Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Let It Snow, Poznań, Poland, 2018-02-03/04 (back/powrót)

CATALOG FINALS FULL RESULTS
  SATURDAY SUNDAY
 BB
AB
JML
AB
SHJ
AB
EvB
AB
HC
LH
HC
SH
JML
AB I Congress
SHJ
AB II Congress
BB
AB
JML
AB
SHJ
AB
EvB
AB
HC
LH
HC
SH
 KITTENS
1. 15 55 55 15 15 55     55 15 55 15 15 55
2. 13 15 56 13 13 61     15 55 4 55 13 61
3. 55 13 9 55 5 57     13 13 56 4 5 57
4. 8 57 57 10 14 51     4 57 57 13 14 51
5. 5 10 10 57 10 59     8 4 9 14 4 58
6. 58 51 17     57 9 17 10
7.     14 51 14 57
8.     17 56 13 17
9.     56 51 9
10.    
count 21 21 20 21 13 8     24 23 24 24 12 11
 CATS
1. 210 207 217 210 109 217 210 217 107 103 206 109 109 210
2. 107 103 109 109 115 219 207 109 210 219 109 106 103 217
3. 207 219 122 219 119 210 202 122 207 207 118 202 115 207
4. 103 210 103 115 107 216 122 118 115 210 122 205 107 219
5. 205 122 118 202 103 207 107 206 103 202 119 103 122 202
6. 202 202 213 117 122 211 104 211 122 103 207
7. 115 211 206 207 216 202 219 115 218 107
8. 109 115 111 205 115 213 205 107 213 115
9. 219 216 119 106 205 211 202 211 219 219
10. 211 109 211 103 104 216 218 212 202 210
count 36 36 36 35 21 15 31 31 35 36 35 35 20 16
 ALTERS
1. 352 302 302 302 302 351     351 351 352 352 302 352
2. 351 303 352 352 305 353     352 352 307 302 305 351
3. 307 351 306 303 306 352     302 302 306 306 303 353
4. 305 352 303 351 303     307 306 302 303 301
5. 302 306 307 353 307     303 353 353 307 307
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
count 9 9 9 9 6 3     9 9 9 9 6 3
 HHP KITTENS
1. 451 451 451 451 451     451 451 451 451 451
count 1 1 1 1 0 1     1 1 1 1 0 1
 HOUSEHOLD PETS
1. 403 402 401 402 403 453     403 401 401 401 403 453
2. 401 403 403 403 402 452     453 403 402 402 402 452
3. 402 401 453 401 401     452 402 453 403 401
4. 452 452 402 452     401 452 452 452
5. 453 452 453     402 403 453
count 5 5 5 5 3 2     5 4 5 5 3 2
 NEW TRAITS
1. 601 601 601 601 601     601 601 601 601 601
count 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1