Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Felimpiada, Nadarzyn, 2021-10-16/17 (back/powrót)

SUMMARY
  2021-10-16 2021-10-17
  LHSHAB LHSHAB
Kittens 437 336
Cats 7815 6814
Alters 347 246
HHP Kittens 000 000
HHP 011 011
PNB 0 0
ANB 0 0
New Traits 0 0
TOTAL 30 27
Exhibition Only 4
Placeholders 6