Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Felimpiada, Nadarzyn, 2021-10-16/17 (back/powrót)

CATALOG FINALS FULL RESULTS
  SATURDAY SUNDAY
 MD
AB
PH
AB
SC
AB
NFR
AB
AST
LH
AST
SH
MD
AB
PH
AB
SC
AB
NFR
AB
AST
LH
AST
SH
 KITTENS
1. 64 3 52 52 4 59 64 3 2 52 4 59
2. 51 52 2 4 2 53 3 4 52 13 3 58
3. 2 4 53 13 3 58 51 51 4 3 2 51
4. 59 13 4 63 13 61 59 64 3 59 13 53
5. 4 59 6 2 7 60 4 13 59 4 1 55
6. 3 8 3 53 52
7. 11 2 7 9
8. 55 64 13 3
9. 60 56 59 64
10. 8 1 64 58
count 26 25 26 26 12 13 18 21 18 18 8 10
 CATS
1. 216 213 202 210 107 202 216 213 216 210 119 202
2. 213 202 107 119 119 213 210 210 202 202 107 210
3. 210 119 216 202 104 216 213 119 210 213 108 213
4. 204 216 210 213 113 207 103 202 107 113 113 216
5. 119 104 115 107 108 210 204 216 213 208 115 212
6. 211 207 213 216 119 107 115 114
7. 104 107 119 114 107 102 119 216
8. 103 102 108 208 115 208 108 107
9. 212 210 103 103 208 116 103 103
10. 108 108 118 113 114 114 118 108
count 33 33 33 33 16 16 31 32 31 31 17 15
 ALTERS
1. 354 303 352 303 101 354 354 303 303 354 101 354
2. 101 352 101 354 302 352 101 352 352 303 303 352
3. 303 101 303 302 303 351 303 101 101 101 301 351
4. 352 354 305 101 305 352 354 301 352 305
5. 305 305 354 352 301 305 305 304 304
6. 302 302 302 351 305 301 354 305
7. 351 351 351 305 304 304 304 351
8. 351 351 351 301
9.
10.
count 7 7 7 7 4 3 8 8 8 8 5 3
 HHP KITTENS
1. 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401
count 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
 HOUSEHOLD PETS
1. 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451
count 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1