Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Happy Spring Show, Warszawa, Poland, 2013-05-18/19 (back/powrót)

CATALOG FINALS FULL RESULTS
  SATURDAY SUNDAY
 MP
AB
MD
AB
IvB
AB
BB
AB
VB
LH
VB
SH
MP
AB
MD
AB
IvB
AB
BB
AB
VB
LH
VB
SH
 KITTENS
1. 18 17 17 20 17 64 17 17 17 24 18 57
2. 17 64 21 24 18 63 1 24 66 60 21 64
3. 23 66 18 15 21 66 18 18 21 15 17 66
4. 24 18 66 64 20 56 23 63 63 66 1 53
5. 2 7 2 66 24 62 22 66 18 18 24 65
6. 22 63 63 61 19 7 24 1
7. 20 15 24 18 60 64 53 7
8. 7 24 56 63 2 2 23 57
9. 63 21 6 59 21 60 1 53
10. 56 11 64 17 53 21 57 58
count 30 27 30 27 19 9 32 32 32 32 20 12
 CATS
1. 117 117 208 208 122 208 117 117 208 208 122 202
2. 125 208 120 111 134 202 125 131 117 117 134A 208
3. 104 131 135 101 102 201 104 111 120 101 114 211
4. 208 135 202 122 121 203 135 208 135 111 117 201
5. 135 111 117 117 131 206 128 135 132 202 118 206
6. 101 211 132 104 117 134 120 202 122 131
7. 202 120 121 202 120 115 206 103 126 120
8. 128 206 130 132 101 126 125 101 121 104
9. 131 125 111 134 125 202 202 131 132 115
10. 210 122 209 207 133 208 114 122 134 111
count 39 39 38 37 29 7 39 39 39 39 30 9
 ALTERS
1. 301 353 309 308 309 351 301 301 309 301 309 351
2. 308 305 354 355 308 354 354 353 354 354 303 353
3. 354 309 308 301 303 353 309 354 301 355 301 354
4. 355 303 303 353 305 352 353 351 353 353 304 352
5. 353 354 353 310 301 355 355 309 310 309 302 355
6.
7.
8.
9.
10.
count 14 15 15 14 10 5 11 11 11 11 6 5
 HOUSEHOLD PETS
1. 452 452 452 453 452 453 452 453 453 453
2. 453 453 451 451 453 452 451 452 452 452
3. 451 451 453 452 451 451 453 451 451 451
count 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3