Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Cat Music, Warszawa, Poland, 2018-09-29/30 (back/powrót)

CATALOG FINALS FULL RESULTS
  SATURDAY SUNDAY
 MDL
AB
PH
AB
JA
LH
JA
SH
SC
AB
DR
AB
JA
AB I Congress
SC
AB II Congress
MDL
AB
PH
LH
PH
SH
JA
AB
SC
AB
DR
AB
 KITTENS
1. 51 53 6 51 15 10     6 15 71 6 53 15
2. 15 15 15 60 53 15     53 6 53 71 15 10
3. 6 6 23 71 60 65     15 10 59 59 6 6
4. 60 71 10 68 6 52     59 1 75 68 10 21
5. 69 59 16 59 69 6     51 21 68 10 71 65
6. 1 75 8 63 10 61     69 54 60 59 71
7. 10 1 1 56 21 1     10 72 8 69 23
8. 53 22 75 71 23     22 51 1 53
9. 71 21 1 71     1 75 56 1
10. 76 66 75 21     71 66 22 72
count 44 44 22 23 44 44     42 20 22 41 42 42
 CATS
1. 114 106 116 217 212 116 103 103 212 116 209 106 116 212
2. 212 116 113 201 114 212 217 108A 114 106 201 116 212 116
3. 116 102 115 214 116 114 115 217 116 114 217 102 114 113
4. 103 114 106 209 213 113 201 214 103 113 213 217 213 105
5. 209 209 103 213 102 105 214 209 217 103 212 201 103 114
6. 108A 204 103 201 209 210 213 113 102 102
7. 106 113 108A 102 107 105 108A 103 217 209
8. 213 210 201 213 105 115 209 115 106 106
9. 102 107 217 217 210 211 201 212 209 217
10. 210 201 214 214 205 205 113 209 203 214
count 34 34 16 17 34 33 26 25 29 15 13 30 30 30
 ALTERS
1. 307 304 304 353 352 304     307 305 352 307 354 307
2. 305 305 306 354 304 307     354 307 351 354 352 306
3. 352 352 307 352 354 301     305 302 354 352 305 302
4. 306 307 305 351 351 306     302 306 353 351 307 351
5. 351 351 308 301 352     352 308 305 308 308
6. 308 301 308 351     306 353 302 305
7. 301 354 306 308     351 308 351 352
8. 304 353 353 303     308 306 306 303
9. 353 306 307 354     303 302 353 354
10. 354 303 305 353     353 303 303 353
count 11 11 7 4 11 11     10 6 4 10 10 10
 HOUSEHOLD PETS
1. 453 401 401 453 401 401     453 401 453 453 453 401
2. 401 453 452 453 453     401 452 401 401 453
3. 452 452 452 452     452 452 452 452
4.    
5.    
count 3 3 1 2 3 3     3 1 2 3 3 3
 NEW TRAITS
1. 219 219 219 219 219     219 219 219 219 219
count 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1