Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Let's Spring, Warszawa, 2019-03-23/24 (back/powrót)

CATALOG FINALS FULL RESULTS
  SATURDAY SUNDAY
 MD
AB
TA
AB
PR
AB
VB
AB
SM
LH
SM
SH
MD
AB I Congress
VB
AB II Congress
MD
AB
TA
AB
PR
AB
VB
AB
SM
LH
SM
SH
 KITTENS
1. 61 51 6 56 2 56     51 56 55 56 5 56
2. 51 6 61 55 5 63     61 51 6 55 2 63
3. 6 3 2 60 10 60     6 6 2 60 6 59
4. 12 63 55 52 12 59     56 60 61 63 8 60
5. 10 59 10 63 6 62     12 55 60 3 12 52
6. 56 56 60 3     60 3 56 52
7. 64 52 5 58     3 63 5 6
8. 60 60 11 8     2 64 11 7
9. 2 1 56 6     55 59 59 62
10. 3 12 52 2     62 12 62 61
count 26 26 26 26 12 14     25 25 25 25 11 14
 CATS
1. 104 118 218 218 104 221 225 203 218 214 205 218 107 214
2. 225 214 102 203 107 214 218 218 225 118 102 203 104 221
3. 118 104 214 119 118 218 118 105 118 203 118 214 102 205
4. 203 207 215 105 105 205 203 106 104 104 214 104 105 218
5. 218 203 106 102 102 206 215 204 203 215 215 102 117 225
6. 119 215 203 108 211 109 108 214 119 218 105 215
7. 214 211 119 104 215 206 112 119 207 106 119 211
8. 206 109 118 214 225 210 210 215 117 109 225 206
9. 215 223 220 204 223 107 211 114 206 207 108 223
10. 113 102 207 118 220 212 116 210 107 119 114 217
count 42 42 42 42 17 25 37 37 43 43 43 43 17 26
 ALTERS
1. 353 351 304 303 303 351     301 351 354 303 303 354
2. 351 304 351 351 301 354     353 353 351 351 301 353
3. 301 353 303 301 304 353     351 304 303 301 304 351
4. 303 305 354 353 305 352     303 301 304 352 305 352
5. 352 302 301 354 302     354 354 301 354
6. 302 354 302 352     304 352 305 353
7. 304 352 305 305     352 305 352 305
8. 354 301 353 302     305 303 353 304
9. 305 303 352 304    
count 9 9 9 9 5 4     8 8 8 8 4 4
 HOUSEHOLD PETS
1. 451 451 401 452 401 452     452 451 451 452 401 451
2. 452 401 451 451 451     451 452 401 401 452
3. 401 452 452 401     401 401 452 451
count 3 3 3 3 1 2     3 3 3 3 1 2