Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Let's Spring, Warszawa, 2019-03-23/24 (back/powrót)

SUMMARY
  2019-03-23 2019-03-24
  LHSHAB LHSHAB
Kittens 121426 111425
Cats 182644 192746
Alters 549 549
HHP Kittens 000 000
HHP 123 123
PNB 0 0
ANB 0 0
New Traits 0 0
TOTAL 82 83
AB II Congress 39
AB I Congress 39
Exhibition Only 0
Placeholders 0