Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Regional Awards, Pruszków, 2022-09-24/25 (back/powrót)

CATALOG FINALS FULL RESULTS
  SATURDAY SUNDAY
 JML
AB
KK
AB
JA
AB
AKK
AB
LvM
LH
LvM
SH
JML
AB
KK
AB
JA
AB
AKK
AB
LvM
LH
LvM
SH
 KITTENS
1. 57 57 68 68 7 68 58 57 58 68 7 68
2. 58 13 7 65 13 57 7 7 51 13 13 57
3. 22 7 58 13 8 51 57 13 68 65 8 58
4. 62 61 51 57 1 58 63 61 7 57 1 61
5. 52 58 22 51 16 63 14 58 57 7 3 51
6. 7 68 57 6 12 65 14 62 51
7. 13 14 62 62 2 68 68 21 62
8. 65 3 14 1 9 13 6 61 1
9. 68 51 61 22 60 65 14 22
10. 63 65 65 7 62 3 65 6
count 39 39 39 39 23 16 35 35 35 35 20 15
 CATS
1. 101 118 104 118 118 224 204 118 107 104 118 224
2. 107 101 107 204 104 204 107 101 104 118 104 204
3. 212 204 118 104 107 67 220 104 118 204 107 67
4. 104 104 213 107 101 228 104 107 213 107 101 211
5. 67 107 206 211 116 211 101 204 206 211 116 220
6. 224 109 101 223 221 67 109 101 226 223
7. 204 102 116 116 202 118 102 116 201 202
8. 217 220 67 226 214 212 220 67 116 217
9. 118 67 220 217 220 224 67 211 67 227
10. 220 215 223 67 217 217 215 226 221 213
count 46 47 47 47 17 30 43 43 43 43 16 27
 ALTERS
1. 305 354 303 356 307 354 303 303 354 354 307 354
2. 307 303 354 354 305 356 354 354 303 303 305 356
3. 354 304 302 303 302 351 304 304 355 356 302 359
4. 359 351 359 304 301 359 359 302 302 304 308 355
5. 304 302 351 359 308 355 356 307 359 359 301 351
6. 355 307 353 308 355 351 353 308
7. 303 301 355 357 305 359 307 307
8. 351 355 305 307 357 355 351 355
9. 356 359 304 355 353 356 308 357
10. 353 353 308 353 301 353 305 353
count 15 15 15 15 7 8 14 15 15 15 7 8
 HOUSEHOLD PETS
1. 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451
2.
count 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1