Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Back to School, Warszawa, 2019-09-21/22 (back/powrót)

CATALOG FINALS FULL RESULTS
  SATURDAY SUNDAY
 PP
AB
GB
AB
KS
AB
AB
AB
NFR
LH
NFR
SH
AB
More'n One
KS
No Biggie
GB
Singles Mingle
PP
AB
GB
AB
KS
AB
AB
AB
NFR
LH
NFR
SH
 KITTENS
1. 7 13 7 15 7 55       51 60 7 15 9 55
2. 51 60 9 7 9 52       7 13 60 7 7 57
3. 3 2 60 60 1 57       3 2 3 13 3 60
4. 61 15 15 13 10 60       61 15 51 60 1 51
5. 15 7 3 9 14 61       15 52 15 62 10 61
6. 59 55 51 61       59 7 2 61
7. 2 9 2 3       1 55 61 9
8. 9 51 62 55       2 9 9 3
9. 57 3 14 51       13 57 14 57
10. 13 62 61 58       62 61 55 51
count 26 26 26 26 15 11       25 25 25 25 14 11
 CATS
1. 202 115 218 217 115 213 208 217 108 202 107 102 217 104 214
2. 102 108 115 102 104 214 104 203 107 102 115 218 102 115 213
3. 212 109 217 213 102 204 202 212 215 212 202 115 115 102 204
4. 213 212 213 108 107 202 114 213 213 213 108 217 218 107 201
5. 115 107 102 218 108 217 207 206 104 104 102 212 108 108 207
6. 104 215 212 212 210 207 217 203 215 213 107
7. 203 213 203 214 118 201 218 208 203 213
8. 218 102 208 204 103 118 107 212 208 202
9. 206 218 118 115 108 213 206 212
10. 107 217 108 107 206 210 108 104
count 32 32 31 32 16 16 23 23 21 31 32 31 32 15 16
 ALTERS
1. 302 307 302 117 302 351       302 306 302 302 302 352
2. 351 306 306 352 306 352       351 307 306 352 306 351
3. 354 351 307 302 304 354       355 351 303 353 304 355
4. 301 354 303 354 303 355       307 301 307 303 117 353
5. 306 301 355 306 117 353       303 302 355 306 301
6. 307 302 354 301       306 353 353 117
7. 352 355 351 353       117 355 351 301
8. 117 353 117 351       301 303 117 351
9. 303 117 301 303       304 352 301 304
10. 304 303 304 355       352 117 304 355
count 12 13 13 13 8 5       12 12 13 12 8 5
 HOUSEHOLD PETS
1. 402 454 452 454 402 452       401 454 454 454 402 454
2. 454 401 402 451 401 454       452 452 452 402 401 452
3. 401 402 401 402 451       402 401 402 451 451
4. 451 451 454 452 453       451 451 451 453 453
5. 452 452 451 401       453 453 401 452
6. 453 453 453 453       454 402 453 401
count 6 6 6 6 2 4       6 6 6 6 2 4