Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Butterfly Show, Jasionka, 2024-04-13/14 (back/powrót)

CATALOG FINALS FULL RESULTS
  SATURDAY SUNDAY
 PB
AB
JML
AB
PH
AB
AST
AB
MB
LH
MB
SH
PB
AB
JML
AB
PH
AB
AST
AB
MB
LH
MB
SH
 KITTENS
1. 56 51 51 51 3 51 3 51 51 51 3 51
2. 3 3 3 3 4 56 56 52 3 57 2 56
3. 57 2 57 57 2 54 57 3 52 3 5 52
4. 4 56 2 56 5 2 56 57 52 6 53
5. 2 4 56 4 6 52 2 2 56 54
count 9 9 9 9 5 3 10 10 10 10 4 5
 CATS
1. 206 206 101 101 101 206 206 206 206 101 101 215
2. 211 202 206 206 106 215 219 219 101 206 105 221
3. 205 219 204 219 105 202 205 202 204 219 106 202
4. 219 215 215 212 102 216 211 215 215 211 104 204
5. 215 216 106 211 104 221 106 106 219 202 103 220
6. 106 106 219 216 215 216 106 106
7. 218 205 212 106 202 104 202 105
8. 202 212 104 220 105 204 104 216
9. 101 104 202 105 221 220 218
10. 104 101 221 221
count 25 25 26 25 6 18 24 24 24 23 5 18
 ALTERS
1. 305 305 303 353 303 357 357 305 305 353 303 357
2. 357 357 305 305 306 354 303 303 303 357 306 353
3. 303 306 353 303 301 353 305 357 353 305 301 354
4. 306 356 357 357 302 356 353 306 357 303 302 352
5. 353 303 301 306 304 352 306 353 306 352 304 356
6. 301 302 304 354 355 302 301 354
7. 302 353 352 301 301 352 352 306
8. 355 352 306 352 302 354 304 355
9. 351 304 302 351 351 351 354 301
10. 304 351 354 356 304 304 351 351
count 13 13 13 13 6 7 13 13 13 13 6 7
 HHP KITTENS
1. 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451
count 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
 HOUSEHOLD PETS
1. 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452
count 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1