Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

April Fools, Książenice, 2023-04-01/02 (back/powrót)

SUMMARY
  2023-04-01am 2023-04-01pm 2023-04-02
  LHSHAB LHSHAB LHSHAB
Kittens 369 369 347
Cats 141630 141630 141428
Alters 358 358 358
HHP Kittens 000 000 000
HHP 123 123 123
PNB 0 0 0
ANB 0 0 0
New Traits 0 0 0
TOTAL 50 50 46
Exhibition Only 0
Placeholders 0