Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Cosy Autumn, Książenice, 2023-10-21/22 (back/powrót)

SUMMARY
  2023-10-21am 2023-10-21pm 2023-10-22
  LHSHAB LHSHAB LHSHAB
Kittens 123 123 123
Cats 41115 41115 4913
Alters 213 213 213
HHP Kittens 000 000 000
HHP 101 101 101
PNB 0 0 0
ANB 0 0 0
New Traits 0 0 0
TOTAL 22 22 20
Exhibition Only 0
Placeholders 5