Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Winter Wonderland, Poznań, Poland, 2017-02-18/19 (back/powrót)

CATALOG FINALS FULL RESULTS
  SATURDAY SUNDAY
 MD
AB
IvB
AB
PR
AB
PH
LH
PH
SH
JA
LH
JA
SH
MD
AB I Cong.
PR
AB II Cong.
MD
AB
IvB
AB
PR
AB
PH
AB
JA
AB
 KITTENS
1. 51 10 10 6 52 1 51     53 10 10 52 51
2. 53 66 52 1 51 5 68     51 8 1 6 1
3. 1 2 1 10 57 11 67     64 2 52 1 68
4. 52 52 51 12 69 6 69     52 66 51 8 5
5. 10 11 57 3 68 4 54     1 52 8 51 52
6. 64 68 12     5 68 12 57 69
7. 5 51 6     68 4 67 10 6
8. 68 4 69     8 51 69 68 67
9. 3 53 4     10 11 57 69 54
10. 67 67 67     67 67 4 12 11
count 30 30 30 11 18 11 19     31 30 31 30 31
 CATS
1. 110 204 116 116 208 110 217 110 108 118 204 116 217 212
2. 118 111 102 111 217 109 212 118 112 110 111 102 116 110
3. 105 212 105 105 201 102 210 105 212 105 102 108 110 217
4. 211 102 109 102 212 111 207 108 105 204 212 112 201 102
5. 210 217 201 110 216 119 201 218 109 108 108 212 212 204
6. 101 106 112 101 119 211 110 105 111 211
7. 114 110 108 214 201 210 106 201 211 105
8. 116 201 210 208 106 201 109 118 105 109
9. 204 211 217 201 208 114 201 207 204 201
10. 218 108 207 106 216 101 101 114 102 207
count 35 35 35 19 14 19 14 27 27 35 35 35 35 35
 ALTERS
1. 305 353 352 305 353 305 352     353 353 353 305 305
2. 352 305 307 302 352 308 353     305 305 352 352 352
3. 307 306 308 306 307     351 306 305 353 353
4. 302 352 305 308 302     352 352 351 302 308
5. 353 302 306 307 306     306 302 304 306 351
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
count 10 10 10 8 2 8 2     12 12 12 12 12
 HHP KITTENS
1. 401 401 401 401 401     401 401 401 401 401
count 1 1 1 1 0 1 0     1 1 1 1 1
 HOUSEHOLD PETS
1. 402 402 452 402 452 402 452     452 452 452 452 451
2. 452 452 453 451 451     453 451 402 451 452
3. 453 451 402 453 453     402 453 453 402 402
4. 451 453 451     451 402 451 453 453
count 4 4 4 1 3 1 3     4 4 4 4 4
 ADVANCED NEW BREEDS
1. 551 551 551 551 551     551 551 551 551 551
count 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1