Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Happy Spring Show, Warszawa, Poland, 2013-05-18/19 (back/powrót)

CATALOG FINALS FULL RESULTS

Legenda/Legend:
C - kolor/color, D - grupa kolorystyczna/division, B - rasa/breed, F - finał/final, AB - wszystkie rasy/all breed, SP - tylko rasy długo- albo krótkowłose/specialty
Przykład/Example:
1C, 1D, 2B, 6F(AB) - pierwsze miejsce w kolorze i w grupie kolorystycznej, drugie miejsce w rasie, szóste miejsce w finale wszystkich ras / first place in color and division, second place in breed, sixth place in an all breed final

  SATURDAY SUNDAY  
  MP MD IvB BB VB MP MD IvB BB VB  
LONGHAIR KITTENS
1 CYNDER TEQUILA (HI) --- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 220
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 143
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 176
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
score: 136
TOTAL
score: 675
2 FELINOCOONS IZZIE (MC) 1C, 1D, 2B, 5F(AB)
score: 185
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 2B, 5F(AB)
score: 185
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 2B, 8F(AB)
score: 154
1C, 1D, 3B, 8F(AB)
score: 154
1C, 1D, 2B
score: 11
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
TOTAL
score: 689
3 WITKACY MAGNUS*PL (MC) AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 0
4 WALENTYNKA MAGNUS*PL (MC) 2C, 2D
score: 0
AB
score: 0
2C, 2D
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 0
5 WENDY MAGNUS*PL (MC) 1C, 1D
score: 1
AB
score: 0
1C, 1D
score: 1
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 2
6 PL ASPENVILLE FONDA (MC) 1C, 2D
score: 3
1C, 2D
score: 4
1C, 1D, 3B, 9F(AB)
score: 141
1C, 3D
score: 4
1C, 2D
score: 4
1C, 1D, 3B
score: 10
1C, 2D
score: 4
1C, 2D
score: 4
1C, 3D
score: 4
1C, 2D
score: 5
TOTAL
score: 183
7 JALI GREY SHADOW*PL (MC) 1C, 1D, 3B, 8F(AB)
score: 152
1C, 1D, 2B, 5F(AB)
score: 182
1C, 3D
score: 2
1C, 1D, 3B
score: 10
1C, 1D, 2B
score: 11
1C, 2D
score: 4
1C, 1D, 2B, 6F(AB)
score: 176
1C, 1D, 3B
score: 10
1C, 1D, 2B, 7F(AB)
score: 165
1C, 1D, 3B
score: 10
TOTAL
score: 722
8 ANNABELLE MAISON MAGIQUE*PL (MC) 1C, 3D
score: 2
1C
score: 0
1C, 2D
score: 3
1C
score: 0
1C
score: 0
1C, 3D
score: 3
1C
score: 0
1C
score: 0
1C
score: 0
1C
score: 0
TOTAL
score: 8
9 JOKELA GREY SHADOW*PL (MC) 1C
score: 0
1C, 3D
score: 3
1C
score: 0
1C
score: 0
1C, 3D
score: 3
1C
score: 0
1C, 3D
score: 3
1C
score: 0
1C
score: 0
1C, 3D
score: 4
TOTAL
score: 13
10 DREAMCOON ORIGAMI (MC) 1C
score: 0
1C
score: 0
1C
score: 0
1C, 2D
score: 5
2C
score: 0
1C
score: 0
1C
score: 0
1C, 3D
score: 3
1C, 2D, 3B
score: 10
2C
score: 0
TOTAL
score: 18
11 WASHA MASHA AFONYA COON*RU (MC) 2C, 2D
score: 0
1C, 1D, 10F(AB)
score: 127
1C, 1D
score: 1
2C
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
2C, 2D
score: 0
2C
score: 0
1C, 1D
score: 0
TOTAL
score: 128
12 DREAMCOON OLIVIA (MC) 1C, 1D
score: 1
1C, 1D
score: 0
2C, 2D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C
score: 1
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 1
1C, 1D
score: 0
1C
score: 1
TOTAL
score: 4
13 DREAMCOON OMAR (MC) 1C, 1D
score: 1
1C, 2D
score: 0
1C, 2D
score: 0
1C, 1D
score: 1
1C, 1D
score: 1
1C, 1D
score: 1
1C, 1D
score: 1
1C, 1D
score: 1
1C, 2D
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 11
TOTAL
score: 17
14 DZINA ESTERA*PL (MC) 1C, 2D
score: 0
1C, 1D
score: 1
1C, 1D
score: 1
1C, 2D
score: 0
1C, 2D
score: 0
1C, 2D
score: 0
1C, 2D
score: 0
1C, 2D
score: 0
1C, 1D
score: 1
1C, 2D
score: 0
TOTAL
score: 3
15 DELICJA ESTERA*PL (MC) 1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 3B, 7F(AB)
score: 160
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 204
1C, 1D, 3B
score: 10
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 209
1C, 1D
score: 0
TOTAL
score: 583
16 BOADICEA ZWYCIESKA MOCIO*PL (MC) 1C, 1D
score: 0
2C
score: 0
1C, 1D
score: 0
2C
score: 0
1C, 1D
score: 0
2C
score: 0
2C
score: 0
2C
score: 0
2C
score: 0
2C
score: 0
TOTAL
score: 0
17 HANNIBAL VINI (MC) 1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 218
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 226
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 229
1C, 1D, 2B, 10F(AB)
score: 127
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 168
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 231
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 231
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 231
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
score: 147
TOTAL
score: 1808
18 ZORG Z KRAINYASGARDU (NF) 1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 229
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 193
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 207
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 160
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 157
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 209
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 209
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 187
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 187
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 169
TOTAL
score: 1907
19 BOXER KOTONLAND*PL (NF) --- --- --- --- --- 1C, 1D, 2B, 6F(AB)
score: 176
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
TOTAL
score: 176
20 PL*LATIS BIGBEN (PS) 1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 163
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 226
1C, 1D, 2B, 4F(SP)
score: 135
--- --- --- --- --- TOTAL
score: 524
21 CYNDER SHADOW (PS) 1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 138
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 218
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
score: 146
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 143
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 132
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 209
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 158
TOTAL
score: 1144
22 CATBIRD PROF HIGGINS OF HOVICASTLE (RD) 1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 174
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 187
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
TOTAL
score: 361
23 HASHEESH STASHKOT*PL (SB) 1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 207
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 198
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B, 8F(AB)
score: 154
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
TOTAL
score: 559
24 MITTELMEIJER LISAVETA (SB) 1C, 1D, 2B, 4F(AB)
score: 196
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 149
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 163
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 215
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
score: 124
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 220
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 176
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 231
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
score: 125
TOTAL
score: 1599
SHORTHAIR KITTENS
51 DIANA RAMVOIRA (BG) AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 0
52 SILKROUTE GINA (BG) --- --- --- --- --- 1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 0
TOTAL
score: 0
53 BANDI NANOOR (BG) --- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 132
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 165
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 143
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
score: 128
TOTAL
score: 569
54 AVATAR (BS) AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
TOTAL
score: 0
55 PL*PALLADIUM K'OCTOPUSSY (BS) AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
--- --- --- --- --- TOTAL
score: 0
56 ALICIA (BS) 1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 130
AB
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 152
AB
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
score: 115
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 397
57 WENDY KOCIA MAGIA PL (BS) --- --- --- --- --- 1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 4
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 132
1C, 1D, 2B, 8F(AB)
score: 154
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 161
TOTAL
score: 451
58 WERA KOCIA MAGIA PL (BS) --- --- --- --- --- 1C, 1D, 2B
score: 4
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 3
1C, 1D, 3B, 10F(AB)
score: 132
1C, 1D, 2B
score: 4
TOTAL
score: 143
59 ALMAZ (BS) 1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B, 9F(AB)
score: 138
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 2D, 3B
score: 3
1C, 2D
score: 0
1C, 2D
score: 0
1C, 2D
score: 0
1C, 2D
score: 0
TOTAL
score: 143
60 WERANO KOCIA MAGIA PL (BS) --- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 165
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 143
1C, 1D, 2B
score: 4
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 220
1C, 1D, 3B
score: 3
TOTAL
score: 535
61 LERMIREVE UNDERLEYHALL*PL (BS) 1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 171
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 3
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
TOTAL
score: 176
62 BIRUNA WALHALLA (CU) 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
score: 104
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 104
63 HATHOR EGYPTSILA (EM) 1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 141
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 171
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 174
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 149
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 137
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 198
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 198
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
TOTAL
score: 1168
64 YUGO AMARYL DI GATTINATA*PL (OS) 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 215
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 130
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 193
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 148
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 165
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 150
TOTAL
score: 1001
65 ENTER EWJATAR*PL (RB) 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
score: 117
TOTAL
score: 117
66 YOKO SINGWILLE (SG) 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 204
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 196
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 182
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
score: 126
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 187
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 220
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 198
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
score: 139
TOTAL
score: 1452
67 YAHOO EMANCYPACJA*PL (SX) 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
--- --- --- --- --- TOTAL
score: 0
LONGHAIR CATS
101 POINTOCURL VIVIENNE (ACL)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 183
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 214
1C, 1D, 1B, 8F(SP)
points: 130
score: 101
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 161
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 216
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 1220
score: 875
102 CYNDER AMARETTO (HI)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 156
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 380
score: 156
103 BIANKA DAIMON FREY*PL (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 6
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 172
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 7
1C, 1D
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 640
score: 185
104 A WINERAU'S QUEENIE (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 216
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 7
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 6F(AB)
points: 200
score: 181
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 7
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 216
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 7
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 7
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 8
1C, 1D, 2B, 8F(SP)
points: 130
score: 102
TOTAL
points: 1090
score: 751
105 GIO KOCURRO (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 8
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 8
1C, 3D
points: 40
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 7
1C, 3D
points: 40
score: 2
1C, 1D
points: 50
score: 5
1C, 2D
points: 45
score: 4
1C, 3D
points: 40
score: 3
1C, 2D
points: 45
score: 4
1C, 3D
points: 40
score: 3
TOTAL
points: 450
score: 46
106 INKA KAPRYSOWO.PL (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
2C
points: 20
score: 0
TOTAL
points: 200
score: 0
107 AXEL KARWINA*PL (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
--- --- --- --- --- 1C, 2D
points: 45
score: 4
2C, 3D
points: 35
score: 3
2C
points: 20
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 5
2C
points: 20
score: 0
TOTAL
points: 170
score: 12
108 RODZYNEK MAGNUS*PL (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D
points: 45
score: 3
1C, 3D
points: 40
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 7
1C
points: 25
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 8
2C, 3D
points: 35
score: 3
1C, 1D
points: 50
score: 5
1C, 1D
points: 50
score: 5
2C
points: 20
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 5
TOTAL
points: 415
score: 38
109 ALEK ALDONA'S GIFT*PL (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C
points: 25
score: 0
1C
points: 25
score: 0
1C
points: 25
score: 0
1C, 3D
points: 40
score: 2
1C
points: 25
score: 0
1C
points: 25
score: 0
1C
points: 25
score: 0
1C
points: 25
score: 0
1C
points: 25
score: 0
1C
points: 25
score: 0
TOTAL
points: 265
score: 2
110 BROADSWAY ROCKETTE (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 3D
points: 40
score: 2
1C, 2D
points: 45
score: 3
1C, 2D
points: 45
score: 3
1C, 2D
points: 45
score: 3
1C, 2D
points: 45
score: 3
1C
points: 25
score: 0
1C
points: 25
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 4
1C, 3D
points: 40
score: 3
1C, 2D
points: 45
score: 4
TOTAL
points: 400
score: 25
111 SELLAMA VELVET ROSE*PL (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 7
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 194
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 149
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 225
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 6
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 8
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 216
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 8
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 205
1C, 1D, 3B, 10F(SP)
points: 110
score: 80
TOTAL
points: 1380
score: 1098
112 VERSUS AMATERASU (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 200
score: 0
113 ISABELLE NEFELI*PL (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 150
score: 0
114 TOP COON ZOSIA (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 7
1C, 1D, 2B, 10F(AB)
points: 160
score: 139
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 157
TOTAL
points: 490
score: 303
115 FLOWER DUMA WIKINGA*PL (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 2B, 7F(AB)
points: 190
score: 172
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 9F(SP)
points: 120
score: 91
TOTAL
points: 460
score: 263
116 ESTRILDA ANAGARD*PL (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 0
score: 0
117 ERTIX DUSZEK LASU (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 238
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 238
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 193
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 192
1C, 1D, 1B, 6F(SP)
points: 150
score: 123
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 238
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 238
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 227
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 227
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 146
TOTAL
points: 2220
score: 2060
118 ORSON SZARIWARI*PL (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
--- --- --- --- --- 1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B, 5F(SP)
points: 160
score: 135
TOTAL
points: 355
score: 138
119 ORANGE OPIUM MRUCZYSLAW*PL (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
TOTAL
points: 480
score: 4
120 MILAGRO SZARIWARI*PL (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 172
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 226
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B, 7F(SP)
points: 135
score: 112
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 183
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 216
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 2
1C, 1D, 3B, 7F(SP)
points: 140
score: 113
TOTAL
points: 1325
score: 1030
121 SUGARCUBES ROCO (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 2
1C, 2D, 2B, 7F(AB)
points: 185
score: 171
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 2B, 4F(SP)
points: 170
score: 145
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 2
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 2
1C, 1D, 2B, 8F(AB)
points: 180
score: 161
1C, 2D
points: 45
score: 0
TOTAL
points: 855
score: 486
122 RIASCATZ PALLAVI OF PL*JANTAR (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B, 10F(AB)
points: 160
score: 139
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 203
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 178
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 4
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 2B, 10F(AB)
points: 160
score: 139
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 183
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 179
TOTAL
points: 1340
score: 1032
123 ROGGENSTEIN'S PLAYBOY OF CYNDER (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 4
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
--- --- --- --- --- TOTAL
points: 250
score: 4
124 RAGMAGIC LOONA OF HOVICASTLE (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 0
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 0
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 0
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 0
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 0
1C, 3D, 3B
points: 40
score: 0
TOTAL
points: 420
score: 1
125 HEARTNSOUL MAJOR TOM OF HOVICASTLE (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 227
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 150
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(SP)
points: 120
score: 90
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 227
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 161
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
TOTAL
points: 1190
score: 862
126 BLUEGRASRAGS SIEDAH OF HOVICASTLE (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
AB
points: 0
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 2B, 8F(AB)
points: 175
score: 161
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 172
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
TOTAL
points: 590
score: 338
127 URAL Z TECZOWEGO OGRODU (SRL)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 250
score: 0
128 GRAFFIAS Z ALTAJU (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 161
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 1D
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 194
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
1C, 1D
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 790
score: 371
129 ZIMOWYLAS CANDY (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
TOTAL
points: 450
score: 0
130 GAMMA IMPRESARIO*PL (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 8F(AB)
points: 180
score: 160
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
1C, 1D
points: 50
score: 0
--- --- --- --- --- TOTAL
points: 380
score: 163
130A JULIET SNOWCATS VILLAGE (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
--- --- --- --- --- 1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 250
score: 0
131 KENNEDY DADUSHOVIC LAGUNA SYBERIANA (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B, 9F(AB)
points: 170
score: 150
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 216
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 134
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 227
1C, 1D, 2B, 9F(AB)
points: 170
score: 150
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
1C, 1D, 1B, 6F(SP)
points: 150
score: 124
TOTAL
points: 1320
score: 1011
132 DEXTER IMILDARA*PL (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D
points: 40
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 182
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 159
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 3
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 194
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 150
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
TOTAL
points: 1040
score: 704
133 OZZY KAMELIA*PL (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 4
1C, 1D, 2B, 10F(SP)
points: 110
score: 79
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D
points: 40
score: 0
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 3
TOTAL
points: 480
score: 89
134 GERAYLAR HACI GERAY (TA)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 148
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 167
1C, 1D, 2B, 6F(AB)
points: 200
score: 183
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 139
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 1020
score: 638
134A YAKAMOZ LOVE FOOLOSOPHY (TA)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 168
TOTAL
points: 390
score: 171
135 LADAKEDI FALCON (TA)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 194
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 205
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 215
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 205
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 194
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 205
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 1510
score: 1218
SHORTHAIR CATS
201 DIUNA WALHALLA (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 3F(SP)
points: 180
score: 104
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 4F(SP)
points: 170
score: 115
TOTAL
points: 750
score: 219
202 JUNGLECOVE WARRIOR OF ILENDRI (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 172
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 204
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 170
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 115
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 150
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 150
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 183
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 194
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 148
TOTAL
points: 1790
score: 1487
203 MON AMOUR LOVER FOREVER/ID (DR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 93
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
TOTAL
points: 620
score: 106
204 DESEL INOX*PL (DR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 0
score: 0
205 UMI Z TORUNIA SENSE OF BEAUTY (DR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 500
score: 11
206 RARA NIUNIOLAND*PL (DR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 161
DQa
points: 0
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 5F(SP)
points: 160
score: 82
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 172
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 104
TOTAL
points: 940
score: 525
207 FIONKA NIUNIOLAND*PL (DR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 137
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 610
score: 147
208 SUNNANORDICA XENON (RB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 205
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 227
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 237
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 236
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 126
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 139
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 205
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 238
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 238
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 137
TOTAL
points: 2230
score: 1988
209 ELFI ANGATA*PL (SF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 138
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 310
score: 138
210 GRAND ORAY ABUTILON MARMORATUM (SX)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 139
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 510
score: 141
211 IC* JOSER WENONA (SX)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 183
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 126
TOTAL
points: 680
score: 312
LONGHAIR ALTERS
301 GANDALF WHITE ORCHID*PL (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 213
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 191
1C, 1D, 2B, 5F(SP)
points: 160
score: 115
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 210
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 210
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 188
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 210
1C, 1D, 2B, 3F(SP)
points: 180
score: 93
TOTAL
points: 1900
score: 1434
302 INESS XARA COZY TOP*PL (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 1
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 1
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 5F(SP)
points: 155
score: 71
TOTAL
points: 560
score: 74
303 FENRIS GREY SHADOW (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 181
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 181
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 137
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 104
TOTAL
points: 1105
score: 614
304 ZYGA COONI-GAJ*PL (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 1
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 1
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B, 4F(SP)
points: 165
score: 82
TOTAL
points: 575
score: 89
305 VEGA ICE MOON*PL (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 203
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 4F(SP)
points: 170
score: 126
--- --- --- --- --- TOTAL
points: 560
score: 329
306 FARRAH FAWCETT AGPAMIS*PL (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 0
score: 0
307 DIANTHUS ANAGARD*PL (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
AB
points: 0
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 135
score: 1
308 VENDEL ICE MOON*PL (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 202
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 192
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 213
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 148
--- --- --- --- --- TOTAL
points: 960
score: 756
309 INGRID Z ALILANDU OF ZIMOWYLAS (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 192
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 214
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 159
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 188
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 166
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 210
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 166
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 115
TOTAL
points: 1880
score: 1412
310 GESH UNDERLEYHALL*PL (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 169
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 1D, 2B, 5F(AB)
points: 210
score: 166
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 810
score: 339
311 JUDYDA SUN OF GABA*PL (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
--- --- --- --- --- TOTAL
points: 250
score: 1
SHORTHAIR ALTERS
351 CEREX RAMSES WALHALLA (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 104
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B, 4F(AB)
points: 220
score: 177
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 104
TOTAL
points: 960
score: 390
352 ILENDRI ESMERALDA (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B, 4F(SP)
points: 165
score: 71
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B, 4F(SP)
points: 165
score: 71
TOTAL
points: 700
score: 144
353 ENUMAELISCH SILVERSURFER OF ILENDRI (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 169
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 214
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 170
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 180
1C, 1D, 2B, 3F(SP)
points: 180
score: 82
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 177
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 199
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 177
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 177
1C, 1D, 2B, 2F(SP)
points: 190
score: 93
TOTAL
points: 2160
score: 1638
354 HESTIA DEVON OSTOJA/FI (DR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 191
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 170
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 203
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 93
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 199
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 188
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 199
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 199
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 82
TOTAL
points: 2050
score: 1524
355 GUCCI OJOS DEL SALADO*PL (EM)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 180
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 202
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 60
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 166
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 188
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 60
TOTAL
points: 1420
score: 856
SHORTHAIR HHP
451 MAD RADEK (HH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 110
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 110
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 121
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 121
1C, 1D, 3F(SP)
points: 180
score: 60
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 110
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 121
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 110
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 110
1C, 1D, 3F(SP)
points: 180
score: 60
TOTAL
points: 2230
score: 1033
452 SATINI (HH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 132
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 132
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 132
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 110
1C, 1D, 1F(SP)
points: 200
score: 82
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 121
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 132
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 121
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 121
1C, 1D, 2F(SP)
points: 190
score: 71
TOTAL
points: 2340
score: 1154
453 MIMI (HH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 121
1C, 1D, 2F(AB)
points: 240
score: 121
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 110
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 132
1C, 1D, 2F(SP)
points: 190
score: 71
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 132
1C, 1D, 3F(AB)
points: 230
score: 110
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 132
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 132
1C, 1D, 1F(SP)
points: 200
score: 82
TOTAL
points: 2330
score: 1143