Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Butterfly Show, Jasionka, 2024-04-13/14 (back/powrót)

CATALOG FINALS FULL RESULTS

Legenda/Legend:
C - kolor/color, D - grupa kolorystyczna/division, B - rasa/breed, F - finał/final, AB - wszystkie rasy/all breed, SP - tylko rasy długo- albo krótkowłose/specialty
Przykład/Example:
1C, 1D, 2B, 6F(AB) - pierwsze miejsce w kolorze i w grupie kolorystycznej, drugie miejsce w rasie, szóste miejsce w finale wszystkich ras / first place in color and division, second place in breed, sixth place in an all breed final

  SATURDAY SUNDAY  
  PB JML PH AST MB PB JML PH AST MB  
LONGHAIR KITTENS
1 PL*TANUKI NICO AND THE NINERS (MC) AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 0
2 MAISONMAGIQUE VIANNEY (MC) 1C, 2D, 2B, 5F(AB)
score: 154
1C, 2D, 2B, 3F(AB)
score: 176
1C, 2D, 2B, 4F(AB)
score: 165
1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 2D, 2B, 3F(SP)
score: 82
1C, 2D, 2B, 4F(AB)
score: 176
1C, 2D, 2B, 5F(AB)
score: 165
1C, 2D, 2B, 5F(AB)
score: 165
1C, 2D, 2B
score: 0
1C, 2D, 2B, 2F(SP)
score: 82
TOTAL
score: 1165
3 AMAYALYNX ZENZENZENSEN (MC) 1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 187
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 187
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 187
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 187
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 104
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 209
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 187
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 198
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 187
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 93
TOTAL
score: 1726
4 ES*MALATTODOLLS ROCHAS (RD) 1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 165
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 154
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 154
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 93
--- --- --- --- --- TOTAL
score: 568
5 HOVICASTLE JAMBOO (RD) 2C, 2D, 2B
score: 1
3C, 3D, 3B
score: 0
2C, 2D, 2B
score: 1
2C, 2D, 2B
score: 1
2C, 2D, 2B, 4F(SP)
score: 71
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
score: 71
TOTAL
score: 149
6 HOVICASTLE ROSA LINN (RD) 3C, 3D, 3B
score: 0
2C, 2D, 2B
score: 1
3C, 3D, 3B
score: 0
3C, 3D, 3B
score: 0
3C, 3D, 3B, 5F(SP)
score: 60
2C, 2D, 2B
score: 0
2C, 2D, 2B
score: 0
2C, 2D, 2B
score: 0
2C, 2D, 2B
score: 0
2C, 2D, 2B, 4F(SP)
score: 60
TOTAL
score: 121
SHORTHAIR KITTENS
51 MODANY FRANZL (BS) PO
score: 0
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 198
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 198
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 198
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 82
PO
score: 0
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 209
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 209
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 209
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 104
TOTAL
score: 1407
52 SŁODKIE MISIE BIBO (CR) --- --- --- --- --- 1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 165
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 198
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 187
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 176
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
score: 82
TOTAL
score: 808
53 SŁODKIE MISIE B-PERSEPHONE (CR) --- --- --- --- --- 1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B, 4F(SP)
score: 71
TOTAL
score: 71
54 TUARON STAR OF PRITIKITI (ES) 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
score: 60
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
score: 60
TOTAL
score: 120
55 LUCKY LEWIS MONICHIWA*PL (OS) AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 0
56 SAVANNAHTEMPLE MARGO (SV) 1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 198
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 165
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 154
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 165
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 71
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 198
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 176
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 165
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 93
TOTAL
score: 1385
57 RUNASOUL BEAUTIFUL IN WHITE (SX) 1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 176
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 176
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 176
AB
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 187
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 176
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 198
AB
score: 0
TOTAL
score: 1089
LONGHAIR CATS
101 FREECLIMBER TORNADO/ID (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 136
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 125
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 225
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 224
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 115
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 212
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 222
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 104
TOTAL
points: 1820
score: 1363
102 PL*PATI-MARRO FIORA (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 82
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 370
score: 82
103 HOVICASTLE FRESH PRINCE (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B, 5F(SP)
points: 160
score: 60
TOTAL
points: 610
score: 60
104 HOVICASTLE MIRANDA II (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 125
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 136
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 148
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 2B, 5F(SP)
points: 155
score: 71
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 157
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 146
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 2B, 4F(SP)
points: 165
score: 71
TOTAL
points: 1335
score: 857
105 ARINGAROS MIYA (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 136
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 93
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 146
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 156
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 93
TOTAL
points: 1135
score: 629
106 FRYGA DOMINO (SO)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 169
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 169
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 181
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 158
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 104
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 179
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 179
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 168
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 167
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 82
TOTAL
points: 1990
score: 1556
SHORTHAIR CATS
201 JULIA VERA&WILD CHARM*PL (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 0
TOTAL
points: 450
score: 2
202 AMBERSANDS MAMBA OF PRIMETIGRIS (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 147
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 213
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 137
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 145
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 157
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 201
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 157
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 178
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 145
TOTAL
points: 1820
score: 1481
203 TENDER PASSION SNOWY SYAIWO SARMAT (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 500
score: 9
204 INIKA BLUEMIŚ*PL (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 203
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 146
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 201
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 134
TOTAL
points: 1110
score: 686
205 TSCHAS QUITE A BEAUTY MIKEL (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 202
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 158
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 201
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 1000
score: 562
206 REXINK BJORK (CR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 224
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 224
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 214
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 213
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 167
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 223
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 223
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 223
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 211
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 2220
score: 1922
207 PRINCE CARSKA POKUSA*PL (DR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 230
score: 5
208 SABIWABI CATRIN (DR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 220
score: 3
209 SABIWABI CARL (DR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 500
score: 7
210 ANGEL ZE STOLICY*PL (ES)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
--- --- --- --- --- 1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 250
score: 0
211 PL*PATI-MARRO ROMEO (ES)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 213
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 180
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 190
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 189
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 1190
score: 775
212 KIND OF KHLOE MONICHIWA*PL (OS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 147
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 159
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 191
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 940
score: 502
213 LOVELINESS TARAS (OS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 500
score: 2
214 SAVVYROGUES FARO OF SAVANNAHTEMPLE (SV)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 500
score: 0
215 SAVVYPAWS RAHU OF SAVANNAHTEMPLE (SV)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 180
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 191
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 192
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 156
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 168
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 190
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 190
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 167
TOTAL
points: 1780
score: 1436
216 PRIMETIGRIS YUBI (SG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 180
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 169
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 134
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 168
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 145
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
TOTAL
points: 1170
score: 801
217 KOKO II WILANOWSKIE KOTY*PL (SG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
TOTAL
points: 190
score: 1
218 OLIWKA WILANOWSKIE KOTY*PL (SG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 158
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 135
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
TOTAL
points: 690
score: 299
219 RUNASOUL PRINCESS LEIA (SX)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 191
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 202
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 170
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 202
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 212
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 212
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 179
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 200
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 1800
score: 1568
220 Rolex Devil House PL (SX)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 8F(AB)
points: 180
score: 147
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 9F(AB)
points: 170
score: 135
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 123
TOTAL
points: 810
score: 405
221 GOTKI NASTURCJA (TK)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 126
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 125
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 123
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 135
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 156
TOTAL
points: 1090
score: 665
LONGHAIR ALTERS
301 THEBIGONES FRANZ JOSEF (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 157
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 168
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 146
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 93
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 146
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 157
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 124
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 93
TOTAL
points: 1620
score: 1084
302 MAISONMAGIQUE NOAH (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B, 7F(AB)
points: 190
score: 146
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 157
1C, 1D, 2B, 9F(AB)
points: 170
score: 124
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 4F(SP)
points: 170
score: 82
1C, 1D, 2B, 8F(AB)
points: 180
score: 135
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 157
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 4F(SP)
points: 170
score: 82
TOTAL
points: 1430
score: 883
303 PL*JANTAR WILLIAM (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 190
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 168
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 212
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 190
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 115
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 201
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 201
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 201
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 179
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 115
TOTAL
points: 2260
score: 1772
304 CEYLON HYRBLICZKI*PL (SFL)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 113
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 124
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 157
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 71
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 113
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 113
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 135
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 71
TOTAL
points: 1450
score: 897
305 MUSRAFY LAVOCHKIN (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 212
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 212
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 201
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 201
PO
points: 0
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 190
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 212
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 212
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 190
PO
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 1940
score: 1630
306 PL*FRYGA INALI (SO)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 179
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 190
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 135
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 168
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 104
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 168
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 179
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 168
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 146
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 104
TOTAL
points: 2050
score: 1541
SHORTHAIR ALTERS
351 GIDALI UNDERLEYHALL*PL (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 124
1C, 1D, 2B, 10F(AB)
points: 160
score: 113
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 9F(AB)
points: 170
score: 124
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 124
1C, 1D, 2B, 9F(AB)
points: 170
score: 124
1C, 1D, 2B, 10F(AB)
points: 160
score: 113
1C, 1D, 2B, 10F(AB)
points: 160
score: 113
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 1310
score: 835
352 MODANY XCELSIOR (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
PO
points: 0
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 135
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 146
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 135
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 82
PO
points: 0
score: 0
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 146
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 146
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 168
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 93
TOTAL
points: 1470
score: 1051
353 REXINK ANNIE LENNOX (CR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 168
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 146
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 190
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 212
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 104
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 179
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 168
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 190
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 212
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 115
TOTAL
points: 2160
score: 1684
354 CHARM & BALD C'EST ARESTOVICH*UA (LY)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 113
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 157
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 115
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 135
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 124
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 157
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 104
TOTAL
points: 1370
score: 905
355 REXINK MOJO JOJO (LY)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 135
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 157
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
2C, 2D, 2B, 8F(AB)
points: 170
score: 135
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
TOTAL
points: 770
score: 428
356 REXINK MORTICIA (LY)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 179
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
2C, 2D, 2B, 10F(AB)
points: 150
score: 113
2C, 2D, 2B, 4F(SP)
points: 160
score: 93
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
2C, 2D, 2B, 5F(SP)
points: 150
score: 82
TOTAL
points: 910
score: 472
357 KIND OF KANYE MONICHIWA*PL (SI)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 201
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 201
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 179
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 179
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 126
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 212
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 190
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 179
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 201
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 126
TOTAL
points: 2260
score: 1794
SHORTHAIR HHP KITTENS
451 LUISA OF THEBIGONES (HH) 1C, 1F(AB)
score: 110
1C, 1F(AB)
score: 110
1C, 1F(AB)
score: 110
1C, 1F(AB)
score: 110
1C, 1F(SP)
score: 60
1C, 1F(AB)
score: 110
1C, 1F(AB)
score: 110
1C, 1F(AB)
score: 110
1C, 1F(AB)
score: 110
1C, 1F(SP)
score: 60
TOTAL
score: 1000
SHORTHAIR HHP
452 OTELKA (HH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 110
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 110
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 110
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 110
1C, 1D, 1F(SP)
points: 200
score: 60
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 110
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 110
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 110
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 110
1C, 1D, 1F(SP)
points: 200
score: 60
TOTAL
points: 2400
score: 1000