Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Regional Awards, Pruszków, 2022-09-24/25 (back/powrót)

CATALOG FINALS FULL RESULTS

Legenda/Legend:
C - kolor/color, D - grupa kolorystyczna/division, B - rasa/breed, F - finał/final, AB - wszystkie rasy/all breed, SP - tylko rasy długo- albo krótkowłose/specialty
Przykład/Example:
1C, 1D, 2B, 6F(AB) - pierwsze miejsce w kolorze i w grupie kolorystycznej, drugie miejsce w rasie, szóste miejsce w finale wszystkich ras / first place in color and division, second place in breed, sixth place in an all breed final

  SATURDAY SUNDAY  
  JML KK JA AKK LvM JML KK JA AKK LvM  
LONGHAIR KITTENS
1 MAISONMAGIQUE LE ROI SOLEIL (MC) 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 161
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
score: 139
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 157
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
score: 136
TOTAL
score: 593
2 KOCI SZARM*PL JOKO (RD) 1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 7F(SP)
score: 106
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
1C, 1D
score: 0
TOTAL
score: 106
3 HOVICASTLE MIRANDA II (RD) 1C
score: 0
1C, 2D, 2B, 8F(AB)
score: 161
1C, 3D, 3B
score: 8
1C, 3D, 3B
score: 8
1C
score: 0
1C, 3D, 3B
score: 8
1C, 3D, 3B, 10F(AB)
score: 135
1C
score: 0
1C, 3D, 3B
score: 8
1C, 3D, 3B, 5F(SP)
score: 125
TOTAL
score: 453
4 OCH MANUEL KOCIE SALONY*PL (RD) 4C
score: 0
4C
score: 0
4C
score: 0
4C
score: 0
4C
score: 0
4C
score: 0
4C
score: 0
4C
score: 0
3C
score: 1
4C
score: 0
TOTAL
score: 1
5 ARINGAROS SAURA (RD) 3C
score: 1
3C
score: 1
3C
score: 1
3C
score: 1
3C
score: 1
3C
score: 1
3C
score: 1
3C
score: 1
4C
score: 0
3C
score: 1
TOTAL
score: 9
6 ARINGAROS SHILLA (RD) 2C, 3D, 3B
score: 8
2C, 3D, 3B
score: 8
2C, 2D, 2B
score: 9
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 183
2C
score: 2
2C
score: 2
2C, 2D, 2B, 8F(AB)
score: 157
2C
score: 2
2C, 2D, 2B, 10F(AB)
score: 135
2C
score: 2
TOTAL
score: 508
7 MIRUMKITTY LA ISLA BONITA (RD) 1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 183
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 216
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 227
2C, 2D, 2B, 10F(AB)
score: 139
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 172
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 223
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 223
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 201
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 190
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 169
TOTAL
score: 1943
8 DOLLICIOUS ROMANZO SEGRETO (RD) 1C, 2D, 2B
score: 9
1C
score: 1
1C
score: 1
2C
score: 0
1C, 2D, 2B, 3F(SP)
score: 150
1C, 2D, 2B
score: 9
1C
score: 1
2C
score: 0
2C
score: 0
1C, 2D, 2B, 3F(SP)
score: 147
TOTAL
score: 318
9 KOCI SZARM*PL JANET (RD) 2C
score: 0
2C
score: 0
2C
score: 0
1C
score: 1
2C, 3D, 8F(SP)
score: 95
2C
score: 0
2C
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 9
1C
score: 1
2C
score: 0
TOTAL
score: 106
10 KOCI SZARM*PL JAZZ (RD) 1C
score: 0
1C
score: 0
1C
score: 0
1C
score: 0
1C
score: 0
1C
score: 0
1C
score: 0
1C, 3D, 3B
score: 8
1C
score: 0
1C
score: 0
TOTAL
score: 8
11 HEIDI II MARTELLO*PL (RD) 1C, 1D
score: 1
1C, 1D
score: 1
1C, 2D
score: 0
1C, 1D
score: 1
1C, 2D
score: 0
1C, 1D
score: 1
1C, 1D
score: 1
1C, 1D
score: 1
1C, 1D
score: 1
1C, 2D
score: 0
TOTAL
score: 7
12 OCH OCH KOCIE SALONY*PL (RD) 1C, 2D
score: 0
1C, 2D
score: 0
1C, 1D
score: 1
1C, 2D
score: 0
1C, 1D, 3B, 6F(SP)
score: 117
1C, 2D
score: 0
1C, 2D
score: 0
1C, 2D
score: 0
1C, 2D
score: 0
1C, 1D
score: 1
TOTAL
score: 119
13 TILDA SŁODKIE MISIE *PL (SFL) 1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 172
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 227
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 216
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 161
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 157
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 212
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 223
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 158
TOTAL
score: 1526
14 MACRORY PEGASUS ALBA (SSL) 1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 172
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 161
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 190
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 179
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 146
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 0
TOTAL
score: 853
15 DAISY TRUFLOWY SAD*PL (SSL) 1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 1
--- --- --- --- --- TOTAL
score: 2
16 TRISTANA OCEAN DREAM CATTERY (SSL) 1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
score: 128
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 1
TOTAL
score: 132
17 XAVIERY Z TĘCZOWEGO OGRODU*PL (SRL) 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 0
18 ZIMOWYLAS IZUMYNKA (SB) 1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 0
TOTAL
score: 6
19 I-CHING SWOJĄ DROGĄ*PL (SB) 1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 1
TOTAL
score: 11
20 NATKA BIAŁA RADOŚĆ*PL (SB) 1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 1
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 3
21 FRYGA IRIE (SO) 2C, 2D, 2B
score: 1
2C, 2D, 2B
score: 1
3C, 3D, 3B
score: 0
2C, 2D, 2B
score: 1
2C, 2D, 2B
score: 1
2C, 2D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 2
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 168
2C, 2D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B
score: 2
TOTAL
score: 178
22 PL*FRYGA IKAIKA/FI (SO) 1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 216
3C, 3D, 3B
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 194
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 150
3C, 3D, 3B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 2
3C, 3D, 3B
score: 0
2C, 2D, 2B
score: 1
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 146
2C, 2D, 2B
score: 1
TOTAL
score: 710
23 FRYGA ILO (SO) 3C, 3D, 3B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 2
2C, 2D, 2B
score: 1
3C, 3D, 3B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 2
3C, 3D, 3B
score: 0
2C, 2D, 2B
score: 1
3C, 3D, 3B
score: 0
3C, 3D, 3B
score: 0
3C, 3D, 3B
score: 0
TOTAL
score: 6
24 FRYGA INALI (SO) AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 0
SHORTHAIR KITTENS
51 DANAKIL'S LUENA (AB) 3C
score: 2
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 150
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 205
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 194
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
score: 143
2C, 3D, 3B
score: 2
1C, 1D, 1B
score: 4
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 223
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 179
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
score: 120
TOTAL
score: 1222
52 DANAKIL'S LA BAMBA (AB) 1C, 1D, 1B, 5F(AB)
score: 194
2C, 2D, 2B
score: 4
3C
score: 2
4C
score: 1
3C, 3D, 3B
score: 3
1C, 1D, 1B
score: 4
2C, 2D, 2B
score: 3
2C, 2D, 2B
score: 3
2C, 3D, 3B
score: 2
3C, 3D, 3B
score: 2
TOTAL
score: 218
53 GIRASOL*UA PRINCESS DIANA (AB) 2C, 2D, 2B
score: 4
3C, 3D, 3B
score: 3
2C, 2D, 2B
score: 4
5C
score: 0
2C, 2D, 2B
score: 4
3C
score: 1
3C
score: 1
3C, 3D, 3B
score: 2
4C
score: 0
2C, 2D, 2B
score: 3
TOTAL
score: 22
54 CHA-CHA ULLO KOKKINO*PL (AB) 4C
score: 1
4C
score: 1
5C
score: 0
2C, 3D, 3B
score: 3
5C
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 5
55 CHERRY ULLO KOKKINO*PL (AB) 5C
score: 0
5C
score: 0
4C
score: 1
3C
score: 2
4C
score: 1
4C
score: 0
4C
score: 0
4C
score: 0
3C
score: 1
4C
score: 0
TOTAL
score: 5
56 CHIQUITITA ULLO KOKKINO*PL (AB) 1C, 3D, 3B
score: 3
1C
score: 0
1C, 3D, 3B
score: 3
1C, 2D, 2B
score: 4
1C
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 3
1C, 3D, 3B
score: 2
1C
score: 0
1C, 2D, 2B
score: 3
1C
score: 0
TOTAL
score: 18
57 BATIFOELURS ORINGO (BG) 1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 238
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 238
2C, 2D, 2B, 6F(AB)
score: 183
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 205
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 154
2C, 2D, 2B, 3F(AB)
score: 212
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 234
2C, 2D, 2B, 5F(AB)
score: 190
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 201
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
score: 153
TOTAL
score: 2008
58 BATIFOLEURS KOSEY (BG) 2C, 2D, 2B, 2F(AB)
score: 227
2C, 2D, 2B, 5F(AB)
score: 194
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 216
2C, 2D, 2B
score: 1
2C, 2D, 2B, 4F(SP)
score: 132
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 234
2C, 2D, 2B, 5F(AB)
score: 190
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 234
2C, 2D, 2B
score: 1
2C, 2D, 2B, 3F(SP)
score: 142
TOTAL
score: 1571
59 CIRI PRIME TIGRIS*PL/WC (BG) 1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 0
TOTAL
score: 0
60 KIER AQUAFORTA*PL (BS) 1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 146
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B
score: 0
TOTAL
score: 146
61 REXINK BJORK (CR) 1C, 1D, 3B
score: 1
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 205
1C, 1D, 2B, 9F(AB)
score: 150
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 2B
score: 2
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 201
1C, 1D, 2B, 8F(AB)
score: 157
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
score: 131
TOTAL
score: 847
62 REXINK BARRY WHITE (CR) 1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 205
1C, 1D, 2B
score: 2
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 172
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 172
2C, 2D, 3B
score: 1
2C, 2D, 2B, 10F(AB)
score: 135
1C, 1D, 2B
score: 2
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 179
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 168
2C, 2D, 3B
score: 1
TOTAL
score: 1037
63 REXINK BOB MARLEY (CR) 2C, 2D, 2B, 10F(AB)
score: 139
2C, 2D
score: 0
2C, 2D
score: 0
2C, 2D, 3B
score: 1
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
score: 121
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
score: 201
2C, 2D, 3B
score: 1
2C, 2D
score: 0
2C, 2D, 2B
score: 2
1C, 1D, 2B
score: 2
TOTAL
score: 467
64 AFRODYTA SŁODKIE MISIE*PL (CR) 1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 1
1C, 1D, 2B
score: 2
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 1
1C, 1D
score: 0
1C, 1D, 3B
score: 1
1C, 1D, 3B
score: 1
1C, 1D
score: 0
TOTAL
score: 7
65 CARSKIKOT PRINCE (RB) 1C, 1D, 1B, 8F(AB)
score: 161
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 139
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 139
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
score: 227
1C, 1D, 1B
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 179
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 146
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
score: 135
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 212
1C, 1D, 1B
score: 0
TOTAL
score: 1338
66 COCO TRUFLOWY SAD*PL (SF) --- --- --- --- --- AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
AB
score: 0
TOTAL
score: 0
SHORTHAIR CATS
67 Z-NINA ESMERALDA AZUL/WC (SX)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 201
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 158
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 169
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 147
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 157
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 187
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 154
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 165
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 154
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 154
TOTAL
points: 1800
score: 1646
SHORTHAIR KITTENS
68 TIGERVISIONS PHANTOM (TG) 1C, 1D, 1B, 9F(AB)
score: 150
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
score: 183
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 238
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 238
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 165
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 168
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
score: 168
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
score: 212
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
score: 234
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
score: 164
TOTAL
score: 1920
LONGHAIR CATS
101 KOENIGSEE RAFFAELO (BL)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 245
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 235
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 191
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 133
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 198
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 231
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 187
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 132
TOTAL
points: 1780
score: 1552
102 GIGANTCAT ALBERT (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 180
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 176
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 775
score: 363
103 GIGANTCAT AGNES OF MAISONMAGIQUE (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 0
TOTAL
points: 455
score: 1
104 DEESCOONS KINGLOUIS PP OF POLYSROCK (MCP)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 212
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 213
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 246
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 224
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 155
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 209
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 220
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 231
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 242
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 154
TOTAL
points: 2240
score: 2106
105 LEATHERANDLACE LADY STARDUST PP (MCP)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 500
score: 6
106 JOSHUATREE AMBER P OF MAISONMAGIQUE (MCP)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 500
score: 4
107 SILVERDANCE ICE TEDDY BEAR (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 234
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 202
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 235
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 213
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 144
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 231
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 209
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 242
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 209
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 143
TOTAL
points: 2200
score: 2062
108 BELOTTI MARTELLO*PL (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 440
score: 4
109 HOVICASTLE LUCIA (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 191
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 187
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
TOTAL
points: 760
score: 382
110 DOLLSPARADISE GRACE OF LAKERAGDOLLS (RD)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 0
score: 0
111 SZOGUN Z TĘCZOWEGO OGRODU*PL (SRL)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
WW
points: 0
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 450
score: 0
112 ODIN VEROOKA (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3
TOTAL
points: 490
score: 28
113 ZIMOWYLAS CAMPAGNOLO (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 2
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 2
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 1
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 1
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 2
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 2
TOTAL
points: 410
score: 16
114 HIPSTERKA SWOJĄ DROGĄ*PL (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 500
score: 0
115 FISZKA SWOJĄ DROGĄ*PL (SB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 500
score: 16
116 FRYGA DOMINO (SO)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 180
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 180
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 122
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 176
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 165
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 121
TOTAL
points: 1270
score: 946
117 KHARN-KA SHAMALS NAHELE OF FRYGA (SO)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 200
score: 0
118 HAVVANURS XTACY (TA)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 157
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 246
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 224
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 246
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 166
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 176
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 242
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 220
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 231
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 165
TOTAL
points: 2210
score: 2073
SHORTHAIR CATS
201 ABYLOVE*UA PEONY FOR AUREUM VELLUS (AB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 176
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
TOTAL
points: 560
score: 186
202 LA NIOMANA CAESAR BEST BOY (AB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B, 7F(SP)
points: 140
score: 113
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B, 7F(SP)
points: 140
score: 110
TOTAL
points: 630
score: 234
203 CARA MIA ULLO KOKKINO*PL (AB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
TOTAL
points: 330
score: 3
204 BENGALIVO GET READY FOR THIS (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 179
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 224
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 235
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 168
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 242
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 198
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 220
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 165
TOTAL
points: 1810
score: 1633
205 AMBERSANDS APOLONIA (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
TOTAL
points: 300
score: 0
206 GORALGURU RHAPSODY (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 202
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 198
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
TOTAL
points: 740
score: 408
207 JERA BASTET (BO)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
TOTAL
points: 410
score: 1
208 NAVAJEEVAN'S LURCH VON LUZI (BO)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 490
score: 9
209 KLUSKA FORASTERO*PL (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
TOTAL
points: 500
score: 17
210 LUMINAIRE UNDERLEYHALL*PL (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 500
score: 4
211 MALIWIA ALWARO (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 202
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 135
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 2
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 2
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 154
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 198
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 143
TOTAL
points: 1160
score: 843
212 AFINA LEMBERG DIAMOND OF MACRORY (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 223
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 2
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 1
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 165
1C, 2D, 3B
points: 45
score: 1
1C, 2D, 2B
points: 45
score: 2
1C, 2D
points: 45
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 0
TOTAL
points: 770
score: 395
213 WAWY SILK DISCOVERY OF LOVE (CR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 213
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 209
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(SP)
points: 110
score: 77
TOTAL
points: 900
score: 501
214 REXINK SADE (CR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(SP)
points: 130
score: 102
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 280
score: 102
215 PERSI FEDRA REX*PL (DR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 147
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 143
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 720
score: 290
216 PL*PATI-MARRO ROMEO (ES)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 0
score: 0
217 KRUNGSIRI'S KHUNCRISTAL (KM)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 168
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 158
1C, 1D, 1B, 10F(SP)
points: 110
score: 80
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 143
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(SP)
points: 130
score: 99
TOTAL
points: 1000
score: 648
218 KRUNGSIRI'S ANAN DA (KM)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 0
score: 0
219 NEFERNEFERUATON POLA ELIZEJSKIE*PL (OS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 250
score: 0
220 BEATRIX KIDO ULLO KOKKINO*PL (RB)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 146
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 169
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 158
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(SP)
points: 120
score: 91
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 220
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 165
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 132
TOTAL
points: 1350
score: 1081
221 FELISSAVANNAH HUBERT (SV)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B, 6F(SP)
points: 150
score: 124
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 143
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
TOTAL
points: 640
score: 276
222 SAVANNAHTEMPLE AKASHA (SV)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
TOTAL
points: 320
score: 2
223 SAVVYPAWS ASTRUS OF SAVANNAHTEMPLE (SV)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 147
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 191
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
3C, 3D, 3B
points: 30
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 2
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 1
1C, 1D, 1B, 6F(SP)
points: 150
score: 121
TOTAL
points: 810
score: 468
224 SILVER PLUME OCEAN DREAM CATTERY (SF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 190
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 179
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 154
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 176
TOTAL
points: 1070
score: 699
225 DUMBO BIAŁY LOTOS*PL (SI)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 250
score: 0
226 GOTKI HIACYNT (TK)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 5
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 5
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 169
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 5
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 5
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 143
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 187
1C, 1D
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 890
score: 523
227 TONIA BALTAS USAS (TK)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 1B, 9F(SP)
points: 120
score: 88
TOTAL
points: 570
score: 114
228 C-MELANIA GLANFULNESS/WC (TK)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 146
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
1C, 1D
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
TOTAL
points: 620
score: 153
229 FELITONKI DAMARIS (TK)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 2D
points: 45
score: 1
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 1
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 3D
points: 40
score: 0
1C, 2D
points: 45
score: 1
1C, 2D
points: 45
score: 1
1C, 2D
points: 45
score: 1
TOTAL
points: 425
score: 5
230 OMBRIS BALTAS USAS (TK)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 3D
points: 35
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 5
2C, 2D
points: 40
score: 1
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
2C, 2D
points: 40
score: 1
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
2C, 3D
points: 35
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 4
2C, 3D
points: 35
score: 0
TOTAL
points: 435
score: 22
231 FELITONKI EMILY (TK)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 3
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
2C, 3D
points: 35
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
2C, 2D
points: 40
score: 1
2C, 2D, 3B
points: 40
score: 3
1C, 1D
points: 50
score: 2
2C, 3D
points: 35
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 3
TOTAL
points: 440
score: 21
LONGHAIR ALTERS
301 LARS OF DRAGONESS*PL (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 3B, 7F(AB)
points: 190
score: 148
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 2B, 4F(SP)
points: 170
score: 93
1C, 1D, 2B, 10F(AB)
points: 160
score: 114
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 5F(SP)
points: 160
score: 82
TOTAL
points: 980
score: 439
302 KATAHDINPINES GHOST STORY (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 5F(AB)
points: 210
score: 170
1C, 1D, 2B, 3F(AB)
points: 230
score: 192
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 104
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B, 4F(AB)
points: 220
score: 181
1C, 1D, 2B, 4F(AB)
points: 220
score: 181
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 104
TOTAL
points: 1440
score: 933
303 MAISONMAGIQUE ROSALIE (MC)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 148
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 203
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 214
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 192
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 213
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 214
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 203
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 203
1C, 1D, 3B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 1990
score: 1590
304 LINDVIG'S KAPPA (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B, 5F(AB)
points: 210
score: 170
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 192
1C, 1D, 2B, 9F(AB)
points: 170
score: 126
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 181
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 191
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 192
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 181
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 1660
score: 1233
305 LINDVIG'S LEVI (NF)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 214
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 137
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 115
1C, 1D, 2B, 7F(AB)
points: 190
score: 147
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 115
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 115
TOTAL
points: 1360
score: 843
306 JANTAR WILLIAM/CF (PS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 0
score: 0
307 MACRORY KLEINIA (SFL)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 203
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 159
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 137
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 126
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 170
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 148
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 148
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 126
TOTAL
points: 1710
score: 1217
308 FRYGA BANHI (SO)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 115
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 159
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 82
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 126
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 159
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 93
TOTAL
points: 1260
score: 734
SHORTHAIR ALTERS
351 AMBERHEART LUMIERE (BG)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 137
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 181
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 170
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 115
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 159
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 137
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 93
TOTAL
points: 1480
score: 992
352 BAMBI ANIMA SANA*PL (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
AB
points: 0
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
TOTAL
points: 450
score: 1
353 CAILANAR UNDERLEYHALL*PL (BS)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 115
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 115
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 159
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 115
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 125
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 115
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 159
1C, 1D, 1B, 10F(AB)
points: 160
score: 115
1C, 1D, 2B
points: 50
score: 0
TOTAL
points: 1470
score: 1019
354 REXINK ANNIE LENNOX (CR)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 192
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 214
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 203
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 203
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 137
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 202
1C, 1D, 1B, 2F(AB)
points: 240
score: 203
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 214
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 214
1C, 1D, 1B, 1F(SP)
points: 200
score: 137
TOTAL
points: 2340
score: 1919
355 CARDAMON PRITIKITI*PL (ES)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 159
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 137
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 148
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 126
1C, 1D, 1B, 5F(SP)
points: 160
score: 93
1C, 1D, 1B, 6F(AB)
points: 200
score: 158
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 137
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 192
1C, 1D, 1B, 8F(AB)
points: 180
score: 137
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 104
TOTAL
points: 1860
score: 1391
356 RW REXINK MOJO JOJO (LY)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 126
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 1F(AB)
points: 250
score: 214
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 126
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 169
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 126
1C, 1D, 1B
points: 50
score: 1
1C, 1D, 1B, 3F(AB)
points: 230
score: 192
1C, 1D, 1B, 2F(SP)
points: 190
score: 126
TOTAL
points: 1560
score: 1082
357 REXINK MORTITICA (LY)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B, 7F(AB)
points: 180
score: 148
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B, 8F(AB)
points: 170
score: 136
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
2C, 2D, 2B, 9F(AB)
points: 160
score: 126
2C, 2D, 2B
points: 40
score: 0
TOTAL
points: 790
score: 410
SHORTHAIR CATS
358 PLEASE LOVE ME DE LA VALLEE DES DIEUX (LY)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 0
score: 0
SHORTHAIR ALTERS
359 DK LIHMEREX ORKIDEA (SI)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 181
1C, 1D, 1B, 9F(AB)
points: 170
score: 126
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 181
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 170
1C, 1D, 1B, 4F(SP)
points: 170
score: 104
1C, 1D, 1B, 4F(AB)
points: 220
score: 180
1C, 1D, 1B, 7F(AB)
points: 190
score: 148
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 170
1C, 1D, 1B, 5F(AB)
points: 210
score: 170
1C, 1D, 1B, 3F(SP)
points: 180
score: 115
TOTAL
points: 2000
score: 1545
SHORTHAIR HHP
451 ALFREDZIK (HH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 110
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 110
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 110
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 110
1C, 1D, 1F(SP)
points: 200
score: 60
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 110
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 110
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 110
1C, 1D, 1F(AB)
points: 250
score: 110
1C, 1D, 1F(SP)
points: 200
score: 60
TOTAL
points: 2400
score: 1000
452 OTELKA (HH)
formularz uznania tytułu/title confirmation form
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
AB
points: 0
score: 0
TOTAL
points: 0
score: 0