Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Heather Show, Września, Poland, 2012-09-15/16 (back/powrót)

CATALOG FINALS FULL RESULTS
  SATURDAY SUNDAY
 MP
AB
IvB
AB
PR
AB
PH
AB
SHJ
LH
SHJ
SH
PR
AB Congress I
PH
AB Congress II
MP
AB
IvB
AB
PR
AB
PH
AB
SHJ
LH
SHJ
SH
 KITTENS
1. 16 13 54 15 15 57     13 13 57 15 15 57
2. 57 55 13 57 13 55     16 16 6 57 3 53
3. 13 16 15 13 16 54     3 55 13 13 13 51
4. 55 52 57 54 3 53     57 10 16 11 16 55
5. 3 54 58 8 5 58     8 15 52 6 4 56
6.     55 52 55 53
7.    
8.    
9.    
10.    
count 16 17 17 16 11 5     21 21 21 21 15 6
 CATS
1. 111 202 105 202 123 202 202 118 111 202 202 118 118 202
2. 123 118 202 118 105 204 119 202 123 123 204 202 106 201
3. 104 123 104 205 121 203 105 123 118 118 104 123 111 205
4. 202 204 118 123 114 205 204 205 104 108 118 205 123 204
5. 118 102 204 111 102 104 107 205 204 108A 111 102 203
6. 117 104 119 107 106 108 104 202 102 120A 120
7. 107 108 108 104 103 102 121 102 104 205 104
8. 203 105 123 120 119 120 204 204 120A 102 108
9. 205 121 205 121 111 112 113 108 115 123 120A
10. 101 107 112 204 113 108
count 28 28 28 28 24 4 27 28 24 24 24 24 19 5
 ALTERS
1. 304 304 303 351 303 351     304 304 354 303 301 351
2. 302 301 354 301 301 354     302 352 303 301 303 352
3. 353 352 351 302 302 353     351 353 304 351 302 353
4. 352 354 302 303 304 352     352 301 351 302 304 354
5. 303 353 304 353     354 303 301 353
6.    
7.    
8.    
count 8 8 8 8 4 4     8 8 8 8 4 4
 HOUSEHOLD PETS
1. 451 451 452 451 451     451 451 453 451 452
2. 452 452 453 452 453     453 453 452 452 451
3. 453 453 451 453 452     452 452 451 453 453
4.    
count 3 3 3 3 0 3     3 3 3 3 0 3