Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Show Stars, Warsaw, Poland, 2017-09-23/24 (back/powrót)

CATALOG FINALS FULL RESULTS

Legenda/Legend:
C - kolor/color, D - grupa kolorystyczna/division, B - rasa/breed, F - finał/final, AB - wszystkie rasy/all breed, SP - tylko rasy długo- albo krótkowłose/specialty
Przykład/Example:
1C, 1D, 2B, 6F(AB) - pierwsze miejsce w kolorze i w grupie kolorystycznej, drugie miejsce w rasie, szóste miejsce w finale wszystkich ras / first place in color and division, second place in breed, sixth place in an all breed final

  SATURDAY SUNDAY  
  SS PP MDL JML AB AB
Female congress
MDL
Male congress
PP
Pretty pattern
SS
Pretty smooth
JML
Pretty unusual
SS PP MDL JML AB  
LONGHAIR KITTENS
1 ANNONA LARVIK*PL (BL) 1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 2D, 2B
score: 1
1C, 2D, 3B
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 2
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 2D, 3B
score: 0
1C, 2D, 3B
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 1
1C, 2D, 2B
score: 1
TOTAL
score: 9
2 ALLEKTUS LARVIK*PL (BL) 1C, 2D, 3B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 2D, 2B
score: 1
--- --- --- --- --- 1C, 2D, 3B
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 148
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 1B
score: 2
TOTAL
score: 160
3 AMOR LARVIK*PL (BL) 1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
TOTAL
score: 7
4 AMISTI I'M A CARBON COPY (KBL) 1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 202
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 213
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 235
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 235
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 195
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 137
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 173
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 195
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 239
TOTAL
score: 1824
5 VESPERTINE NEKO HOPE MAUI (MC) 1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 8
1C, 1D
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 5
1C, 1D, 2B
score: 6
TOTAL
score: 19
6 ZSA ZSA MELLUANDIA (MC) 1C, 1D
score: 0
AB
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
--- --- --- --- --- AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 0
7 VESPERTINE NEKO LOVE BARI (MC) 1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 180
1C, 2D
score: 1
1C, 3D
score: 0
1C, 2D
score: 1
1C, 2D, 2B, 8F(AB)
score: 169
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 173
1C, 2D
score: 0
1C, 2D
score: 1
1C, 2D
score: 1
1C, 3D
score: 0
TOTAL
score: 526
8 WINDINWILLOWS DELIGHT (MC) 1C, 2D
score: 1
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 245
1C, 1D, 3B
score: 7
1C, 1D, 3B
score: 7
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 246
--- --- --- --- --- 1C, 2D, 3B
score: 5
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 225
1C, 1D, 3B
score: 5
1C, 1D, 2B
score: 6
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 228
TOTAL
score: 975
9 ALLYWOOD RED HOT PEPPER (MC) 1C, 3D
score: 0
1C, 3D
score: 0
1C, 2D
score: 1
1C, 3D
score: 0
1C, 3D
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 3D
score: 0
AB
score: 0
1C, 3D
score: 0
1C, 3D
score: 0
1C, 2D
score: 1
TOTAL
score: 2
10 VANESSA SNOWCATS VILLAGE*PL (MC) AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
--- --- --- --- --- AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 0
11 ARLECOON USTIN (MC) 1C, 1D, 3B
score: 7
1C, 1D, 3B
score: 6
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 158
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 180
1C, 1D
score: 1
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 2B, 9F(AB)
score: 151
1C, 2D
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 151
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 162
1C, 1D, 3B
score: 5
TOTAL
score: 821
12 ALLYWOOD ROXETTE (MC) 1C, 2D
score: 0
1C, 2D
score: 0
1C, 2D
score: 0
1C, 2D
score: 0
1C, 2D
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 2D
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 4
1C, 2D
score: 0
1C, 2D
score: 0
1C, 2D
score: 0
TOTAL
score: 4
13 ARISTOPEARLS JOEL (MC) 1C, 1D, 2B
score: 8
3C, 3D
score: 0
2C, 2D
score: 1
1C, 1D
score: 2
2C, 2D
score: 1
--- --- --- --- --- AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 12
14 VESPERTINE NEKO STAR MIKO (MC) 3C, 3D
score: 0
2C, 2D
score: 1
3C, 3D
score: 0
3C, 3D
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 7
--- --- --- --- --- 2C, 2D
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 5
2C, 2D
score: 0
2C, 2D
score: 0
1C, 1D
score: 1
TOTAL
score: 14
15 ARCHCOONGEL NIGHTS IN WHITE SATIN (MC) 2C, 2D
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 7
1C, 1D, 2B
score: 8
2C, 2D
score: 1
3C, 3D
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 1D
score: 1
2C, 2D
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 6
1C, 1D
score: 1
2C, 2D
score: 0
TOTAL
score: 25
16 PL*NORDRASILL CASPIAN (NF) 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 190
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 224
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 246
1C, 1D, 1B
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 236
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 239
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 228
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 184
TOTAL
score: 1547
17 HOVICASTLE GERTIE (RD) 1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 7
--- --- --- --- --- 1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 5
1C, 1D, 3B
score: 6
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
TOTAL
score: 18
18 HOVICASTLE OTTMAR (RD) 1C
score: 0
1C, 3D, 3B
score: 6
1C, 3D, 3B
score: 6
1C
score: 0
1C
score: 0
--- --- --- --- --- 1C
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 6
1C
score: 0
1C
score: 0
1C
score: 0
TOTAL
score: 18
19 PL YOURCAT CHERRY (RD) AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
--- --- --- --- --- AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 0
20 ALLWENEEDIS QUALITY TIME (RD) 1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 235
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 234
1C, 2D, 2B
score: 7
1C, 2D, 2B
score: 7
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 202
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 228
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 214
1C, 2D, 2B
score: 7
1C, 3D, 3B
score: 6
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 206
TOTAL
score: 1346
21 RAGMAGIC SHINE A LIGHT (RD) 2C, 3D, 3B
score: 6
2C
score: 1
2C
score: 1
2C, 3D, 3B
score: 6
2C
score: 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- TOTAL
score: 15
22 RAGMAGIC SHES A RAINBOW (RD) 3C
score: 0
3C
score: 0
3C
score: 0
3C
score: 0
3C
score: 0
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- TOTAL
score: 0
23 RAGMAGIC JUST A TRAVELER (RD) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2C
score: 0
2C
score: 0
2C
score: 0
2C
score: 0
2C
score: 0
TOTAL
score: 0
24 COOPERDOLLS RIVA RIDGE (RD) 1C, 2D, 2B
score: 7
2C
score: 1
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 191
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 191
1C, 2D, 3B
score: 6
--- --- --- --- --- 1C, 2D, 2B
score: 7
AB
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 195
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 184
1C, 3D, 3B
score: 6
TOTAL
score: 788
25 PL*RAGGATO URIEL (RD) 2C
score: 1
1C, 2D, 2B
score: 7
2C
score: 1
2C
score: 1
2C, 3D
score: 5
--- --- --- --- --- 2C, 3D, 3B
score: 6
1C, 3D
score: 4
2C, 3D
score: 5
2C, 2D, 2B
score: 7
2C
score: 2
TOTAL
score: 39
26 RAGMAGIC SASHAY AWAY (RD) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 0
27 RAGMAGIC HAVE BLUES WILL TRAVEL (RD) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3C
score: 1
2C
score: 1
4C
score: 0
4C
score: 0
3C
score: 1
TOTAL
score: 3
28 ART HOUSE BERRY (RD) 3C
score: 0
3C
score: 0
3C
score: 0
3C
score: 0
3C
score: 0
--- --- --- --- --- 4C
score: 0
3C
score: 0
3C
score: 1
3C
score: 1
4C
score: 0
TOTAL
score: 2
29 HOVICASTLE JIMMI JUPITER (RD) 1C
score: 0
1C
score: 0
1C
score: 0
1C
score: 0
1C
score: 0
--- --- --- --- --- 1C
score: 0
1C
score: 0
1C
score: 0
1C
score: 0
1C, 2D, 2B, 8F(AB)
score: 162
TOTAL
score: 162
30 LUKOR-FOLD NON HURRICANE KATRINE (SFL) 1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 246
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 212
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 235
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 213
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 213
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 206
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 170
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 206
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 206
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 217
TOTAL
score: 2124
31 DAFNE TRUFLOWY SAD*PL (SFL) 1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- TOTAL
score: 0
32 DENEIRA TRUFLOWY SAD*PL (SSL) 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- TOTAL
score: 0
33 STIRLINGCATZ BLUE MOON OF SAYADAWS (SB) 1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 0
TOTAL
score: 0
34 KRASNO SOLNYSHKO VEROOKA (SB) 1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 180
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 224
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 173
TOTAL
score: 584
35 NEVA'S LEGEND PAULINA (SB) AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
--- --- --- --- --- AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 0
SHORTHAIR KITTENS
51 AKOYA LA NIOMANA (AB) 1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 213
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 201
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 147
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 202
1C, 1D, 1B
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 192
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 184
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 239
1C, 1D, 1B
score: 0
TOTAL
score: 1378
52 PANTHERHEART QUICKSILVER (BG) 1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 224
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 184
AB
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
TOTAL
score: 408
53 TIANA FORASTERO*PL (BS) 1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 1B
score: 2
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
TOTAL
score: 14
54 LOVE ME SILVER SUN*PL (BS) 1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
TOTAL
score: 2
55 TAMI FORASTERO*PL (BS) 1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
--- --- --- --- --- AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 4
56 MURBURG DON CEZARE (BU) 1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 202
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 169
1C, 1D, 2B
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 140
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 181
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 217
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 173
1C, 1D, 1B
score: 1
TOTAL
score: 1085
57 MURBURG LA STELLA (BU) 1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 180
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
TOTAL
score: 180
58 KISS ME CAT DEVONDREAM*PL (DR) 1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 158
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 223
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 246
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 224
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 158
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 239
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 203
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 228
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 217
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 195
TOTAL
score: 2091
59 EGYPTSILA ASHERA (EM) 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
TOTAL
score: 0
60 ZENDIQUE JAMES BROWN (ES) 1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 169
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 179
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 191
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 162
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
TOTAL
score: 701
61 GOBSGOBBLINS ADAM (LY) 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 157
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 147
1C, 1D, 1B
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 159
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 140
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 151
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 140
TOTAL
score: 894
62 FELICJAN BRILLIANCE SINEGORYE (PD) 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 147
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
TOTAL
score: 147
63 KYINA SEA SPRITE (RB) 1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 191
2C, 2D, 2B
score: 0
2C, 2D, 2B
score: 0
2C, 2D, 2B
score: 0
2C, 2D, 2B
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 217
2C, 2D, 2B
score: 0
2C, 2D, 2B
score: 0
2C, 2D, 2B
score: 0
2C, 2D, 2B
score: 0
TOTAL
score: 408
64 ZICCO ULLO KOKKINO*PL (RB) 2C, 2D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 168
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 169
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
--- --- --- --- --- 2C, 2D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 162
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
TOTAL
score: 504
65 SAVANNAHSWEDEN KINDRED KLINGON (SV) 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- TOTAL
score: 0
66 SINGVILLE TOSIA BAST (SG) 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 151
TOTAL
score: 151
67 VESPER QADESH (SX) 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- TOTAL
score: 0
68 TIGERVISIONS BATRR (TG) 1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 147
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 146
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 158
1C, 1D, 1B
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 140
1C, 1D, 1B
score: 0
TOTAL
score: 591
LONGHAIR CATS
101 ZEPHIR DIONIS (BL)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
1C, 1D, 1B
points: 50
--- --- --- --- --- TOTAL
points: 400
score: 0
102 MAINEFIELD'S ORLANDO II (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 4
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 3
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 3D
points: 40
score: 0

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
1C, 2D, 3B
points: 45

points: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 3
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 3D
points: 40
score: 0
TOTAL
points: 550
score: 10
103 GIGANTCAT BUZZ OF MAISONMAGIQUE (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 222
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 189
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 178
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 233
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 3

points: 0
AB
points: 0
AB
points: 0

points: 0
AB
points: 0
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 231
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 217
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 4
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 251
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 3
TOTAL
points: 1655
score: 1531
104 M'JACKIE MALIKA STERNENBURG (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 3
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 3
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 4
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 4
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
1C, 1D, 2B, 7F(AB)
points: 190

points: 0
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250

points: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 3
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 231
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 3
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 241
TOTAL
points: 1485
score: 496
105 YAMAZAKURA AIKO OF VESPERTINE (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50

points: 0
1C, 1D
points: 50

points: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
1C, 1D
points: 50
score: 0
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 550
score: 0
106 FAIRY PAW CAYETANA (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0

points: 0
AB
points: 0
AB
points: 0

points: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 0
score: 0
107 GIGANTCAT HONEY (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B, 5F(AB)
points: 210
score: 211
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 233
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230

points: 0
1C, 1D
points: 50
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250

points: 0
1C, 1D, 2B, 5F(AB)
points: 210
score: 209
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
TOTAL
points: 1530
score: 663
108 GIGANTCAT ANGIE (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50

points: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
1C, 1D, 2B
points: 50

points: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 650
score: 4
109 NIERS DUSZEK LASU*PL (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 255
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 0
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1

points: 0
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
1C, 3D, 3B
points: 40
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230

points: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 220
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
TOTAL
points: 1320
score: 481
110 PL*NORDRASILL YORDAN (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160

points: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
1C, 2D, 2B
points: 45

points: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 174
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 0
TOTAL
points: 935
score: 180
111 BOLT KOCIE ZAKAMARKI*PL (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 156
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 200
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2

points: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
1C, 2D, 2B
points: 45
1C, 3D, 3B
points: 40

points: 0
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 250
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 176
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 186
TOTAL
points: 1320
score: 970
112 PL*JANTAR WILLIAM (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 233
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 200

points: 0
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250

points: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 1420
score: 433
113 HOVICASTLE KYGO (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 5
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 6
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 6

points: 0

points: 0

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 5
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 5
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 5
TOTAL
points: 500
score: 32
114 PARAMOUNTCY HUMMER (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D
points: 45
score: 4
2C
points: 20
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 6
2C
points: 20
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 4

points: 0
2C, 3D, 3B
points: 35
2C
points: 20
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190

points: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 6
2C
points: 20
score: 0
2C, 3D
points: 35
score: 3
2C
points: 20
score: 0
1C
points: 25
score: 1
TOTAL
points: 565
score: 24
115 VICTOR AZRAG BEY, CZ (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C
points: 20
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 222
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 7
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 5
2C, 3D
points: 35
score: 3

points: 0
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
1C, 2D, 2B
points: 45
2C
points: 20

points: 0
2C
points: 20
score: 0
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 184
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 165
1C, 3D
points: 40
score: 3
2C
points: 20
score: 0
TOTAL
points: 1060
score: 589
116 RAGMAGIC MISCHIEF MANAGED (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 3D
points: 35
score: 3
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 5
2C
points: 20
score: 2
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 6
4C
points: 10
score: 0

points: 0
2C
points: 20
2C, 3D
points: 35
2C, 3D
points: 35

points: 0
3C
points: 15
score: 1
3C
points: 15
score: 1
2C
points: 20
score: 2
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 7
3C, 3D
points: 30
score: 3
TOTAL
points: 370
score: 30
117 RAKHSHANDA GIDGET (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
3C
points: 15
score: 1
2C, 3D
points: 35
score: 3
3C
points: 15
score: 1
3C
points: 15
score: 1
2C
points: 20
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50

points: 0
3C
points: 15
1C, 2D, 2B, 9F(AB)
points: 165

points: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 5
2C, 3D
points: 35
score: 3
4C
points: 10
score: 0
3C
points: 15
score: 1
2C, 2D
points: 40
score: 4
TOTAL
points: 475
score: 21
118 GABRYŚ ICE COLD EYES*PL (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 156
3C
points: 15
score: 1
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 5
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 7
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 189

points: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
4C
points: 10

points: 0
2C, 3D
points: 35
score: 3
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 6
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 6
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 6
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 6
TOTAL
points: 945
score: 385
119 ORI OLICATS*PL (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
4C
points: 10
score: 0
4C
points: 10
score: 0
4C
points: 10
score: 0
4C
points: 10
score: 0
3C
points: 15
score: 1
2C, 2D, 3B
points: 40

points: 0
4C
points: 10
3C
points: 15

points: 0
4C
points: 10
score: 0
4C
points: 10
score: 0
3C
points: 15
score: 1
4C
points: 10
score: 0
4C
points: 10
score: 0
TOTAL
points: 175
score: 2
120 NOBLEANGELDOLL JUSTICE (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 6
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 5
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200

points: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
1C, 1D, 3B
points: 50

points: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 154
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 5
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 175
TOTAL
points: 1040
score: 345
121 CADELONIA ABLOOM (SFL)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 167
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
1C, 1D, 1B
points: 50

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 153
TOTAL
points: 1050
score: 320
122 ISHKA AURINKO*FI (SSL)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50

points: 0

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
1C, 1D, 1B
points: 50
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 650
score: 0
123 BASILICBLESSING MAKS OF VEROOKA (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 156
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0

points: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
1C, 1D, 2B
points: 50
1C, 1D, 2B
points: 50

points: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 910
score: 163
124 NIKA DANVEL (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1

points: 0

points: 0

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 151
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 610
score: 157
125 KOMILFO D*PRYANIK (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 233
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 167

points: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240

points: 0
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 253
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 197
TOTAL
points: 1620
score: 855
126 FRYGA BRYNI (SO)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 167
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180

points: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170

points: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 1140
score: 167
127 HAVVANUR'S HAMMER TIME (TA)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 189
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 244
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 244
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 200
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 178

points: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240

points: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 239
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 220
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 207
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 219
TOTAL
points: 2640
score: 1940
SHORTHAIR CATS
201 DESCAVALIER STEFANI (AB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 233
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 255
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210

points: 0
1C, 2D, 2B
points: 45

points: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 206
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 253
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 185
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 1830
score: 1136
202 SAPHIRA LA NIOMANA (AB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 178
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45

points: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240

points: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
TOTAL
points: 915
score: 178
203 BATIFOLEURS NUZRI LULU (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 200
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 222
1C, 1D, 2B, 7F(AB)
points: 190
score: 189
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 244
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50

points: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 198
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 4
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 209
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 252
TOTAL
points: 2200
score: 1525
204 AFRIKATTE YUKON GOLD (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0

points: 0

points: 0

points: 0

points: 0

points: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 0
score: 0
205 ZENA BERKANO*PL (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40

points: 0
2C, 2D, 3B
points: 40

points: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 3
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 2
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 2
TOTAL
points: 520
score: 7
206 BENGALLEGENDS EVERLASTING LOVE (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B, 9F(AB)
points: 170
score: 167
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 5
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 222
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
AB
points: 0

points: 0
AB
points: 0

points: 0
AB
points: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 640
score: 403
207 BATIFOLEURS ARMANI (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4

points: 0

points: 0

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 218
2C, 2D
points: 40
score: 1
TOTAL
points: 660
score: 247
208 ZORDAN BERKANO*PL (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D
points: 40
score: 1
2C, 2D
points: 40
score: 1
3C, 3D
points: 30
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 1
2C, 2D
points: 40
score: 1

points: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
2C, 2D
points: 40

points: 0
2C, 2D
points: 40
3C, 3D
points: 30
score: 0
3C, 3D
points: 30
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 1
3C, 3D
points: 30
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 3
TOTAL
points: 490
score: 8
209 AMOR BERKANO*PL (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
3C, 3D
points: 30
score: 0
3C, 3D
points: 30
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 1
3C, 3D
points: 30
score: 0
3C, 3D
points: 30
score: 0

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
1C, 1D, 2B
points: 50

points: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
2C, 2D
points: 40
score: 1
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 2
3C, 3D
points: 30
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 1
3C, 3D
points: 30
score: 0
TOTAL
points: 490
score: 5
210 SECURITAZZ RUNGIZ OF JERA (BO)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 156
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 255
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 255

points: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 165
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 187
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 229
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 230
TOTAL
points: 2150
score: 1477
211 CONFITURE OF PHOENIX (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 244
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 211
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 211
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 244
2C, 2D
points: 40
score: 0
AB
points: 0

points: 0

points: 0
AB
points: 0
AB
points: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 242
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 195
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 242
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 240
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 3
TOTAL
points: 1910
score: 1832
212 RICH COPPER KUZMA (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 3
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 3
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 3
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 3
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4

points: 0
1C, 1D, 9F(AB)
points: 170

points: 0
AB
points: 0
AB
points: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B, 9F(AB)
points: 160
score: 162
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 3
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 3
2C, 2D
points: 40
score: 0
TOTAL
points: 700
score: 184
213 WHISKYEYES JUDIE (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
5C
points: 5
score: 0
DQp
points: 0
score: 0
DQp
points: 0

points: 0
1C, 1D, 3B
points: 50

points: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
--- --- --- --- --- TOTAL
points: 255
score: 0
214 IRMALIN UNDERLEYHALL*PL (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50

points: 0

points: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
1C, 1D, 1B
points: 50
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 650
score: 0
215 KNOPHTIKOO UNDERLEYHALL*PL (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 3
1C, 2D, 2B
points: 45

points: 0
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
1C, 1D, 1B
points: 50

points: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 2
TOTAL
points: 765
score: 25
216 KHANKENIRDIA UNDERLEYHALL*PL (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 222
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240

points: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
1C, 2D, 2B
points: 45

points: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 3
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 208
TOTAL
points: 1130
score: 437
217 R'KENZO TWISTED DREAM (CR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 211
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2

points: 0
1C, 1D
points: 50

points: 0
1C, 1D, 5F(AB)
points: 210
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 196
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
TOTAL
points: 1285
score: 419
218 JUSTIFY MY LOVE BASILEUS (CR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 1D
points: 50

points: 0

points: 0
1C, 2D
points: 45
1C, 2D
points: 45
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
TOTAL
points: 605
score: 8
219 BICCIBONNY FENJA (CR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0

points: 0

points: 0

points: 0

points: 0

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 500
score: 6
220 AURELIA DEVONDREAM*PL (DR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 255
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 189
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50

points: 0

points: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
1C, 1D, 1B
points: 50
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 228
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 198
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 163
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 1550
score: 1038
221 ALEXANDROFF DUNCAN-VELVET WAWES (DR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
1C, 1D, 2B
points: 50

points: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 810
score: 0
222 EGYPTSILA HATHOR (EM)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0

points: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
1C, 1D, 1B
points: 50

points: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
TOTAL
points: 550
score: 1
223 EGYPTSILA SVAROG (EM)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
WW
points: 0
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1

points: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
AB
points: 0

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 187
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 154
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 880
score: 347
224 GOBSGOBBLINS FENIKS (LY)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 178
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
1C, 1D, 1B
points: 50
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 164
TOTAL
points: 900
score: 342
225 RUSLANDIJA LAURA (RB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0

points: 0

points: 0
AB
points: 0
AB
points: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 0
score: 0
226 HEIKE MUFFINA (RB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50

points: 0

points: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
2C, 2D, 2B
points: 40
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
TOTAL
points: 540
score: 1
227 ALVARO BŁĘKITEK (RB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 167
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1

points: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210

points: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
1C, 1D, 1B
points: 50
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 1090
score: 175
228 DOMUSFELINA BOND (SV)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0

points: 0
AB
points: 0
AB
points: 0

points: 0

points: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 0
score: 0
229 DOMUSFELINA THIBY (SV)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 770
score: 0
230 DELPHINIUM-STAR NIKOLAEVA PRIDE/ID (SG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 178
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 211

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230

points: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 176
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 152
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 1460
score: 720
231 DOSIA RAGDOLL'S FAMILY/FI (SG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 200
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50

points: 0
2C, 2D, 2B
points: 40

points: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 173
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
TOTAL
points: 840
score: 374
232 GREACE GOTKI (TK)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 650
score: 0
233 TIGERVISIONS DARKSHOW (TG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 156

points: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200

points: 0
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 1050
score: 156
LONGHAIR ALTERS
301 AMISTI PUMBAA (KBL)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 223
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 202
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 223
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 223
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 202
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 212
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 200
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 222
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 200
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 200
TOTAL
points: 2390
score: 2107
302 VESPERTINE MIRACLE NIUA (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 6F(AB)
points: 200
score: 169
--- --- --- --- --- 1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 167
TOTAL
points: 800
score: 340
303 GIGANTCAT KINGSOFROCK (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 2
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 201
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 2
1C, 2D
points: 45
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 2D, 3B
points: 45
score: 1
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 2
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 645
score: 212
304 ZYGA COONI-GAJ (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 213
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 2
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 157
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 211
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 2D
points: 45
score: 0
TOTAL
points: 1005
score: 591
305 VERSUS BALLON OF VESPERTINE (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 190
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 191
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 179
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 156
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
TOTAL
points: 1140
score: 722
306 FELICIOUS FROSTBITE (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 136
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 620
score: 136
307 YASHA KOCIE ZAKAMARKI*PL (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 168
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 191
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 146
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 190
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 135
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 178
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 189
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 178
TOTAL
points: 1730
score: 1376
308 GEMMINGSTAL'S RONDA OF SZARIWARI (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 135
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
--- --- --- --- --- AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 370
score: 136
309 SUGARCUBES ROCO (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 179
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 136
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
DQp
points: 0
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 168
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 145
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 960
score: 629
310 RUMFOLD FALL OUT BOY OF VANKARAS (SFL)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 135
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 180
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 180
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 157
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 156
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 1220
score: 808
311 FRYGA AINE (SO)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
WW
points: 0
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 125
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 179
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 146
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 145
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 156
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 145
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 1250
score: 896
312 ZOOLOO FLAMBOYA (TA)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 146
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 168
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 147
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 178
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 1070
score: 639
SHORTHAIR ALTERS
350 DESCAVALIER REGTIME AVANTE (AB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 212
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 224
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 212
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 212
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 213
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 223
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 222
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 211
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 222
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 222
TOTAL
points: 2450
score: 2173
351 BENNVOYAGEE IMPRESS ME (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 158
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 168
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 201
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 224
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 190
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 189
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 167
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 167
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 211
TOTAL
points: 2000
score: 1675
352 KIMMY SILVERSUN*PL (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 201
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 146
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 810
score: 349
353 STETILLE UNDERLEYHALL*PL (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 500
score: 6
354 SECURITAZZ QRIZPIN (BU)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 157
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 135
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 179
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 201
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 178
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 200
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 189
TOTAL
points: 1600
score: 1241
355 ALBA REGIA HOUDINI (BU)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
--- --- --- --- --- 2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 211
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 360
score: 211
356 JOY OF JAGGER REXINK*PL (CR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 125
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 600
score: 132
357 HIACYNTO KICI KICI MIAU*PL (CR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 157
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
TOTAL
points: 600
score: 158
358 HANAKO HOKAGENA*PL (DR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 147
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 167
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 156
TOTAL
points: 920
score: 470
359 MALEFICENTA DE LA VALEE DES DIEUX (LY)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 500
score: 0
360 VALENTINO UFNE KOTY (OS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 500
score: 0
361 SARAITSHIKIN ILLUSION (RB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 169
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 190
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 158
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 189
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 145
TOTAL
points: 1260
score: 851
362 UNATHI A&O*PL (SS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 500
score: 0
LONGHAIR HHP
401 SNIEZYNKA (HH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 5F(AB)
points: 210
score: 121
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 165
1C, 1D, 6F(AB)
points: 200
score: 110
1C, 1D, 4F(AB)
points: 220
score: 132
1C, 1D, 5F(AB)
points: 210
score: 121
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 4F(AB)
points: 220
score: 132
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 154
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 154
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 154
1C, 1D, 5F(AB)
points: 210
score: 121
TOTAL
points: 2240
score: 1364
402 NIUNIEK (HH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 4F(AB)
points: 220
score: 132
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 143
1C, 1D, 4F(AB)
points: 220
score: 132
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 154
1C, 1D, 4F(AB)
points: 220
score: 132
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 5F(AB)
points: 210
score: 121
1C, 1D, 5F(AB)
points: 210
score: 121
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 143
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 143
1C, 1D, 4F(AB)
points: 220
score: 132
TOTAL
points: 2230
score: 1353
403 NASHA NYASHA OF THEWILDANGEL (HH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 165
1C, 1D, 4F(AB)
points: 220
score: 132
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 165
1C, 1D, 5F(AB)
points: 210
score: 121
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 143
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 154
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 143
1C, 1D, 4F(AB)
points: 220
score: 132
1C, 1D, 6F(AB)
points: 200
score: 110
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 165
TOTAL
points: 2300
score: 1430
SHORTHAIR HHP
451 GUCCI (HH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 154
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 154
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 143
1C, 1D, 6F(AB)
points: 200
score: 110
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 154
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 165
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 165
1C, 1D, 5F(AB)
points: 210
score: 121
1C, 1D, 5F(AB)
points: 210
score: 121
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 143
TOTAL
points: 2300
score: 1430
452 DIMA (HH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
WW
points: 0
score: 0
1C, 1D, 6F(AB)
points: 200
score: 110
1C, 1D, 5F(AB)
points: 210
score: 121
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 143
1C, 1D, 6F(AB)
points: 200
score: 110
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 6F(AB)
points: 200
score: 110
1C, 1D, 6F(AB)
points: 200
score: 110
1C, 1D, 6F(AB)
points: 200
score: 110
1C, 1D, 4F(AB)
points: 220
score: 132
1C, 1D, 6F(AB)
points: 200
score: 110
TOTAL
points: 1860
score: 1056
453 MISTER FUZZY BUTT OF VANKARAS (HH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 143
1C, 1D, 5F(AB)
points: 210
score: 121
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 154
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 165
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 165
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 143
1C, 1D, 4F(AB)
points: 220
score: 132
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 165
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 165
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 154
TOTAL
points: 2370
score: 1507