, 3D
score: 3
1C, 3D
score: 3
1C
score: 0
1C, 1D, 2B, 9F(AB)
score: 160
1C, 3D
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 3
1C, 3D
score: 1
1C, 3D
score: 1
TOTAL
score: 178
9 BALBINA KOTY MARCELINY PL (MC) 1C
score: 0
1C, 3D
score: 3
1C, 1D, 3B
score: 5
1C
score: 0
1C, 3D
score: 3
--- --- --- --- --- TOTAL
score: 11
10 MAINELYNX RITCHIE (MC) 1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 6
AB
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 6
11 ALLYWOOD MIRCELA (MC) 1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 177
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 200
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 221
1C, 1D, 3B
score: 6
1C, 1D, 2B, 7F(AB)
score: 189
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 171
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 189
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 215
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 213
1C, 1D, 2B
score: 4
TOTAL
score: 1585
12 ALPHA CEPHEI OLIMPIAN*RU (MC) 1C, 1D, 2B
score: 7
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 6
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
score: 136
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 233
1C, 1D, 3B
score: 3
1C, 1D, 2B
score: 4
1C, 1D, 2B
score: 4
1C, 1D, 2B
score: 4
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
score: 122
TOTAL
score: 519
13 STARK UROCZYSKO*PL (NF) 1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 254
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 233
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 244
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 237
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 222
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 169
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 155
TOTAL
score: 1514
14 YUMIKO SZARIWARI*PL (PS) 1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
TOTAL
score: 5
15 YVIAN SZARIWARI*PL (PS) AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 0
16 ZAZ SZARIWARI*PL (PS) 1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 1B
score: 2
TOTAL
score: 16
17 PL*JANTAR MISS GAGA (PS) 1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 199
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
score: 125
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 149
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 0
TOTAL
score: 476
18 HOVICASTLE KYGO (RD) 1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 243
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
score: 147
1C, 1D, 2B, 6F(AB)
score: 200
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 226
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 224
1C, 1D, 2B, 4F(SP)
score: 133
TOTAL
score: 1175
19 MIRUMKITTY FLECHAZO (RD) AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 0
20 PL*RAGGATO RIVA (RD) 2C, 2D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 178
1C, 1D, 2B
score: 1
2C, 2D, 3B
score: 0
2C, 2D, 3B
score: 0
2C, 2D, 2B
score: 1
2C, 2D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
2C, 2D, 3B
score: 0
2C, 2D, 3B
score: 0
TOTAL
score: 182
21 RAGMAGIC PRINCESS KAKO (RD) 1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 188
2C, 2D, 3B
score: 0
2C, 2D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 222
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 204
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 211
2C, 2D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 166
TOTAL
score: 993
22 RAWENNA NOWA ERA OF BRUTUSANDCO (SB) 1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 0
TOTAL
score: 2
23 IZMIRA VEROOKA (SB) 1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 166
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 158
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 1
TOTAL
score: 330
SHORTHAIR KITTENS
51 EVA ASIN (AB) AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 0
52 MAGENTA FUSIA DES GRIFFES DE FEU (BG) 5C
score: 16

score: 0

score: 0
2C, 2D, 2B, 2F(SP)
score: 174
2C, 2D
score: 22
2C, 2D, 4F(SP) 4C
score: 15
3C, 3D
score: 15

score: 0

score: 0
2C, 2D, 6F(SP)
score: 124
TOTAL
score: 366
53 CHAGALL ALMAFELINA (BG)
score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0
AB
score: 0

score: 0

score: 0

score: 0
TOTAL
score: 0
54 LOOK LIKE THE WILD DWEEBA DEEDEE (BG) 3C
score: 18
2C, 2D, 3B, 5F(AB)
score: 211
4C
score: 16

score: 0
4C
score: 17
4C, 8F(SP) 4C, 10F(SP) 4C, 7F(SP) 5C
score: 14
2C, 2D, 3B, 7F(AB)
score: 178
5C
score: 14
AB
score: 0
5C
score: 13
TOTAL
score: 481
55 BROWNSUGAR GARNET (BG)
score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0
4C
score: 13

score: 0
3C
score: 15

score: 0
TOTAL
score: 28
56 BROWNSUGAR MIRTILLA (BG)
score: 0

score: 0
2C, 2D, 3B
score: 27
5C
score: 16

score: 0
2C, 2D, 4F(SP) 5C, 8F(SP)
score: 0

score: 0
2C, 2D
score: 19

score: 0

score: 0
TOTAL
score: 62
57 AMAZONGOLD SIMBA (BG)
score: 0

score: 0
3C, 3D
score: 20

score: 0

score: 0
5C, 9F(SP) 3C, 3D, 5F(SP)
score: 0

score: 0
3C
score: 16

score: 0

score: 0
TOTAL
score: 36
58 MOULINROUGE MISTER T (BG) 1C, 1D, 2B, 3F(AB)
score: 232
4C
score: 17
1C, 1D, 2B, 5F(AB)
score: 210
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 185
PO
score: 0
1C, 1D, 2B, 2F(SP) 1C, 1D, 2B, 2F(SP) PO 1C, 1D, 2B, 3F(AB)
score: 226

score: 0
1C, 1D, 2B, 5F(AB)
score: 204
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 246
PO
score: 0
TOTAL
score: 1320
59 AMAZONGOLD CHARISMA (BG) 4C
score: 17

score: 0

score: 0
4C
score: 17

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0
5C
score: 13

score: 0
TOTAL
score: 47
60 MOULINROUGE MONA LISA (BG)
score: 0

score: 0

score: 0

score: 0
PO
score: 0
PO
score: 0

score: 0

score: 0

score: 0
PO
score: 0
TOTAL
score: 0
NEW TRAITS
61 ROSKOSH BLACK THUNDER OF JADRY (BG) 1C, 1B, 1F(AB) 1C, 1B, 1F(AB) 1C, 1B, 1F(AB) 1C, 1B, 1F(SP) 1C, 1B, 1F(AB) --- --- --- 1C, 1B, 1F(AB) 1C, 1B, 1F(AB) 1C, 1B, 1F(AB) 1C, 1B, 1F(AB) AB  
SHORTHAIR KITTENS
62 BATIFOLEURS MIRABELLE (BG) 2C, 2D
score: 21

score: 0
5C
score: 15

score: 0
5C
score: 16
2C, 2D, 4F(SP) 5C 2C, 2D
score: 19
5C
score: 12
4C
score: 15

score: 0
4C
score: 14
TOTAL
score: 112
63 SOLANA RANCH CHIASSO OF DAKAPO (BG) AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB AB AB --- --- --- --- --- TOTAL
score: 0
64 AFRIKATTE FULL SPEED OF GURU (BG)
score: 0

score: 0

score: 0

score: 0
3C
score: 18
3C, 6F(SP)
score: 0
AB
score: 0

score: 0

score: 0
3C, 10F(SP)
score: 80
TOTAL
score: 98
65 BROCKENMOOR VENOM OF BANABIRALA (BG)
score: 0
5C
score: 16

score: 0

score: 0

score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0

score: 0
TOTAL
score: 16
66 BUMBLEBEE BANABIRALA*PL (BG)
score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0
TOTAL
score: 0
67 GURU KAYAR KANEL (BG)
score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0
TOTAL
score: 0
68 BENGALIAS DARK KNIGHT (BG)
score: 0

score: 0
AB
score: 0

score: 0

score: 0
--- --- --- --- --- TOTAL
score: 0
69 MINILEO GOLDEN GRIZZLY (BG)
score: 0
1C, 1D, 2B, 2F(AB)
score: 244

score: 0
3C, 10F(SP)
score: 86
1C, 1D, 3B
score: 27
3C, 7F(SP) 1C, 1D, 2B, 2F(SP) 3C
score: 16
1C, 1D, 2B, 5F(AB)
score: 200

score: 0
4C
score: 14
1C, 1D, 2B, 2F(SP)
score: 168
TOTAL
score: 755
70 AISHANI OF JAGADAMBA (BG)
score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0
TOTAL
score: 0
71 SHANTI OF JAGADAMBA (BG)
score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0
TOTAL
score: 0
72 AKASH OF JAGADAMBA (BG)
score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0
TOTAL
score: 0
73 GENSAUREA AUREA (BG)
score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 0
74 GENSAUREA SUGAR (BG)
score: 0
3C
score: 18

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0
2C, 3D
score: 17
AB
score: 0
TOTAL
score: 35
75 GURU SERENA (BG)
score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0
--- --- --- --- --- TOTAL
score: 0
76 BANDIT BANABIRALA*PL (BG)
score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0
--- --- --- --- --- TOTAL
score: 0
77 MIATUK LIVETS CIRKEL (BG) AB
score: 0
2C
score: 1
3C
score: 0
2C
score: 1
3C
score: 0
3C 3C 3C --- --- --- --- --- TOTAL
score: 2
78 GURU PINK PANTHER (BG) 2C
score: 0
3C
score: 0
1C
score: 2
3C
score: 0
2C
score: 1
2C 1C, 7F(SP) 2C 2C
score: 0
AB
score: 0
1C, 3D
score: 18
2C
score: 0
2C
score: 0
TOTAL
score: 21
79 BATIFOLEURS TUMAINI (BG) 1C, 3D
score: 20
1C, 3D, 9F(AB)
score: 167
2C
score: 1
1C, 3D, 8F(SP)
score: 108
1C, 3D
score: 21
1C, 3D, 6F(SP) 2C 1C, 3D, 5F(SP) 1C, 3D
score: 18
1C
score: 0
2C
score: 0
1C, 2D, 3B, 7F(AB)
score: 180
1C, 3D, 7F(SP)
score: 113
TOTAL
score: 628
80 ROWAN CHARISMA OF SILVERTRACE (BG) 3C, 3D
score: 0
2C, 2D
score: 1
3C, 3D
score: 0
3C, 3D
score: 0
3C, 3D
score: 0
4C 3C, 3D 4C --- --- --- --- --- TOTAL
score: 1
81 SILVERCROWN MEREDITH GREY (BG) 2C, 2D
score: 1
3C, 3D
score: 0
2C, 2D
score: 1
2C, 2D
score: 1
2C, 2D
score: 1
3C, 3D 2C, 2D, 6F(SP) 2C, 2D 2C, 2D
score: 0
1C, 1D
score: 1
2C, 2D
score: 0
2C, 2D
score: 0
2C, 2D
score: 0
TOTAL
score: 5
82 BATIFOLEURS MELODIE (BG)
score: 0

score: 0

score: 0

score: 0

score: 0
1C, 1D, 5F(SP) 4C 3C, 3D --- --- --- --- --- TOTAL
score: 0
83 BATIFOLEURS PHANTOM OF PARIS BY NIGHT (BG) 1C, 1D
score: 2
1C, 1D
score: 2
1C, 1D
score: 2
1C, 1D, 3B, 6F(SP)
score: 130
1C, 1D
score: 2
2C, 2D 1C, 1D, 3B, 3F(SP) 1C, 1D, 9F(SP) 1C, 1D
score: 1
2C, 2D
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 23
1C, 1D
score: 1
1C, 1D, 9F(SP)
score: 91
TOTAL
score: 254
84 BATIFOLEURS ARMANI (BG) 1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 243
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 255
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 232
1C, 1D, 7F(SP)
score: 119
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 255
1C, 1D, 1B, 1F(SP) 1C, 1D, 1B, 1F(SP) 1C, 1D, 1B, 1F(SP) 1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 248
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 244
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 248
1C, 1D, 2B, 5F(AB)
score: 202
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 179
TOTAL
score: 2225
85 BATIFOLEURS POLLY OF MINILEO (BG) 2C, 2D, 3B, 6F(AB)
score: 199
2C, 2D
score: 1
2C, 2D
score: 0
2C, 2D
score: 0
2C, 2D, 2B, 10F(AB)
score: 156
2C, 2D, 3B, 3F(SP) 2C, 2D, 8F(SP) 2C, 2D, 3B, 3F(SP) 2C, 2D, 3B, 4F(AB)
score: 215
2C, 2D
score: 0
2C, 2D
score: 0
2C, 2D, 10F(AB)
score: 147
2C, 2D, 3B, 3F(SP)
score: 157
TOTAL
score: 875
86 REBUS JADRY*PL (BG) 1C, 1D
score: 0
3C, 3D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
3C, 3D
score: 0
3C, 3D 1C, 1D 1C, 1D 1C, 1D
score: 0
AB
score: 0
1C, 1D
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 0
87 ARINDI CATS TESLA (BG) AB
score: 0
AB
score: 0
1C, 1D
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
1C, 1D 1C, 1D, 9F(SP) 1C, 1D, 10F(SP) --- --- --- --- --- TOTAL
score: 0
88 IKUCHI UNDERLEYHALL*PL (BS) 1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 155
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 156
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 166
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
score: 163
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 156
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 193
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 191
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
score: 135
TOTAL
score: 1315
89 JOY OF JAGGER REXINK*PL (CR) 1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
score: 152
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B, 8F(SP)
score: 102
TOTAL
score: 260
90 JOY OF JANIS REXINK*PL (CR) 1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 177
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 182
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
TOTAL
score: 359
91 DAZZLING DELILAH MONICHIWA*PL (OS) 1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 155
1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 167
1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 145
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 171
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
score: 146
TOTAL
score: 786
92 DAZZLING DIDO MONICHIWA*PL (OS) 1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(SP)
score: 97
1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 149
1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 0
TOTAL
score: 247
93 DOMUSFELINA BETTY (SV) 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
score: 141
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
TOTAL
score: 141
LONGHAIR CATS
101 CURLAND GUCCI (ACL)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 244
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 219
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 252
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 159
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 232

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 244
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 189
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 222
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 200
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 168
TOTAL
points: 2220
score: 2129
102 AMISTI UNAWATUNA (KBL)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0

points: 0

points: 0

points: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 0
score: 0
103 AVEIRO VINI*PL (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 137
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 156
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 156
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 860
score: 461
104 DJANGO IMPROWIZACJA PL (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0

points: 0

points: 0

points: 0
--- --- --- --- --- TOTAL
points: 225
score: 0
105 MAINELYNX EWALD (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 230
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 177

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 233
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 146
TOTAL
points: 1130
score: 792
106 PL*DALLANTINES GAYA (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 500
score: 10
107 HERMIONA GRANGER NEW MOON*PL (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 500
score: 6
108 PL*NORDRASILL YORDAN (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 2D, 2B, 9F(AB)
points: 165
score: 156
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 178
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 124
TOTAL
points: 840
score: 464
109 PL*NORDRASILL WILLY (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 222
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 164
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 153
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 189
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 167
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
TOTAL
points: 1160
score: 898
110 SUGARCUBES ROCO (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 200
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 126
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 178
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 850
score: 504
111 ADORABLEDOLLS THOR (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 2
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 2
1C
points: 25
score: 0
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 1

points: 0

points: 0

points: 0
1C
points: 25
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 2
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 2
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 2
TOTAL
points: 395
score: 13
112 DOLLHEAVEN TRAVELIN IN STYLE (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 2
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 208
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 241
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 2
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 243

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 2
1C
points: 25
score: 0
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 244
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 211
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 157
TOTAL
points: 1510
score: 1310
113 GADGET DOM ELZY*PL (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 189
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 1
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 148
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 2

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 167
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 2
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 1
TOTAL
points: 850
score: 515
114 POTSDAMROYALS SHAGGY OF HOVICASTLE (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
2C, 3D, 3B
points: 35
score: 1
2C
points: 20
score: 0

points: 0

points: 0

points: 0
2C, 3D, 3B
points: 35
score: 1
2C, 3D, 3B
points: 35
score: 1
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
TOTAL
points: 245
score: 3
115 BRUTUS WISNIOWY SAD OF BRUTUSANDCO (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 1
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 1
3C, 3D
points: 30
score: 0
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 1
3C, 3D
points: 30
score: 0

points: 0

points: 0

points: 0
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 2
3C, 3D
points: 30
score: 0
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 1
3C, 3D
points: 30
score: 0
TOTAL
points: 360
score: 7
116 EFSUN ZDZIKIEJSYBERII (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
3C, 3D
points: 30
score: 0
3C, 3D
points: 30
score: 0
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 1
3C, 3D
points: 30
score: 0
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 1

points: 0

points: 0

points: 0
3C, 3D
points: 30
score: 0
3C, 3D
points: 30
score: 0
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 1
3C, 3D
points: 30
score: 0
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 1
TOTAL
points: 340
score: 4
117 LANDYSH SIBARIS (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 241
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 208
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 170
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 166

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 145
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 222
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 145
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 233
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 135
TOTAL
points: 1830
score: 1667
118 VOEVODA ONIX GLORIA (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 167
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
TOTAL
points: 620
score: 184
119 KHARN-KA TSULA OF FRYGA/FI (SO)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 1
3C, 3D
points: 30
score: 0
3C, 3D
points: 30
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(SP)
points: 150
score: 115
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 2

points: 0

points: 0

points: 0
--- --- --- --- --- TOTAL
points: 290
score: 118
120 FRYGA ARATI (SO)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 2
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 164
3C, 3D
points: 30
score: 0
3C, 3D
points: 30
score: 0

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 0
TOTAL
points: 550
score: 173
121 CATIKA'S CASHMERE MIST OF FRYGA/ID (SO)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
3C, 3D
points: 30
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 2
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3

points: 0

points: 0

points: 0
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
TOTAL
points: 430
score: 13
122 LANACATS SAMPO (SO)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 156
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 620
score: 168
SHORTHAIR CATS
201 DESCAVALIER MAVERICK (AB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0

points: 0

points: 0

points: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 135
score: 0
202 VANIA LA NIOMANA (AB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 178
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 153
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 158
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 211
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 167
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 200
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 145
1C, 1D, 1B, 9F(SP)
points: 120
score: 86
TOTAL
points: 1510
score: 1299
203 EXOTIQUEBENGALS BEAST MODE (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 10

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
3C, 5F(SP)
points: 125

points: 0
--- --- --- --- --- TOTAL
points: 170
score: 10
204 AFRIKATTE YUKON GOLD (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 255
2C
points: 20
score: 8
AB
points: 0
score: 0
4C
points: 10
score: 6
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 254
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
1C, 2D, 3B, 3F(SP)
points: 175
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 233
2C, 3D
points: 35
score: 8
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 233
2C
points: 20
score: 6
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 174
TOTAL
points: 1840
score: 1177
205 MARSOMA OMRII (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form

points: 0
score: 0
5C
points: 5
score: 5
5C
points: 5
score: 3
3C
points: 15
score: 7

points: 0
score: 0
AB
points: 0

points: 0

points: 0

points: 0
score: 0
4C
points: 10
score: 4
4C
points: 10
score: 4
4C
points: 10
score: 4
5C
points: 5
score: 1
TOTAL
points: 60
score: 28
206 INKA BENGAL GOLD*PL (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0

points: 0
AB
points: 0
--- --- --- --- --- TOTAL
points: 0
score: 0
207 JENNIFER JADRY*PL (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0

points: 0
AB
points: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 0
score: 0
208 VICTORIA JADRY*PL (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form

points: 0
score: 0
3C
points: 15
score: 7

points: 0
score: 0
5C
points: 5
score: 5

points: 0
score: 0

points: 0

points: 0
AB
points: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0
5C
points: 5
score: 3
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 25
score: 15
209 ILENDRI GUNNEDOO OF BATIFOLEURS (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 19

points: 0
score: 0
2C
points: 20
score: 6
1C, 2D, 3B, 6F(SP)
points: 145
score: 125
3C
points: 15
score: 7
2C, 2D, 3B, 3F(SP)
points: 170
4C
points: 10
5C
points: 5
2C, 3D, 3B, 5F(AB)
points: 195
score: 200
1C, 2D, 3B, 7F(AB)
points: 185
score: 178
3C
points: 15
score: 5
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 12
2C, 3D, 3B, 5F(SP)
points: 145
score: 130
TOTAL
points: 990
score: 682
210 GURU BANANARAMA (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
4C
points: 10
score: 6

points: 0
score: 0
3C
points: 15
score: 5
2C
points: 20
score: 8
2C
points: 20
score: 8
5C
points: 5

points: 0
3C, 6F(SP)
points: 115
5C
points: 5
score: 3
5C
points: 5
score: 3
5C
points: 5
score: 3
3C
points: 15
score: 5
4C
points: 10
score: 2
TOTAL
points: 225
score: 43
211 BATIFOLEURS MALAIKA (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
3C
points: 15
score: 7
4C
points: 10
score: 6
4C
points: 10
score: 4

points: 0
score: 0
4C
points: 10
score: 6
3C, 8F(SP)
points: 95

points: 0
4C
points: 10
4C
points: 10
score: 4

points: 0
score: 0
2C
points: 20
score: 6

points: 0
score: 0
3C
points: 15
score: 3
TOTAL
points: 195
score: 36
212 LA KHALESSI DES GRIFFES DE FEU (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
5C
points: 5
score: 5
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 17
AB
points: 0
score: 0

points: 0
score: 0
5C
points: 5
score: 5
4C, 9F(SP)
points: 80

points: 0
AB
points: 0
3C
points: 15
score: 5
3C
points: 15
score: 5

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0
TOTAL
points: 165
score: 37
213 ALFACAT EPONA (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
5C
points: 5

points: 0
--- --- --- --- --- TOTAL
points: 5
score: 0
214 MURENACAT IGOR LE TSAR OF SHAUSHKA (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
AB
points: 0
AB
points: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 0
score: 0
215 SAPHIRS DE LUNE LIVIA OF SHAUSHK/LO (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
AB
points: 0
AB
points: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 0
score: 0
216 BATIFOLEURS SAFIYA (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
2C, 3D, 4F(SP)
points: 155
2C, 2D, 2B, 2F(SP)
points: 180
--- --- --- --- --- TOTAL
points: 335
score: 0
217 ILENDRI KATOOMBA (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C
points: 20
score: 2
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 252
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 230
2C, 3D
points: 35
score: 11
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 19
2C, 7F(SP)
points: 110
1C, 1D, 2B, 2F(SP)
points: 190
4C
points: 10
1C, 2D, 2B, 3F(AB)
points: 225
score: 222
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 244
1C, 2D, 2B, 4F(AB)
points: 215
score: 211
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 222
1C, 2D, 2B, 3F(SP)
points: 175
score: 152
TOTAL
points: 1985
score: 1565
218 BATIFOLEURS TAMU OF BENGALLEGENDS (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
AB
points: 0
AB
points: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 0
score: 0
219 ILENDRI MINERVA (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 3D
points: 40
score: 11
2C, 3D
points: 35
score: 11
2C, 3D
points: 35
score: 9
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 169
4C
points: 10
score: 0
1C, 3D, 4F(SP)
points: 160
2C, 6F(SP)
points: 120
3C
points: 15
2C
points: 20
score: 1
3C
points: 15
score: 0
2C, 3D, 3B
points: 35
score: 12
2C, 3D, 3B
points: 35
score: 11
3C
points: 15
score: 0
TOTAL
points: 725
score: 224
220 MUMINDALENS MUFFISMAFFIOSO (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
3C
points: 15
score: 1
3C
points: 15
score: 1
4C
points: 10
score: 0
4C
points: 10
score: 0
3C
points: 15
score: 1
4C
points: 10
3C
points: 15
2C
points: 20
--- --- --- --- --- TOTAL
points: 110
score: 3
221 WALHALLA KIKA (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
4C
points: 10
score: 0
4C
points: 10
score: 0
3C
points: 15
score: 1
3C
points: 15
score: 1
2C, 3D
points: 35
score: 11
3C
points: 15
4C
points: 10
1C, 3D, 4F(SP)
points: 160
3C
points: 15
score: 0
2C
points: 20
score: 1
3C
points: 15
score: 0
3C
points: 15
score: 0
2C
points: 20
score: 1
TOTAL
points: 355
score: 15
222 IRON TYSON AUS DEM ELFENTAU (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0
5C
points: 5
5C
points: 5
AB
points: 0
--- --- --- --- --- TOTAL
points: 10
score: 0
223 SAPHIRS DE LUNE LANCELOT DU LAC (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 2
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 1
1C, 1D, 6F(SP)
points: 150
3C, 3D
points: 30
2C, 2D
points: 40
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 680
score: 3
224 MINILEO KATNISS (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D
points: 40
score: 1
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
3C, 3D
points: 30
score: 0
AB
points: 0
2C, 2D
points: 40
3C, 3D
points: 30
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 140
score: 1
225 SILVERTRACE IRIS (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
3C, 3D
points: 30
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 16
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 1D
points: 50
score: 2
2C, 2D
points: 40
1C, 1D, 9F(SP)
points: 120
1C, 1D
points: 50
--- --- --- --- --- TOTAL
points: 440
score: 20
226 GENSAUREA WOW ASLAN OF GRYFO (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B, 6F(AB)
points: 200
score: 197
1C, 2D
points: 45
score: 1
1C, 1D, 2B, 5F(SP)
points: 160
score: 136
1C, 2D
points: 45
score: 1
1C, 1D, 5F(SP)
points: 160
1C, 2D, 10F(SP)
points: 105
1C, 2D
points: 45
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B, 5F(AB)
points: 210
score: 200
1C, 2D
points: 45
score: 1
AB
points: 0
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 1
TOTAL
points: 1160
score: 540
227 PARAMIS BERKANO*PL (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 3D
points: 35
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 3D
points: 35
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 3D
points: 35
score: 0
2C, 2D
points: 40
2C, 3D
points: 35
2C, 3D
points: 35
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 3D
points: 35
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 1
2C, 3D
points: 35
score: 0
TOTAL
points: 495
score: 1
228 ALCARINQUA ELENTARI (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D
points: 45
score: 1
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 2
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 2B, 5F(AB)
points: 210
score: 210
AB
points: 0
1C, 1D, 7F(SP)
points: 140
1C, 1D, 3B, 3F(SP)
points: 180
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 2
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D, 8F(SP)
points: 130
score: 97
TOTAL
points: 850
score: 312
229 SPOTSELOTICA PATCHOULI (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
1C, 1D, 8F(SP)
points: 130
1C, 1D, 5F(SP)
points: 160
--- --- --- --- --- TOTAL
points: 590
score: 0
230 FANTASIA-ROYAL'S SKY (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0
2C, 2D
points: 40
2C, 2D
points: 40
AB
points: 0
--- --- --- --- --- TOTAL
points: 80
score: 0
231 TRAIPSE CELESTIAL COMET (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B, 3F(AB)
points: 230
score: 233
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 4F(AB)
points: 220
score: 219
1C, 1D, 10F(SP)
points: 110
score: 81
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 2F(SP)
points: 190
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
1C, 1D
points: 50
--- --- --- --- --- TOTAL
points: 1100
score: 533
232 HULDA VOM WEISSBACHSGRUND (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0
3C, 3D
points: 30
3C, 3D
points: 30
2C, 2D
points: 40
--- --- --- --- --- TOTAL
points: 100
score: 0
233 JERA TAURT (BO)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 175
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 180
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 221

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 145
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 178
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 244
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 163
TOTAL
points: 1540
score: 1306
234 CHLOE CAT'S AVENUE*PL (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0

points: 0

points: 0

points: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 0
score: 0
235 JACINTHE DES GRENADINES DE CELAN (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 186
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 186
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 147
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 199

points: 0

points: 0

points: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 800
score: 720
236 INGRIT ARCTIC SNOW*PL (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
--- --- --- --- --- --- --- --- 1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 141
TOTAL
points: 370
score: 147
237 FELIX ANIRETTE*EE (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 500
score: 0
238 FERRARI EDELWEISS (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B, 9F(SP)
points: 120
score: 92
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 570
score: 103
239 EGYPTSILA NEFERTITI OF SILVERMAU (EM)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 211
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 189
1C, 1D, 1B, 10F(SP)
points: 110
score: 75
TOTAL
points: 870
score: 475
240 VITA-NOVA SOUTH BEE OF PL*JANTAR (ES)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 156
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 175
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(SP)
points: 130
score: 103
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 155

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 211
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 167
1C, 1D, 1B, 7F(SP)
points: 140
score: 108
TOTAL
points: 1320
score: 1075
241 WYNDCHYMES GUMMI BEAR OF VANKARAS (JB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 197
1C, 1D, 1B, 7F(SP)
points: 140
score: 114
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 188

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 189
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(SP)
points: 150
score: 119
TOTAL
points: 1130
score: 807
242 DOMUSFELINA BOND (SV)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0

points: 0

points: 0

points: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
TOTAL
points: 410
score: 1
243 DOMUSFELINA THIBY (SV)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 490
score: 9
244 INNATEA DOBRY TON*PL (TK)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
AB
points: 0
score: 0
DQp
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 350
score: 4
245 DAISY GOTKI (TK)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 500
score: 4
LONGHAIR ALTERS
301 ZYGA COONI-GAJ (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 5F(AB)
points: 210
score: 154
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 660
score: 156
302 ONDINE SNOWCATS VILLAGE*PL (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 0
score: 0
303 TIPTOP MAINE UMI OF VESPERTINE/FI (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 166
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 188
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 104
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 210
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 187
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 187
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 165
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 126
TOTAL
points: 1870
score: 1333
304 ZACS DOMINO (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B, 5F(AB)
points: 210
score: 166
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 210
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 199
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 198
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 198
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 198
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 1650
score: 1169
305 YASHA KOCIEZAKAMARKI*PL (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 177
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 126
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 188
1C, 1D, 2B, 3F(AB)
points: 230
score: 176
1C, 1D, 2B, 5F(AB)
points: 210
score: 154
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 198
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 115
TOTAL
points: 1680
score: 1134
306 GEMMINGSTAL'S RONDA OF SZARIWARI (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 166
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 82
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 154
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 165
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 165
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 93
TOTAL
points: 1390
score: 825
307 ELISEY VEROOKA (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 199
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 188
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 93
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 177
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 187
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 104
TOTAL
points: 1480
score: 948
308 FRYGA ANALA (SO)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 210
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 210
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 115
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
--- --- --- --- --- TOTAL
points: 790
score: 535
SHORTHAIR ALTERS
351 CARLOS VOM WEISSBACHSGRUND (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0
1C, 3D 1C, 3D, 5F(SP) 1C, 3D, 4F(SP) --- --- --- --- --- TOTAL
points: 0
score: 0
352 S*MIA TUK RIPAZZO (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 188
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 199
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 177
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 93
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 199
1C, 1D, 1B, 1F(SP) 1C, 1D, 1B, 1F(SP) 1C, 1D, 1B, 1F(SP) --- --- --- --- --- TOTAL
points: 1130
score: 856
353 DIEGO VOM WEISSBACHSGRUND (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0
2C, 2D, 5F(SP) 2C, 2D, 3B, 3F(SP) 2C, 2D, 3B, 3F(SP) --- --- --- --- --- TOTAL
points: 0
score: 0
354 ENUMAELISCH SILVERSURFER OF ILENDRI (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0

points: 0
score: 0
1C, 1D, 2B, 2F(SP) 1C, 1D 1C, 1D --- --- --- --- --- TOTAL
points: 0
score: 0
355 JUNGLECOVE WARRIOR OF ILENDRI (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 4F(AB)
points: 220
score: 177
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B, 4F(SP)
points: 170
score: 60
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 4F(SP) 1C, 1D, 2B, 2F(SP) 1C, 1D, 2B, 2F(SP) --- --- --- --- --- TOTAL
points: 540
score: 239
356 GLITTERGLAM QUERO OF BERKANO (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 2F(SP)
points: 190
score: 82
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B, 3F(SP) 1C, 1D, 4F(SP) 1C, 1D, 5F(SP) 1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 187
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 176
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 154
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 71
TOTAL
points: 1320
score: 671
357 VALENTINO UFNE KOTY (OS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 71
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 166
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 60
TOTAL
points: 930
score: 297
SHORTHAIR HHP KITTENS
451 MISTER FUZZY BUTT OF VANKARAS (HH) 1C, 1F(AB)
score: 110
1C, 1F(AB)
score: 110
1C, 1F(AB)
score: 110
1C, 1F(SP)
score: 60
1C, 1F(AB)
score: 110
--- --- --- 1C, 1F(AB)
score: 110
1C, 1F(AB)
score: 110
1C, 1F(AB)
score: 110
1C, 1F(AB)
score: 110
1C, 1F(SP)
score: 60
TOTAL
score: 1000
SHORTHAIR HHP
452 GUCCI (HH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 121
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 121
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 121
1C, 1D, 1F(SP)
points: 200
score: 71
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 121
--- --- --- 1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 121
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 121
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 121
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 121
1C, 1D, 1F(SP)
points: 200
score: 71
TOTAL
points: 2400
score: 1110
453 DIMA (HH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 110
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 110
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 110
1C, 1D, 2F(SP)
points: 190
score: 60
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 110
--- --- --- 1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 110
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 110
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 110
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 110
1C, 1D, 2F(SP)
points: 190
score: 60
TOTAL
points: 2300
score: 1000
ADVANCED NEW BREEDS
551 PARAMOUNT BAISER (SE) 1C, 1B, 1F(AB) 1C, 1B, 1F(AB) 1C, 1B, 1F(AB) 1C, 1B, 1F(SP) 1C, 1B, 1F(AB) --- --- --- 1C, 1B, 1F(AB) 1C, 1B, 1F(AB) 1C, 1B, 1F(AB) 1C, 1B, 1F(AB) 1C, 1B, 1F(SP)  
LONGHAIR ALTERS
652 FRYGA AINE (SO)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
--- --- --- --- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 165
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 176
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 176
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 82
TOTAL
points: 890
score: 599